Foto: Ur svenska kyrkans film "Gud och Big Bang"
Debattinlägg

”Religion och naturvetenskap kan gå hand i hand”

Uppdaterad
Publicerad
OPINION ·

”Vår avsikt med filmen är varken att manipulera eller att presentera någon livsåskådning som bättre än någon annan, utan att lyfta frågor om naturvetenskap och religion och ge ett underlag för samtal och diskussion och inspiration till vidare kunskapsinhämtning”, skriver Per Starke och Sara Wrige.

Om debattörerna

Sara Wrige
Stiftsadjunkt
Per Starke
Stiftsdirektor och ansvarig utgivare

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I läroplanen för religionskunskap i gymnasieskolan står det att en del av det centrala innehållet är ”Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten”.

Syftet med filmen Gud och Big Bang är att den ska kunna bidra till just det.

Christer Sturmark skriverSVT Opinion att det är beklagligt att Svenska kyrkan väljer att producera en så försåtligt manipulativ film.

Vår avsikt med filmen är varken att manipulera eller att presentera någon livsåskådning som bättre än någon annan, utan att lyfta frågor om naturvetenskap och religion och ge ett underlag för samtal och diskussion och inspiration till vidare kunskapsinhämtning.

Vi har valt att göra en film som speglar den svenska kontexten.

I Sverige är det en ganska liten grupp som säger att deras religion har företräde framför vetenskap om perspektiven är i konflikt (cirka 15 procent av de 15 procent som i undersökningar anger att de tror på Gud).

De flesta tar alltså till sig den kunskap som vetenskapen ger oss. Vi delar denna syn till exempel med världens största kyrka, den katolska.

Vi är alltså inte det lilla undantaget i kristenheten när det gäller synen att tro och vetenskap går att förena. Tvärtom är det, framför allt i Sverige, en mycket marginell rörelse som står för hållningen att det föreligger en konflikt.

Att låta denna rörelse få utrymme i filmen, vore inte att ge en objektiv bild av frågeställningen.

I amerikansk kontext finns utbildningsmaterial som i större utsträckning tar fasta på konfliktperspektivet, vilket gör att vår film behövs.

Vi har valt en bredd i filmen med företrädare för fyra olika livsåskådningar, buddism, islam, kristendom och sekulär humanism, som får ge sin syn på olika frågor om naturvetenskap, religion och livsåskådning.

Vi är de första att beklaga att opinionsbildning för pseudovetenskapliga och antivetenskapliga åsikter förekommer, också inom den kristna tradition.

Här gör vi gärna gemensam sak med Christer Sturmark. I Göteborgs stift arbetar vi sedan många år med samtal och folkbildning om vetenskap och mötet mellan vetenskap och religion.

Vi hoppas att goda samtal och diskussion om religion och naturvetenskap, som vi också vill bidra till med filmen Gud och Big Bang, i förlängningen ska gynna tilltron till och intresset för naturvetenskap.

Filmen är tänkt att användas i gymnasieskolan, men den är fri att använda i olika sorters grupper.

I skolan är den inte tänkt att användas i ett vakuum, utan i religionskunskapens sammanhang, där kompetenta pedagoger kan komplettera med det man tycker saknas, till exempel det internationella perspektivet, andra religioner, och bredden av åsikter inom olika religioner och livsåskådningar.

Vi har ett stort förtroende för att skolans pedagoger kan avgöra vilket material de vill använda i undervisningen.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Religion

Mer i ämnet