Vi behöver förändra hur vi ser på sexualitet, rätten till sin egen kropp och relationer, skriver Hedda Tingskog, Hanna Bergman och Emily Dernfors, valtalespersoner för Unga Feminister. Foto: Ronja Jönis
Debattinlägg

”Samtyckeslagen räcker inte – vi behöver en sexuell revolution”

”Vi kräver att politiker tar sitt ansvar och ger samtyckeslagen en chans att få revolutionera svensk sexualundervisning, vård och rättsväsende”, skriver Hedda Tingskog, Hanna Bergman och Emily Dernfors som är valtalespersoner för Unga Feminister.

Om debattörerna

Hedda Tingskog
Valtalesperson för Unga Feminister
Hanna Bergman
Valtalesperson för Unga Feminister
Emily Dernfors
Valtalesperson för Unga Feminister

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Vi har firat och nu är det dags att inse faktum: en samtyckeslag ensamt hjälper föga för att komma till bukt med sexualiserat våld. Den är ett sjumilasteg på vägen, som ritar om kartan för vad sex och rätten till den egna kroppen innebär. Men för att dessa rättigheter ska bli några som tjejer och transpersoner får åtnjuta måste nu hela samhället ta efter.

Det mest akuta säkerhetspolitiska hotet i Sverige är våld mot kvinnor och transpersoner.

Ändå får Försvarsmakten 10 gånger mer i höjda anslag än de utbildningsinsatser som regeringen vill ska följa samtyckeslagen. Det är tydligt hur feministerna i Rosenbad prioriterar territoriell säkerhet framför mänsklig säkerhet.

För att samtycke inte ska stanna vid lagboken behövs det feministisk politik för att implementera en samtyckeskultur. Därför lanserar Unga Feminister nu sin sexualpolitiska reform.

Vi kräver att politiker tar sitt ansvar och ger samtyckeslagen en chans att få revolutionera svensk sexualundervisning, vård och rättsväsende.

Vi vill se särskilda handläggare hos polisen som arbetar just med sexualbrott. Aldrig igen ska polisen kunna skylla på för lite resurser för att våldtäktsfall staplas på hög. Därtill ska utredare ha kännedom om sexuellt våld, dess konsekvenser och effekter för att kunna ställa adekvata frågor. Kunskap om samtycke och mänskliga rättigheter är även något som måste bli obligatoriskt för domare, åklagare och nämndemän.

För ett feministiskt ungdomsförbund som Unga Feminister är dock det preventiva arbetet viktigast. Således vill vi nu se en normkritisk sexualundervisning, med egen läroplan och behöriga lärare.

Undervisningen ska spegla hela klassrummet, oavsett sexuell läggning eller identitet, och baseras på samtycke så att varje elev får lära om sina rättigheter och skyldigheter.

Elevhälsan behöver även rustas upp med fler kuratorer, men även sjuksköterskor och läkare som är tillgängliga under skolveckan. I dag går det att må dåligt tisdagar mellan 13 och ­16 – eller när skolkuratorn är på plats. Så ser inte verkligheten ut och så kan inte heller elevhälsan se ut. Därtill behöver skolkuratorer finnas tillgängliga för elever via nätet.

Vi behöver ge ökat och långsiktigt stöd till tjej­, trans­ och killjourer.

Sexuellt våld är en ordinarie del av vårt samhälle, arbetet mot det kan således inte bedrivas i projektform. Anställda ska syssla med verksamhet, inte administrationen som kommer med att söka bidrag år efter år.

Barn och ungdomspsykiatrin behöver även stärkas upp. Vi måste korta köerna och öka antalet platser. Ungdomsmottagningarna i landet ska vara certifierade och inkluderande för alla unga – och hur länge du kan vända dig hit ska inte variera mellan län.

Sist men inte minst behöver sexualiseringen och objektifieringen av kroppar i offentliga rum stoppas en gång för alla. Säkerställ en nolltolerans för sexistisk reklam i offentligheten.

Vi behöver mer sex! Vi behöver förändra hur vi ser på sexualitet, rätten till sin egen kropp och relationer. Vi behöver mer samtyckt sex, respekterad integritet, kunskap om kroppslighet, avsexualiserade kroppar och ansvarstaganden för egna ageranden.

Det är dags att ta samtycke på allvar – Sverige behöver en sexuell revolution.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.