städning
RUT-avdraget breddas idag till fler tjänster. Moderaterna vill också dubblera avdraget. Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Debattinlägg

”Vi vill fortsätta utveckla RUT”

RUT ·

”I stället för att stimulera framväxten av nya jobb rullar regeringen tillbaka RUT-reformen genom att halvera RUT-avdraget från 50 000 kronor till 25 000 kronor”, skriver Elisabeth Svantesson och Maria Malmer Stenergard.

Om debattörerna

Elisabeth Svantesson
Arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)
Maria Malmer Stenergard
Skattepolitisk talesperson (M

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I dag den 1 augusti breddas RUT-avdraget till fler typer av tjänster.

RUT-reformen, som genomfördes av Alliansen, har skapat nya jobb, gjort svarta jobb vita och bidragit till att nya företag startats, inte minst av kvinnor.

För den som tidigare inte har haft ett jobb, eller som är ny i Sverige, har detta varit en viktig väg in på arbetsmarknaden.

Enligt Konjunkturinstitutet ger RUT-avdraget bestående högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Reformen beräknas ha skapat 20 000 nya jobb. Av dessa har tre fjärdedelar gått till människor som var arbetslösa.

Moderaterna har, tillsammans med kollegorna i Alliansen, varit pådrivande för de utvidgningar av RUT-avdraget som nu börjar gälla:

  • Flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder
  • Enklare IT-tjänster i bostaden: installation, reparation och underhåll av persondatorer, läsplattor, tv-apparater och smarta telefoner samt handledning och rådgivning
  • Beskärning och borttagning av träd och buskar på tomt i anslutning till bostaden.

RUT-branschen har stor potential att växa men dessvärre försvåras detta av regeringens politik.

I stället för att stimulera framväxten av nya jobb rullar regeringen tillbaka RUT-reformen genom att halvera RUT-avdraget från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Efter halveringen av avdraget, som skedde vid årsskiftet, har antalet utförare av RUT-arbeten minskat jämfört med året innan. Det gör att arbetstillfällen riskerar att enbart omfördelas, istället för att bli fler.

Därför vill vi, utöver breddningen av RUT-tjänsterna för 810 miljoner kronor, även satsa 90 miljoner kronor per år för att dubblera RUT-avdraget till 50 000 kronor. På så sätt vill vi ta tillvara den potential som RUT-branschen har.

Enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv skulle utvecklingen med en RUT-vänlig politik, där avdraget ligger på 50 000 kronor och utökas till fler tjänster, leda till att ytterligare 16 000 personer skulle arbeta i RUT-branschen år 2020.

En annan positiv effekt av RUT-reformen är att vi har fått fler kvinnliga entreprenörer. Den senaste undersökningen från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) visar att kvinnors entreprenörskap i Sverige ökade under 2015 och i synnerhet var nyföretagandet stort inom konsumenttjänster, däribland RUT-tjänster.

När regeringen sänkte taket för RUT-tjänster försämrades även möjligheterna för många kvinnor som driver företag.

Vi får heller inte blunda för den höga arbetslösheten bland utrikesfödda. I 107 av Sveriges 290 kommuner är den över 30 procent. Närmare 150 000 personer befinner sig dessutom i Migrationsverkets mottagningssystem och kommer så småningom att söka arbete.

Vi måste bli bättre på att matcha deras kunskaper och utbildning mot den svenska arbetsmarknaden.

För nyanlända, som saknar utbildning och arbetslivserfarenhet, kan jobb hos RUT-företag blir det där viktiga första steget in på arbetsmarknaden där man får chansen att visa vad man går för.

Ett arbete är sannolikt det bästa sättet att snabbt integreras i det svenska samhället. Enligt regeringens siffror kommer motsvarande snart en miljon människor leva i utanförskap. Det måste motverkas.

Men trots att finansministern Magdalena Andersson beskriver RUT-reformen som en kostnadseffektiv åtgärd för att skapa jobb för personer med svag anknytning till arbetsmarknaden, har hon börjat rulla tillbaka reformen. Det är inte att ta sig an problemen.

För varje dag som går och för varje uteblivet reformförslag, blir det allt tydligare att regeringen saknar en plan.

För Moderaterna är alla jobb viktiga och därför vill vi fortsätta utveckla RUT.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.