Genom att ge lärarna bättre villkor kan skolorna bli bättre, menar Lärarnas Riksförbund. Arkivbild: Eleverna och läraren på bilden har inget direkt samband med artikeln. Foto: TT

”Friskolorna måste satsa på lärarna”

FRISKOLOR · ”De huvudmän som inte ger lärarna förutsättningar att förmedla undervisning av hög kvalitet förtjänar kritik, oavsett ägande- och driftsform”, skriver Åsa Fahlén i en slutreplik.

Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund är en facklig organisation som är politiskt oberoende. När Ulla Hamilton i sin replik påstår att jag och Lärarnas Riksförbund går i regeringens ledband drar hon en felaktig slutsats.

Jag vill börja med att vara tydlig med att vi inte är emot friskolor, vi är emot dåliga arbetsgivare – oavsett om dessa är privata eller offentliga.

Det är korrekt att jag framför kritik mot ett antal företeelser som jag kan se förekommer i friskolesektorn. På samma sätt kritiserar Lärarnas Riksförbund kommuner och deras företrädare när vi inte tycker att de driver skola på ett optimalt sätt.

Vi är väl medvetna om att det finns fristående skolor där våra medlemmar trivs, får utvecklas och får förutsättningar att göra ett bra jobb.

Men det finns också ett betydande antal friskolor där våra medlemmar inte har bra villkor, och där många känner sig stressade och pressade. Så länge det ser ut så, får dessa friskolors ägare finna sig i att bli kritiserade när de plockar skattepengar ur skolan.

Lärarnas Riksförbund styrs ytterst av vår kongress. Ulla Hamilton gör därför ett misstag när hon påstår att den nya ledningen drivs av någon för henne ny ideologi.

Vid vår kongress i maj diskuterades positiva och negativa företeelser i svensk skola. Det är dessa åsikter jag har valts för att företräda. En del av våra medlemmar har alldeles nyss blivit aktieägare i Academedia. Det innebär inte att förbundet kommer att hålla inne med våra åsikter.

Att Lärarnas Riksförbund framför kritik står inte i motsättning till vårt intresse av kvalitet i skolan och undervisningen – tvärtom!

De huvudmän som inte ger lärarna förutsättningar att förmedla undervisning av hög kvalitet förtjänar kritik, oavsett ägande- och driftsform. På samma sätt förtjänar landets lärare att få den uppvärdering av löner som gynnar yrkets attraktivitet.

Lönerna skiljer sig åt i kommunala skolor på samma sätt som de skiljer sig åt i fristående skolor.

Men lönenivån är generellt sett lägre i privata sektorns skolor – även om man tar hänsyn till att snittåldern på friskolorna är lägre än på de kommunala.

Nu är det hög tid att friskolorna satsar på sin viktigaste resurs: lärarna. En bred satsning på höjda lärarlöner också inom friskolorna skulle bidra till att möta lärarbristen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.