Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Debattinlägg

”Sanningen om dubbdäck mörkas”

Vinterdäck ·

”Partiklarna som dubbdäcken river upp ur asfalten är betydligt större än de som kommer från förbränning och är därmed inte lika farliga”, skriver Robert Collin i en debattartikel som publicerades den 19 november 2015.

Om debattören

Robert Collin
Motorreporter på Aftonbladet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

När Umeå Universitet och Svenska Miljöinstitutet IVL tidigare iår undersökte hur många svenskar som dödas av partiklar varje år var resultatet så häpnadsväckande att man i sitt pressmeddelande dolde de verkliga siffrorna.

I pressmeddelandet står det att 5 500 svenskar dör varje år på grund av partiklar och att ”Den största källan till lokalt genererade partiklar bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck”.

Men det räcker med att läsa sammanfattningen till den gedigna forskningsrapporten (med publikationsnummer B2197) för att se att dubbdäcken knappast har någon påverkan över huvudtaget på folkhälsan.

Så medan många påstår att det är dubbdäcken dödar visar nu forskarna i Umeå att det mesta av partiklarna kommer från smutsig industri i Europa.

Det handlar om kolkraftverk och tung industri i Tyskland, Polen och andra Centraleuropeiska länder. De här partiklarna är dessutom extra små, så kallade PM2,5, de följer med vindarna hundratals mil och tränger in i blodomloppet och kan orsaka cancer när man andas in dem.

Forskarna skriver att 3 000 svenskar dör varje år på grund av partiklar som kommer från andra länder.

Vedeldning i Sverige dödar ytterligare 1 000 personer varje år. Den största delen av dessa försbänningspartiklar kommer från fjärrvärmeverken som eldas med ved och med sopor. Inte från braskaminer och vedpannor hemma.

Ytterligare 1 300 personer dödas av partiklar som kommer från bilavgaser, skriver forskarna.

Det handlar framför allt om kväveoxider (NOx) som kommer från smutsiga dieselbilar. Främst lastbilar. Och det handlar fortfarande om de mycket små PM2,5-partiklarna.

Nu är vi uppe i 5 300 personer som dödas av partiklar i förtid i Sverige varje år.

Det totala antalet svenskar som dör i förtid för att de andas in dålig, förorenad luft är enligt forskarna i Umeå och på IVL 5 500 personer.

Någon kanske börjar undra hur många som dödas av dubbdäcken. De dubbdäck som i debatten bär hela skulden till den dåliga svenska luften.

Dubbdäcken som alltid ska förbjudas eller straffbeskattas för att mätningar på Hornsgatan i Stockholm visar höga partikelvärden.

Partiklarna som dubbdäcken river upp ur asfalten är betydligt större än de som kommer från förbränning och är därmed inte lika farliga.

Den partikelstorleken kallas PM10. De kan inte som PM2,5 tränga in i blodomloppet. De orsakar inte cancer. De kan däremot vara besvärande för barn och gamla med luftrörsproblem.

Så här skriver forskarna i den nya rapporten:

”Utöver dessa dödsfall (alltså de 5 300 som orsakas av partiklar som kommer från förbränning i Europa och i Sverige, min anm) uppskattar vi att ytterligare drygt 200 dödsfall orsakas av vägdamm.

5 500 dödas av partiklar varje år. 200 av de dödsfallen beror enligt experterna i Umeå på vägdamm, som delvis kommer från dubbdäcken.

Men inte ett ord om den saken i pressmeddelandet. Där står det att: ”Den största källan till lokalt genererade partiklar bedöms vara vägslitage till följd av användning av dubbdäck.”

Vilket ju vid en hastig genomläsning bekräftar myten att dubbdäck dödar.

Frågan om dubbarnas inverkan på folkhälsan är så förljugen och så infekterad efter år av falsk information från Vägverket, Trafikverket, forskningsinstitutet VTI och från politiker från Miljöpartiet till Moderaterna att när det äntligen kommer en korrekt rapport från Umeå Universitet, som är världsledande på partikelforskning, så mörkas resultatet.

Pressmeddelandet har skrivits av universitetets samarbetspartner, det halvstatliga IVL, där man vägrar att ge upp sin dolda agenda.

Ja, dubbar sliter på asfalten och ja, det kostar pengar att asfaltera om. Men dra inte in folkhälsan för att dra ner på kostnaderna för väghållningen.

Så länge dubbdäck är överlägsna odubbade däck när det är riktigt halt, så länge ska vi kunna köra dubbat utan att skämmas, utan att stängas ute från vissa gator och utan extra kostnader.

---

Fotnot: Den 9 november 2017 kl 22.00 medverkar Robert Collin i Opinion live.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.