Almedalen
Fler Unga ser gärna fler unga i Almedalen. Bilden har inget direkt samband med artikeln. Foto: Janerik Henriksson/TT
Debattinlägg

”Ohederlig debatt på vår bekostnad”

Almedalen ·

”Vi vill inte se en helvuxen panel som talar över huvudet på de unga som vi tror kan tillföra andra och unika perspektiv till diskussionen”, skriver Hanna Bergman.

Om debattören

Hanna Bergman
Ordförande Fler Unga

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Med svartvit argumentation och positionering, där Fler Unga tillskrivs åsikter vi aldrig haft och aldrig kommer att ha, för MUF en ohederlig debatt på vår bekostnad.

Gustaf Göthberg, Internationell sekreterare för MUF, ger i sin replik uttryck för en rad påståenden baserade på missförstånd i tolkningen av Alma Nordenstams artikel ”Almedalen uteslöt...”.

Det kanske största missförståndet antyder att Fler Unga gör anspråk på att tala för alla unga. Det stämmer inte – vi bygger vårt budskap på att unga är en minst lika heterogen åldersgrupp som t.ex. vuxna eller pensionärer.

Vi är en liten ideell obunden förening som vill bredda representationen av unga. Vi förespråkar en förändring kring hur frågor som rör unga diskuteras.

Viktigt att poängtera är att deltagare i vår Almedalsdelegation själva står för sina åsikter – Fler Unga gör inte sakpolitiska ställningstaganden.

I sin öppning skriver Göthberg: ”Synsättet att det skulle kunna gå att representera en så olik grupp som alla unga i största allmänhet bygger på att alla unga är exakt likadana och att vi har en gemensam åsikt.”

Vi instämmer, och tycker att det är märkligt att det ställs som motargument till något som varken vi som förening eller någon av våra deltagare har yttrat.

MUF och Göthberg förespråkar sunda råd till unga som vill förändra, och det är ytterst beklagligt att Fler Unga tillskrivs idéer och synpunkter som inte alls är våra.

Vidare tolkas en av Almas slutsatser slarvigt, och landar i att Alma och Fler Unga anser att BARA unga är relevanta i sammanhang där unga diskuteras. Det är felaktigt – bara för att vi förespråkar ökad representation betyder det varken kvotering eller total äganderätt av frågor.

På samma sätt som vi inte vill att en panel med endast godtyckliga unga debattörer pratar om pensionärers villkor, vill vi inte heller se en helvuxen panel som talar över huvudet på de unga som vi tror kan tillföra andra och unika perspektiv till diskussionen.

Exempelvis borde det i en diskussion som rör skolmiljö också finnas en elevrepresentant på plats. Rimligt, eller hur?

I årets Almedalen fanns liksom tidigare år gott om exempel på att unga diskuteras utan att representeras, vilket är vad Alma riktade skarp kritik mot i sin debattartikel. Fler Unga delar den kritiken.

Vi ser inga konkurrenter, utan kritiserar bristen på vägar till Almedalen för intresserade obundna unga. Fler Unga är ett av få alternativ för dem som inte redan har en bestämd partipolitisk linje, och vi arbetar för att fler ska få möjlighet att utveckla sin politiska kompass – oavsett storlek på plånboken.

Almedalsveckan kan problematiskt nog vara väldigt dyr, vilket utgör ett hinder för många unga och direkt påverkar den unga representationen på plats.

Vi är glada över att de partipolitiska ungdomsförbunden har många på plats – det ökar drastiskt möjligheten för unga att påverka politiskt. Vi lyfter alla ungas engagemang och förmedlar gärna vad de gör till organisationer och företag som letar efter ett ungt perspektiv.

Nästa vecka kanske vi hjälper en advokatbyrå att hitta en ungdomsorganisation inom civilrätt, eller en konstskola att hitta en samarbetsorganisation med förorten i fokus. Vi vill skapa fler samarbeten där ung kompetens tas tillvara; allt för att bredda bilden om vad ungt engagemang är, och för att öka antalet färger i en debatt som idag är svartvit.

Vi vill öppna Almedalen och andra politiskt slutna rum för fler, och se till att unga representeras där de diskuteras – givetvis för att de har något att tillföra som individer.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.