Foto: BENGT O NORDIN BON/TT
Debattinlägg

”Gratis mammografi borde vara en självklarhet”

Publicerad
VÅRD ·

”Vi är chockade över att inte alla partier i riksdagen ställer sig bakom förslaget om kostnadsfri mammografi. Alla hinder som kan rivas för att öka kvinnors deltagande är viktiga”, skriver Carina Herrstedt och Madeleine Eriksson (SD).

Om debattörerna

Carina Herrstedt
Riksdagsledamot (SD) i socialutskottet och ordförande SD-Kvinnors förbundsstyrelse
Madeleine Eriksson
Ledamot SD-Kvinnors förbundsstyrelse

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Cancer är en sjukdom som drabbar många och som slår obarmhärtigt mot människor. Så många som drygt 8 000 kvinnor drabbades under 2014 av bröstcancer.

Mammografi, en så kallad screening och undersökning där brösten kontrolleras med syftet att upptäcka eventuell cancer, är ett viktigt verktyg för att tidigt upptäcka och kunna bekämpa bröstcancer hos kvinnor.

Vi i Sverigedemokraternas Kvinnoförbund är därför mycket förvånade över att såväl Liberalerna som Kristdemokraterna är emot regeringens förslag av avgiftsfri screening av bröstcancer för kvinnor, ett förslag som vi SD-Kvinnor helhjärtat ställer oss bakom.

Cancerfonden kom nyligen med sin årsrapport om situationen vad gäller cancer i Sverige. Det är en nedslående rapport som visar på att antalet cancerfall kommer att öka de närmaste åren.

Rapporten visar också på att bröstcancer, som är den cancersjukdom som skördar flest liv bland kvinnor, konstant ökar.

Det finns ljusglimtar, en av dem är att bröstcancer kan botas i allt större utsträckning. Då är tidig upptäckt en förutsättning varpå mammografi spelar en avgörande roll.

Det finns flera anledningar till varför en del kvinnor väljer att inte gå på mammografi när de får en kallelse. Ökad information och tillgänglighet från sjukvårdens sida kan säkerligen bidra till högre deltagande.

Vi är dock övertygade om att kostnaden utgör ett hinder. Att då, såsom Kristdemokraterna framfört, vara emot avgiftsfri screening med argumentet att det inte finns någon direkt koppling mellan avgiftsfrihet och besöksfrekvens från socioekonomiskt svaga grupper håller inte.

Det räcker med att en enda kvinna väljer att avstå en undersökning på grund av kostnaden för att det ska vara argument nog för att införa avgiftsfrihet.

Det är extra intressant att KD som försöker att driva just äldrefrågorna och vara de äldres parti inte anser att 200 konor, som en mammografiundersökning kan kosta, är mycket pengar för en kvinna som är pensionär.

Vi anser att avgiftsfri screening är ett sätt att uppnå jämlik vård och även om detta bara är ett steg på vägen är det ändå ett mycket viktigt steg.

Utifrån ett krasst samhällsperspektiv är bröstcancer den cancerform som kostar samhället mest i absoluta tal, om man lägger samman direkta och indirekta kostnader, vilket Cancerfonden visar på i sin rapport.

Detta talar för att en relativt ringa insats, som att från samhällets sida erbjuda avgiftsfri mammografi, också kan spara många skattekronor för oss alla i slutändan utöver att rädda liv.

Cancerfonden påpekar också i sin rapport på att cancer även drabbar kvinnor över 74 år men att dessa kvinnor i nuläget inte erbjuds mammografi. Under 2014 rapporterades det 1 986 fall av bröstcancer hos kvinnor över 75 år.

Mot den bakgrunden anser vi att det är självklart att även kvinnor över 74 år ska erbjudas mammografi och vill därför se över att den kostnadsfria mammografin även ska gälla dem.

Vi SD-Kvinnor vill värna kvinnors rättigheter. Vad kan då vara viktigare än att lyfta på alla stenar som behövs för att främja arbetet mot bröstcancer och underlätta för kvinnor att gå på mammografi.

Alla hinder som kan rivas för att öka kvinnors deltagande i mammografi är viktiga. Därför är vi chockade över att inte alla partier i riksdagen ställer sig bakom förslaget om kostnadsfri mammografi.

Ett förslag vi länge drivit och som nu blir verklighet genom det förslag som ligger på riksdagens bord.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.