Debattinlägg

Så här blir det eftersom många imamer saknar utbildning

Publicerad

ISLAM · Yasri Khan, Svenska muslimer för fred och rättvisa:

ISLAM Uppdrag Granskning tydliggör de utmaningar som uppstår när människor söker sig till moskén med alla möjliga problem, och de endast kan erbjuda imamer med begränsade kunskaper i rådgivande samtal. Samtidigt lyfter programmet en viktig nationell fråga. Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på största allvar, skriver Yasri Khan, ordförande Svenska muslimer för fred och rättvisa.

Det går att ha många synpunkter på hur programmet Uppdrag granskning agerat när de granskat de muslimska samfunden i Sverige. Det är svårt att komma ifrån känslan av att programskaparna, tvärt emot journalistisk etik,  haft en färdig tes som man arbetat utifrån och som man försökt bevisa genom att infiltrera de samfund som på ideell grund försökt organisera sig för att bygga upp en andlig gemenskap i Sverige.

Programmet tydliggör de utmaningar som uppstår när människor söker sig till moskén med alla möjliga problem, och moskéerna endast kan erbjuda imamer som är engagerade men som ofta har väldigt begränsade kunskaper eller utbildning i stärkande och rådgivande samtal.

Samtidigt lyfter programmet upp en viktig nationell fråga. Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på största allvar. År 2011 gjordes enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 27 972 anmälningar gällande misshandel av vuxna kvinnor. Det är en ökning med 36,5 procent på 10 år. I 85 % av fallen som anmäldes 2011 var den misstänkta en man. I vart tredje fall var den misstänkte gärningsmannen bekant med kvinnan, i 44,6 procent av fallen närstående.

Vad programmet tydligt visar är att vi behöver satsa mer resurser på att kunna stödja kvinnor som blivit utsatta för våld från män men också att det stödet behöver breddas.

Det faktum att det finns kvinnor som söker hjälp och råd hos imamer visar att det finns ett högt förtroende för moskéerna och imamerna hos delar av den svenska befolkningen – detta är något vi måste ta tillvara på. Det är svårt för offer för våld i nära relationer att söka hjälp. Här finns en chans att arbeta med utmaningar om mäns våld mot de kvinnor som har ett starkt förtroende för och söker hjälp i moskéerna. Utmaningen är att säkerställa att de personer de väljer att öppna upp sig för kan leva upp till de förväntningar som ställs på dem. De behöver få stöd i form av utbildning i att hålla stärkande samtal för att kunna ge professionella råd- något många av imamerna efterfrågar.

Många imamer rekryteras på basis av deras teologiska kunskaper liksom språkkunskaper i arabiska, men då det är svårt att hitta de som har möjlighet att engagera sig blir kraven i flera fall så låga att man tar de som är villiga att ställa upp. Grundkrav är att de ska kunna leda bönen och hålla i fredagspredikan utifrån en teologisk grund. På grund av högst begränsade eller inga medel alls för att finansiera imamer i Sverige så får olika församlingar ofta ”låna” imamer på begränsad tid från utlandet eller nöja sig med ideella lekmän som har viljan att göra sitt bästa för att hjälpa och stödja sina församlingar. Det skapar dåliga förutsättningar för att kunna erbjuda professionell hjälp för de komplexa problem som en del som söker sig till församlingsimamerna för att få stöd bär på.

Till skillnad från de kristna motsvarigheterna med avlönade präster så är imamerna oftast ideellt engagerade eller deltidsarvoderade med begränsad tid att kunna investera på sitt engagemang. De får heller inte genomgå några utbildningar i stöttande och stärkande samtal eftersom det inte finns några sådana i Sverige för imamer. Samtidigt är de inte heller alltid insatta i vilka möjliga stöd som finns att erbjuda till olika personer som råkat ut för olika tragedier i sina liv.

Genom att tillsätta resurser till en högskoleutbildning för imamer liksom bidra med ekonomiska medel för att kunna anställa imamer så skulle fler församlingar kunna höja kvalitén och professionaliteten skulle öka. Genom att man då skulle kunna försörja sig som imam skulle också leda till att fler skulle söka sig till en högskoleutbildning för imamer. Utbudet skulle breddas och församlingarna skulle få större valmöjligheter i sitt val av imamer liksom ha möjlighet att ställa högre krav på dessa. Imamerna skulle också få ökad möjlighet att utföra sitt arbete professionellt, något som är näst intill omöjligt på ideell basis.

Samtidigt som resurser saknas har de muslimska församlingarna i Sverige tvingats ta en allt större roll i att bedriva social hjälpverksamhet för utsatta människor som aktivt söker stöd. Det är därför viktigt att vi investerar så att det finns tillräckliga resurser tillgängliga för dem som söker stöd i moskén. Behoven är även stora för professionella imamer som kan finnas som stöd på bland annat universitet, sjukhus och fängelser precis som det är för präster.

Att vara Imam i Sverige är i dagsläget inget yrke, det är något vi behöver ändra på. Precis som man kan försörja sig på att vara präst och fokusera på att ge kvalitativ andlig vård så behöver imamer kunna göra densamma. Uppdrag gransknings reportage visar med tydlighet behovet av detta.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Religion

Mer i ämnet