Foto: TT
Debattinlägg

”Abortvård riskerar att stigmatiseras”

Abort ·

”Men dagens undantag för abortdiagnoser i patientregistret, medför konsekvenser för kvinnors hälsa när kvalité och säkerhet för en i högsta grad vanlig behandling inte kan granskas och utvärderas”, skriver Kristina Ljungros.

Om debattören

Kristina Ljungros
Förbundsordförande RFSU

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Ingen ska någonsin riskera att omgivningen får vetskap om att hon har avbrutit en graviditet, där är vi och C-kvinnor, som skrivit på SVT Opinion, helt överens. Precis som ingen ska riskera att få vetskap om du har sökt vårdats för självmordsförsök eller missbruk.

Men att abort i dag är den enda vårdåtgärd som är undantagen personidentitet i nationell statistikinsamling till Socialstyrelsen är ingenting annat än missriktad omtanke.

Idag är abortvård den enda vårdåtgärd som undantas personidentitet i den statistik som Socialstyrelsen samlar in för att följa befolkningens hälsa samt vårdens kvalité och säkerhet.

Detta vill nu Socialstyrelsen ändra på i syfte att bättre kunna följa upp och kvalitetssäkra abortvården på samma sätt som all annan vård.

I dag förs uppgifter med personidentitet endast på landstingsnivå men inte på nationell nivå.

Det innebär att det inte kan genomföras forskning som ser till hur bästa abortmetoder utvecklas samt vilka förebyggande metoder mot oönskade graviditeter som fungerar bäst. 

Att sätta stopp för denna forskning genom att inte tillåta att abortvård ingå på lika villkor som annan vård, medför att viktig kunskap inte kan utvecklas för en av kvinnors vanligaste vårdåtgärder. Det är inte kvinnor betjänta av.

Denna typ av nationella patientregister finns inom all annan sjukvård, däribland psykiatrisk vård och hanteras självklart med stor sekretess och där inga personer ska riskera att information om deras vård lämnas ut till obehöriga, oavsett om de sökt en psykiatrisk klinik, vård för benbrott eller abortvård.

Nu vill Socialstyrelsen ta bort undantaget för abortvård, något C-kvinnor och S-kvinnor motsätter sig med omtanke om säkerheten för de som genomgår en abort. 

RFSU resonerade på ett liknande sätt när förslaget presenterades 2009 men vi har efter diskussioner, inte minst med professionen, ändrat uppfattning. 

Undantaget kring just abortvård riskerar istället att stigmatisera abortvård, som är den vanligaste vårdåtgärden för kvinnor.

Vi delar helt C-kvinnornas syn att det kan det innebära mycket allvarliga konsekvenser om det skulle bli känt att personen genomgått en abort. Därför måste sekretesskravet vara oavvisligt.

Gunilla Hjelm skriver om den journalist som via en läkare fick ut personuppgifter över ett stort antal personer som avbrutit en oönskad graviditet i Kalmar. Detta är självklart helt oacceptabelt.

C-kvinnor beskriver att detta är ett av skälen till att de motsätter sig ett nationellt register. Men tyvärr blandar C-kvinnor ihop äpplen och päron i detta fall.

Redan idag finns dessa personuppgifter på landstingsnivå. Ingen kan söka vård anonymt.

Problemet i detta fall var att det aktuella landstinget brast i sina rutiner och ingenting som skulle förändras av ett nationellt register.

Vi känner oss trygga med den sekretess som redan finns kring andra nationella register hos Socialstyrelsen och förutsätter att denna förändring ska innebära försämringar för enskilda individers krav på sekretess.

Men dagens undantag för abortdiagnoser i patientregistret, medför konsekvenser för kvinnors hälsa när kvalité och säkerhet för en i högsta grad vanlig behandling inte kan granskas och utvärderas.

Detta är oacceptabelt och missgynnar i allra högsta grad kvinnorna.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.