Richard Jomshof (SD) Foto: Claudio Bresciani / TT
Debattinlägg

”Uppgörelsen – som att stoppa en flodvåg med hink och spade”

Migrationsuppgörelsen ·

”Dagens uppgörelse på invandringsområdet är endast kosmetisk och innehåller alldeles för många undantag för att göra någon som helst skillnad”, skriver Richard Jomshof (SD).

Om debattören

Richard Jomshof
Partisekreterare SD

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Enligt Migrationsverkets nya prognos kan antalet asylärenden för år 2015 komma att uppgå till 190 000.

Även om osäkerheten om det exakta antalet är stor, kan vi konstatera att det inte längre handlar om en kris utan om en fullständig katastrof.

Kostnadsökningen innebär nästan en fördubbling av vad regeringen tidigare budgeterat för. Asylinvandringen beräknas nu i genomsnitt kosta 73 miljarder kronor under 2017, enligt Migrationsverkets prognos.

Det kan jämföras med de 69 miljarder som hela Sveriges hälso-, sjukvård och sociala omsorgspolitik kostar staten under samma period.

Regeringen väljer i detta läge att ta ännu mer av biståndsbudgeten, som egentligen är avsatt för hjälp i krisernas närområde, för att bekosta det svenska mottagandet av den ökande strömmen av immigranter.

I och med att regeringen nu aviserat att man också är öppen för att ta ytterligare lån för att bekosta den ökade invandringen, kommer det att innebära en kraftigt ökad statsskuld.

Vi kan också konstatera att EU:s yttre gränsskydd har fallit och att Dublinförordningen åsidosätts till den grad att människor idag kommer till Sverige via framförallt Danmark och Tyskland.

Det innebär att principen om första asylland inte längre gäller.

Samtidigt får vi genom rapporter i media, och genom samtal med olika myndigheter, information om att man helt saknar kontroll på vilka människor som tar sig in i Sverige.

Samtidigt vet vi att en allt större andel av dem som kommer till Sverige inte söker asyl här. De försvinner i stället ut i landet och in i det segregerade och parallella samhälle som övriga sju partier har skapat.

Bortsett från det självklara i att motverka ett fortsatt utanförskap, är det naturligtvis extremt viktigt att ha full kännedom om vilka människor som tar sig in i Sverige.

Det är uppenbart att Sverige behöver en ny invandringspolitik som på allvar åtgärdar de problem som decennier av misslyckanden skapat.

Dagens uppgörelse på invandringsområdet är endast kosmetisk och innehåller alldeles för många undantag för att göra någon som helst skillnad.

Jag kan inte göra annat än att instämma med partiledare Jimmie Åkesson (SD) när han liknar dagens urvattnade uppgörelse med någon som försöker stoppa en flodvåg med hink och spade.

Sverige behöver inte fler ”lagliga vägar” in i landet. Vad vi behöver göra är att återupprätta gränskontrollerna, vilket sannolikt är det enskilt viktigaste instrumentet för en reglerad invandring.

Vi behöver också införa temporära uppehållstillstånd som regel, inte under en begränsad tid utan för all framtid.

Vidare behöver vi införa en nollvision vad gäller asylsökande till Sverige, förändra förmånerna för icke-medborgare samt kraftigt skärpa försörjningskraven för anhöriginvandring. Allt med målet att kraftigt minska invandringen till Sverige.

Dagens massinvandring saknar historiskt motstycke och Sverige står inför en fullskalig systemkollaps.

Det är beklagligt att endast Sverigedemokraterna verkar förstå detta.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.