Almedalen 2017. Foto: Janerik Henriksson/TT

”Riksdagspartier, sluta nonchalera oss pensionärer!”

OPINION · ”Tro inte att vi seniorer kommer att rösta som vi alltid gjort. Det är många av oss som tidigare stått på barrikaderna för att få igenom förändringar, vi är beredda att göra det igen”, skriver Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna.

Eva Eriksson
Förbundsordförande, SPF Seniorerna

Under Almedalen nonchalerades äldrefrågorna i partiledartalen, med ett undantag – Kristdemokraterna. Det är ett klart underbetyg till övriga sju partier.

Trots att var fjärde väljare är 65 år och äldre, är intresset för äldrefrågor generellt sett skralt bland de politiska partierna.

I den nationella SOM-undersökningen 2016 ingår ett avsnitt om äldres situation i samhället. 75 procent av de svarande bedömer att äldre bortprioriteras framför andra grupper i samhället. På frågan om allt mindre resurser i samhället går till äldre instämmer 59 procent av de tillfrågade. Äldre bedöms även vara underrepresenterade i politiken. Av de tillfrågade som fyllt 65 år upplevs äldre som bortglömda i samhället något starkare än för alla svarande.

Från SPF Seniorerna kräver vi skärpning inför nästa års val. För tro inte att vi seniorer kommer att rösta som vi alltid gjort. Det finns nämligen en rad olika sakfrågor som både engagerar och oroar oss och som vi kommer att bedöma partierna efter. Frågor som betyder mycket för vår och framtida generationer seniorers livskvalitet, trygghet och hälsa.

– Pensionerna halkar efter. Löner, hyror och livsmedelskostnader, eventuella skattesänkningar ändrar inte på det. 40 års arbete lönar sig knappt i pensionskuvertet. Nästan var femte svensk pensionär, eller 355 000 personer, lever under gränsen för risk för fattigdom enligt Eurostat. Ändå lyser konkreta förslag på hur vi ska få pensioner som det går att leva på med sin frånvaro från partierna.


– Trots dålig syn, otrygghet och upprepade fallolyckor i hemmet nekas många äldre en plats på ett särskilt boende. De som har hemtjänst möter ofta nya ansikten som de ska få hjälp av och förklara sina mest intima omsorgsbehov för. Socialtjänstlagen ger bara äldre rätt till skälig levnadsnivå, inte goda levnadsvillkor som inom LSS. Finns det något parti som vill förändra Socialtjänstlagen?

– Många seniorer kan inte hitta en bra bostad att åldras i – det leder till risk för isolering, skador och ohälsa. Hyrorna är ofta höga i tillgängliga bostäder. Äldre nekas bostadslån på grund av för låg inkomst. Reavinstskatten gör att äldre bor kvar i hus och radhus istället för att flytta till en bättre anpassad bostad. Var är förslagen som underlättar för äldre på bostadsmarknaden?

Till detta kan vi lägga åldersdiskriminering i arbetslivet, 400 000 äldre som ligger i riskzonen för undernäring och att alla inte ännu behärskar ny teknik samtidigt som det blir allt svårare att använda kontanter. Äldrebedrägerier är ett annat bekymmer liksom att uppemot var sjätte senior upplever ensamhet relativt ofta.

Frågor som är betydelsefulla för oss seniorer råder det således ingen brist på.

 Det är många av oss som tidigare stått på barrikaderna för att få igenom förändringar, vi är beredda att göra det igen. Det eller de partier som kan fylla tomrummet i svensk äldrepolitik och leverera konkreta förslag har god chans att få våra röster. Partiernas nonchalans inför landets pensionärer måste upphöra.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.