Debattinlägg

Replik: Vi judar måste ha rätt att äta enligt våra traditioner

DJUR ·

Judinnan Ingrid Lomfors om kosherslakt:

Sverige är det enda land i EU som inte tillåter kosher slakt. Därför måste svenska judar importera kött från andra länder. Nu vill Sverigedemokraterna gå ett steg längre. De vill förbjuda också importen. Detta utspel hotar både religionsfriheten och den judiska kulturen i Sverige. Är det av omsorg om djuren? Själva slakten sker genom ett sylvasst snitt i halsen. Efter ett antal sekunder ska djuret vara dött. Är denna slaktmetod mindre human än annan slakt? Knappast, skriver Ingrid Lomfors.

Jag är judinna och djurvän. Jag och min familj håller på kosherreglerna. Vi är inte ortodoxa, inte ens särskilt religiösa. Men vi har en stark judisk kulturell identitet som grundar sig på kunskap, gemenskap och minne.

Den judiska identiteten ser olika ut för olika människor. Det finns dock några kärnfrågor som är centrala för den judiska minoritetens rätt till självbestämmande över sin egen kollektiva identitet: en sådan är kosherslakt. Historien är full av exempel när förföljelse och fördrivning av judar ofta föregåtts av ett förbud av just kosher. En av Hitlers åtgärder efter sitt makttillträde 1933 var att inte längre tillåta judar att slakta djur enligt judisk sed. Sverige, ett starkt pro-tyskt samhälle vid denna tid, var inte sen med att följa efter. 1937 klubbade den svenska riksdagen igenom ett förbud, efter en debatt med antisemitiska förtecken. Denna lag är fortfarande i bruk. Är det av omsorg om djuren? Retoriken kan måhända låta så – som i det aktuella fallet med Sverigedemokraternas inlägg i debatten – men historien har lärt oss att bakom argumenten gömmer sig inte sällan illasinnade avsikter, till exempel som att begränsa den kulturella och religiösa friheten för judar och muslimer.

Sverige är det enda land i EU som inte tillåter koscher slakt. Därför måste svenska judar importera kött från andra länder. Nu vill Sverigedemokraterna gå ett steg längre. De vill förbjuda också importen. Detta utspel hotar både religionsfriheten och den judiska kulturen i Sverige.

Kosherslakt är ett beprövat sätt att slakta djur på. De gäller endast sådana djur som enligt judendomen, är tillåtet att äta. Jakt är inte tillåtet, vilket utesluter vilda och skjutna djur. Djur som är skadade och sjuka är inte heller godkända för slakt. Av den anledningen tillåter inte judisk lag bedövning eftersom denna handling – som ofta sker genom elektroniska skott i huvudet på djuren – anses skrämma och skada djuret. Judisk tradition tillåter inte heller industriell slakt, utan måste behandla varje djur individuellt. Själva slakten sker genom ett sylvasst snitt i halsen. Efter ett antal sekunder ska djuret vara dött. Är denna slaktmetod mindre human än annan slakt? Knappast.

Jag har ingenting emot att vi människor, judar och andra, äter mindre kött än vad vi gör idag. Det skulle vara mer miljövänligt, mer hälsosamt och bättre för alla djur. Men vad som sällan blir belyst i debatten om kosher är det handlar så mycket mer än om bara slakt. Kosherreglerna är ett sätt att leva i vardagen. Den judiske filosofen Maimonides har sagt att: kosher hjälper oss att behärska våra begär..” Att tänka igenom när, var, vad och hur man äter är ett sätt att komma ihåg vad man kommer ifrån och samtidigt medvetandegöra sin judiska identitet. Att förbjuda judar i Sverige rätten till sin egen kultur är därför en grov inskränkning av religionsfriheten, och även en kränkning av svenska judarnas ställning som nationell minoritet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.