STOCKHOLM 2014-01-23 En anatomisk modell över en kvinnas underliv Foto: Pi Frisk / SvD / TT / Kod 30583 ** OUT DN och Dagens Industri (även arkiv) och Metro **
En kvinnas underliv. Anatomisk modell. Foto: Pi Frisk / SvD / TT
Debattinlägg

”Personliga åsikter om abort hör inte hemma i vården”

Opinion ·

”Att utbilda sig till barnmorska är ett val och kompetensområdet är hela den sexuella och reproduktiva hälso- och sjukvården. Där ingår abortvård och preventivmedelsrådgivning”, skriver Kristina Ljungros.

Om debattören

Kristina Ljungros
Förbundsordförande RFSU

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Svensk vård ska utgå från patientens önskan och behov, inte vårdpersonalens rätt att vägra patienten vård. En patient ska inte behandlas annorlunda för en vårdpersonals personliga åsikter om vad svensk sjukvård ska erbjuda.

Anna E. Nachman menar på SVT Opinion att svensk sjukvård måste ta hänsyn till varje individs moraliska och religiösa övertygelse för vilken vård som ska bedrivas. ”Alla är olika, har olika gränser”, lyder argumentet.

Ska en sjuksköterska också kunna neka till att utföra blodtransfusioner? Ska en farmaceut kunna vägra att expediera p-piller? Det är idag verklighet i andra europeiska länder och den som får betala priset är den vårdsökande. Så ska vi inte ha det i Sverige.

Vi ser gärna att Sverige värnar vårdpersonalen och förbättrar både villkor och yrkets attraktionskraft, men inte på bekostnad av patienternas vårdbehov.

Så kallade samvetsklausuler, det vi väljer att kalla vårdvägran finns i flera europeiska länder där abort är tillåtet. Vi vet att det försvårar, förvägrar och fördröjer för den som söker abortvård och resultatet blir det samma som vid ett förbud.

Den som vill avbryta en oönskad graviditet tvingas till en osäker eller dyr abortvård i landet, eller en kostsam resa till annat land.

I början av oktober avled en 32-årig kvinna på Sicilien av blodförgiftning, på grund av att läkare hävdade samvetsfrihet och vägrade ta bort det döende fostret.

Italien har laglig rätt till abort sedan 40 år tillbaka, men tillåter samvetsfrihet för vårdpersonalen vilket går ut över den abortsökande kvinnans vårdbehov. Läkaren hade alltså rätt att låta sitt samvete gå före kvinnans överlevnad.

Nästan 90 procent av gynekologer på Sicilien och 70-80 procent i andra delar av Italien vägrar att utföra vård som kvinnan har rätt till, vilket också har kritiserats av Europarådet.

Hälso- och sjukvårdslagen, Patientlagen och Abortlagen utgår alla från patientens vårdbehov.

Att utbilda sig till barnmorska är ett val och kompetensområdet är hela den sexuella och reproduktiva hälso- och sjukvården och där ingår abortvård och preventivmedelsrådgivning.

Den som inte vill delta i abortvård ska inte utbilda sig till barnmorska.

Vårdförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Läkarförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening är helt eniga om att ingen människa som söker vård ska riskera att mötas av betänkligheter från vårdpersonalen.

En kvinna ska inte riskera att möta vårdpersonal som agerar utifrån personliga åsikter om vilken vård som ska ges, och därmed riskerar patientens säkerhet och liv. Så är det idag i vården och låt det så förbli.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.