Artikelförfattarna irriteras av politiska försök att begränsa den frihet som bilismen kan innebära. Därför startar de nu riksdagens bilnätverk. Foto: Emil Langvad
Debattinlägg

”Sätt stopp för den politiska hetsjakten på bilister!”

”Debatten om bilen från betydande delar av politiken handlar tyvärr om hur vi ska begränsa denna frihet. Detta trots att bilen aldrig har varit så ren och säker som nu”, skriver fyra moderata riksdagsledamöter.

Om debattörerna

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot (M), Gävleborg
Sofia Westergren (M)
Riksdagsledamot (M), Västra Götaland västra
Kjell Jansson (M)
Riksdagsledamot (M), Stockholms län
Jan Ericson (M)
Riksdagsledamot (M), Västra Götaland södra

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Bilen är viktig för svenskarna. De flesta i vårt land har därför bil; hela 85 procent har tillgång till minst en bil i hushållet och 37 procent har två eller fler bilar.

Antalet bilar ökar också stadigt och det finns idag närmare fem miljoner bilar i landet.

För några år sedan fanns det de som talade om att bilismen hade nått ett en topp av sig själv, ”peak car”, men därefter har det varit rekordförsäljning i flera år och dysterkvistarna har faktiskt slutat använda begreppet.

I snitt har antalet bilar i trafik årligen ökat med över 50 000 de senaste tio åren.  Det är en utveckling som vi bejakar – både för vår viktiga bilindustri men viktigast för svenska folkets mobilitet. 

Med tanke på hur vårt avlånga land ser ut så är det inte konstigt att 64 procent av svenskarna anser sig vara helt eller ganska beroende av bilen.

Detta är dessutom en ökande andel. Hälften av svenskarna skulle både ha det svårare att bo där de bor och att kunna ta sig till jobbet om de inte haft tillgång till bil (SKOP 2017). Hela åtta av tio resor sker med bil.

Beroendet av bilen är inte bara en landsbygdsfråga. Så fort man lämnar våra städers absoluta centrum är bilen helt dominerande.

Det är svårt att förstå hur den ensamstående föräldern med tre barn som ska skjutsas och hämtas till olika träningar skulle få vardagspusslet att gå ihop utan en bil. 

Till detta kommer att ungefär 200 000 svenskar jobbar med bilen på något sätt, i omsorgen, industri, handel service och verkstäder. För näringslivets konkurrenskraft är det viktigt att man har tillgång till effektiva transporter.

Förklaringen till bilens framgångar är enkel. Bilen får vår vardag att fungera, den gör att vi kan bo där vi vill och vi kan göra mer av vår fritid.

Med bilen bestämmer man själv vart man ska resa, när och med vem. Det är helt enkelt en oslagbar kombination.

Det betyder inte alltid att vi alla gånger väljer bilen – men i många fall är bilen det smartaste eller rent utav det enda valet.

De som inte själva använder bil drar nytta av alla de servicetjänster som inte skulle fungera utan bilen. Bilen är helt nödvändig för näringslivet och viktiga samhällsfunktioner. Många av oss tycker dessutom det är roligt med bil.

Här kunde och borde vi sluta – men debatten om bilen från betydande delar av politiken handlar tyvärr om hur vi ska begränsa denna frihet. Detta trots att bilen aldrig har varit så ren och säker som nu.

Framtidens bilar kommer att vara helt säkra, tysta och miljövänliga. Nya affärsmodeller med delning gör dessutom att ännu fler får tillgång till bil. Ändå vill Trafikverket att personbilismen ska minska med en fjärdedel till år 2030.

Högre bränsleskatter finns på dagordningen trots att bilister är de som betalar mest, oftast långt mer än sina egna totala kostnader för utsläpp, olyckor och investeringar.

För att bidra till en mer nyanserad bild av bilismens avgörande roll för vår mobilitet och för att följa utvecklingen av bilismen har vi tagit initiativ till att bilda riksdagens bilnätverk.

Här samlas vi som vill att hela Sverige ska kunna leva och tycker att det är utsläppen från bilismen som ska minska – inte bilåkandet i sig. Att vi står bakom riksdagens nollvision om antalet döda i trafiken är en självklarhet.

Det får vara slut på den politiska hetsjakten på Sveriges bilister nu!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.