Rökande kvinna. Foto: Berit Roald / Scanpix Norge
Debattinlägg

”Rökning är skadligare för kvinnor”

Publicerad
RÖKNING ·

”Man måste ha ett genusperspektiv på rökningen. Orsaken är att kvinnor löper högre risker än män att drabbas av rökningens skadeverkningar”, skriver Barbro Westerholm (FP) och Gulan Avci (FP).

Om debattörerna

Barbro Westerholm
Riksdagsledamot (FP)
Gulan Avci
Ordförande Liberala Kvinnor

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

De allra flesta vet att det är skadligt att röka och att man om man är dagligrökare förkortar sitt liv med upp till tio år. Trots det har vi inte lyckats förebygga att unga människor börjar röka och inte lyckats hjälpa alla dem som vill sluta röka att göra det.

För att komma vidare anser vi att man måste ha ett genusperspektiv på rökningen och ta till sig den kunskap som ligger bakom kvinnors och mäns tobaksbruk. Orsaken är att kvinnor löper högre risker än män att drabbas av rökningens skadeverkningar.

Centralförbundet Alkohol och Narkotika (CAN) har fört årlig drogvanestatistik sedan 1971. 2014 rökte omkring 17 procent av flickorna i 9:e klass. Siffran för pojkarna var 11 procent. För dem i gymnasiet var motsvarande siffror 28 respektive 29 procent, alltså en avsevärd ökning under tonårstiden.

Idag vet vi att ett viktigt skäl bakom att flickor börjar röka är socialt tryck från vänner och bekanta och påverkan av förebilder som rökande filmstjärnor.

Pojkar är inte lika känsliga för det. För dem är det den kick rökningen ger. Ett annat viktigt skäl bakom kvinnors rökning är som en strategi att hålla sin vikt. Pojkar ser inte en stor kroppshydda som lika negativt som flickor, i viss mån tvärtom.

Tobaksindustrin har sedan länge använd kunskapen om olikheter bakom kvinnors och mäns rökning i sin marknadsföring. Reklamen tar upp männens maskulinitet och kvinnors emancipation.

Skära cigarettpaket och paket som liknar parfymförpackningar är sådana exempel. Industrin har också använt viktkontroll för att nå kvinnliga konsumenter.

Hälsoriskerna med rökning skiljer sig åt mellan kvinnor och män. Kvinnor löper högre risk för viktuppgång, lungcancer och hjärtkärlsjukdom än manliga rökare. Kvinnor som röker och använder p-piller har ökad risk för kranskärlssjukdom.

Om kvinnor röker under graviditeten löper de högre risk för skada på moderkakan, spontanabort, förtidigt förlossningsarbete och lägre födelsevikt hos barnet. Kvinnor som utsatts för passiv rökning har större risk för lungcancer och hjärtsjukdom än män.

Kvinnor har svårare än män att sluta röka. Den troliga orsaken är att de bryter ner nikotin snabbare än män. Snabbare nedbrytning är kopplad till snabbare beroende. Det kan också förklara varför ersättningsmedel som nikotinplåster fungerar sämre hos kvinnor än män.

Vi kan konstatera att vi inte hittat bra metoder för att hjälpa människor att sluta röka. Därför är det särskilt viktigt att arbeta för att både flickor och pojkar inte börjar röka.

Och extra viktigt med insatser för flickorna på grund av deras högre utsatthet för rökningens risker. Här måste skolan ta krafttag i sitt hälsoarbete. 18-årsgränsen för utköp av tobak måste också hållas.

Här måste kommuner, länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten prioritera denna fråga. Vite måste föreläggas för dem som bryter mot denna åldersgräns.

Sist men inte minst har föräldrar ett ansvar för sina barns väl och ve. Föräldrarna är barnens viktigaste förebilder. När man blir förälder är det hög tid att sluta röka för sina barns hälsas skull.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.