läxor
SVT:s granskning visade att tre av fyra elever inte får tillgång till det statliga stödet till läxhjälp. Moderaterna vill att alla kommuner ska tvingas erbjuda stödet. Flickan på bilden har inget direkt samband med texten. Arkivbild. Foto: Maja Suslin/TT
Debattinlägg

”Regeringens fel att läxhjälpen brister”

Läxhjälp ·

”Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och är krävande tider”, skriver Camilla Waltersson Grönvall.

Om debattören

Camilla Waltersson Grönvall
Utbildningspolitisk talesperson (M)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

En granskning av SVT visar att tre av fyra elever inte får del av det statliga stödet till läxhjälp. Det är en direkt konsekvens av regeringens politik.

Till skillnad från Moderaterna vill inte regeringen att läxhjälp ska vara obligatoriskt för alla kommuner att erbjuda. Man satsar heller inte de medel som behövs för att bygga ut den viktiga lovskolan.

Många elever har någon gång hamnat efter i skolan eller upplevt att det finns ett ämne som de har speciellt svårt för.

Att få hjälp med läxorna efter ordinarie skoltid är viktigt för att alla elever ska ha samma möjligheter att komplettera skolarbetet med extra kunskapsinhämtning och repetition.

För dem som ändå inte når målen är dessutom lovskola ett viktigt komplement.

Därför är det anmärkningsvärt att regeringen inte ställer sig bakom varje elevs rätt till både läxhjälp och lovskola.

För nyanlända elever är det utökade stödet extra viktigt.

Endast under 2015 sökte drygt 70 000 barn asyl i Sverige. Av dessa är cirka hälften ensamkommande flyktingungdomar, för vilka läxhjälp och lovskola är extra viktig.

Därför hade Moderaterna avsatt medel för att förstärka lovskolan ytterligare så att dessa skulle få möjlighet att gå i skolan och fortsätta lära sig svenska, redan i sommar.

I vår budget finns 600 miljoner kronor avsatta för att möjliggöra lovskola i alla kommuner. Det kan jämföras med regeringen, som bara satsar hälften så mycket.

Vi vill också, till skillnad från regeringen, att det ska vara obligatoriskt för en kommun att erbjuda både läxhjälp och lovskola. Vi vill att lovskola ska inrättas från årskurs 6 för alla elever som hamnat efter och löper risk att inte bli behöriga till gymnasiet.

För eleverna som precis har slutat årskurs 9 bör insatserna riktas mot dem som inte nått behörighet till gymnasiestudier, medan man i de lägre årskurserna bör fokusera på att eleven minst klarar godkänt i svenska, engelska och matematik.

Flyktingkrisen kommer att påverka samhället under lång tid.

Det kommer att krävas resurser och innebära att prioriteringar behöver genomföras. I det arbetet kommer skolan vara undantaget. Moderaternas löfte är att inte spara på skolan.

Ingen ska behöva känna oro för att det kompromissas med kunskapskraven och ambitionerna i skolan när det kommer nya elever och är krävande tider. Tvärtom. Kunskaperna i svensk skola får inte urholkas, de ska stärkas.

Moderaterna har lagt förslag för nolltolerans mot dåliga skolor, högre lärarlöner och bättre ordning och reda i skolan.

Dessa förslag, kombinerat med en rätt till både läxhjälp och lovskola, är viktiga för att alla elever. Oavsett om man är nyanländ eller inte ska man klara kunskapsmålen och få en chans att nå sin fulla potential.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.