Bostadshus i Täby som ingick i miljonprogrammet på 60-talet. Foto: Hasse Holmberg
Debattinlägg

”Sätt kvalitet före kvantitet i bostadspolitiken”

Publicerad
BOSTÄDER ·

”Dagens bostadskonsumenter nöjer sig inte med att välja tapeter. Människor vill inte bara välja sin bostad utan även sin livsmiljö”, skriver Katja Grillner, Magnus Höij, Christer Larsson, Tommy Lenberg och Jacob Sahlqvist.

Om debattörerna

Katja Grillner
Professor KTH
Magnus Höij
VD Svenska Teknik&Designföretagen
Tommy Lenberg
VD Byggherrarna
Jacob Sahlqvist
Ordförande Sveriges Arkitekter

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Bostadsbristen i Sverige är en av de hetaste politiska frågorna. Efter Socialdemokraternas kongress i helgen, där bostadspolitiken fick stort utrymme, har temperaturen stigit ytterligare.

För medborgarna är bostaden central. Att rita och bygga bostäder som människor trivs i och som är en del av en bra livsmiljö är ett av arkitekternas och byggherrarnas viktigaste uppdrag.

Vi är övertygade om att Sverige behöver en bostadspolitik som fokuserar på boendes behov och som underlättar omställningen till ett hållbart samhälle. Att bostadspolitiken måste sätta kvalitet före kvantitet lärde vi oss av miljonprogrammet.

Sedan i höstas har vi genomfört Agenda Livsmiljö, en nationell strategi för en hållbar livsmiljö med fokus på bostadsbyggande, på Vinnovas uppdrag.

Samtal, analyser och studier med över 300 experter i samhällsbyggnadssektorn pekar på samma sak: vi måste fokusera på de tidiga skedena i plan- och byggprocessen för att nå en hållbar stadsutveckling som skapar största möjliga samhällsnytta. 

Vi behöver också mer forskning. Svensk bostadsforskning var under decennierna efter 1945 världskänd men sopades i stort undan helt efter byggandets avreglering 1992.

Ska vi kraftsamla för att genomföra ett bostadsbyggande i stor skala och med hög kvalitet måste vi prioritera forskning och innovation som får fram nya lösningar.

Som ett resultat från Agenda Livsmiljö föreslår vi ett nationellt centrum för innovation kring bostäder och livsmiljöer. Det ska fokusera på tidiga skeden, samordna forskningen och koppla ihop forskning med företag och kommuner.

Vi bedömer att samhällsbyggnadssektorn är beredd att skjuta till 70 miljoner kronor per år om staten skjuter till lika mycket. Finansieringsmodellen bör följas av en lika stor satsning på grundforskning och ske fram till 2025.

På dagens rörliga och internationaliserade arbetsmarknad behövs många olika typer av bostäder. Förra gången vi byggde i stor skala, under miljonprogrammet, var samhället och därmed efterfrågan mycket mer homogen.

Idag ser efterfrågan annorlunda ut med större krav på bostäder som underlättar en ekologisk och individuell livsstil, bostäder för nya familjeförhållanden, etcetera.

Dessutom ökar förväntningarna på att få vara med om att skapa och ha inflytande över bostadens utformning och funktioner.

Dagens bostadskonsumenter nöjer sig inte med att välja tapeter. Människor vill inte bara välja sin bostad utan även sin livsmiljö.

Det är glädjande att Socialdemokraterna nu visar en tydlig vilja att tänka långsiktigt kring bostadspolitiken. Vi uppmanar samtliga riksdagspartier att verka för att det leder till ett systemskifte där hållbar livsmiljö blir ett prioriterat mål för bostadspolitiken.

Ett första steg är att satsa på ett nationellt centrum som möjliggör morgondagens smarta boende.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Svensk politik

Mer i ämnet