Prinsessan Estelle vid mottagningen på Drottningholms slott efter prins Nicolas dop söndagen den 11 oktober 2015. Foto: Claudio Bresciani/TT
Debattinlägg

”Republik – för Estelle Bernadottes skull!”

Publicerad

STATSSKICK · ”Enligt min mening bryter Estelle Bernadottes uppfostran mot flera av barnkonventionens artiklar, som rätten till privatliv och skyddet mot alla former av utnyttjande”, skriver Yasmine Larsson.

Om debattören

Yasmine Larsson
Ordförande Republikanska föreningen

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I dag fyller Estelle Bernadotte fyra år. Hovet, media och många monarkister firar hennes födelsedag. Hon är bara ett litet barn, men de ser henne redan som Sveriges framtida statschef och hon får en mycket märklig uppväxt.

Fram till dagen då republiken införs kommer hon att leva ett liv i sus och dus på alla skattebetalares bekostnad. Det finns ingen anledning att tycka synd om henne på basis av hennes fysiska levnadsnivå, men samtidigt som hon lever ett lyxliv så förnekas hon grundläggande rättigheter.

Hon får inte växa upp på samma villkor som andra barn, utan hon fostras in i en förutbestämd roll.

Visserligen förekommer förväntningar och traditioner inom alla familjer, men dessa normala sammanhang kan inte jämföras med att födas fram för att ärva ett specifikt offentligt ämbete i enlighet med grundlagen och därmed få en uppfostran som allvarligt begränsar hennes liv.

Låt mig ge tre exempel:

  • Religionsfrihet

Estelle Bernadotte saknar religionsfrihet, en av de mänskliga rättigheterna. Enligt successionsordningen, som är en svensk grundlag, ska hon uppfostras i den rena evangeliska läran enligt den Augsburgska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593.

Andra barn i Sverige är garanterade religionsfrihet enligt svensk lag.

  • Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Konvention är visserligen inte svensk lag, men Sverige ratificerade barnkonventionen 1990.

Vårt land har alltså förbundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Dessutom har regeringen aviserat att de har som ambition att inom den närmaste tiden också göra konventionen till svensk lag.

Enligt min mening bryter Estelle Bernadottes uppfostran mot flera av barnkonventionens artiklar, som rätten till privatliv och skyddet mot alla former av utnyttjande.

Hovet tar regelbundet bilder och filmer på henne för att använda i pr-syfte och därigenom kränker hennes rätt till privatliv. Samtidigt använder kungahuset henne i officiella sammanhang sedan hon var ett litet spädbarn.

  • Efternamn

Enligt namnlagen ska ett barn som föds i Sverige få ett efternamn. När det gäller Estelle Bernadotte har dock Skatteverket brutit mot lagen. Hon har inte fått ett efternamn i enlighet med lagen, men jag har ändå valt att kalla henne vid det efternamn hon med all sannolikhet skulle ha fått. Ett efternamn är en del av ett barns identitet.

För mig är uppståndelsen kring en liten flickas födelsedag ytterligare ett bevis på behovet av en seriös debatt om statsskicket.

Monarkin är kvarleva från en fördemokratisk tid och Estelle Bernadottes påtvingade uppfostran aktualiserar frågan om en fullbordad demokratisering av statsskicket.

Idén att hon, precis som sin morfar Carl Gustaf Bernadotte, ska bli statschef genom blodsarv är förkastlig. Det borde inte vara acceptabelt i ett demokratiskt land.

Offentliga ämbeten ska vara öppna för alla medborgare och tillsättningar ska inte vara begränsade till en viss familj.

Inför republik!

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.