religion
Sebastian Rasmusson, SSU, ser helst att samtliga religiösa friskolor förbjuds eftersom dessa enligt honom är indoktrinerande och segregerande, och inte hör hemma i ett sekulärt samhälle. Foto: Hasse Holmberg, Henrik Montgomery/TT och PRIVAT
Debattinlägg

”Alla religiösa friskolor är problemskolor”

”Alla friskolor som är religiösa har ett stort och allvarligt problem: det faktum att de är religiösa. Alla religiösa friskolor är faktiskt problemskolor”, skriver Sebastian Rasmusson.

Om debattören

Sebastian Rasmusson
Ordförande SSU Härnösand

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Förra månaden stängdes Gryningeskolan i Botkyrka av Skolinspektionen. Den vinstdrivande religiösa friskolan med 122 elever hade under lång tid haft ”omfattande brister” enligt Skolinspektionen.

Skolan är en av många religiösa friskolor som fått hård kritik.

Några andra exempel är Römosseskolan i Göteborg, Livets Ords skolor i Uppsala och Al-Azharskolan i Stockholm.

När dessa exempel tas upp som argument för ett förbud mot religiösa friskolor så brukar högerinriktade debattörer och politiker reagera starkt.

”Inte alla religiösa friskolor har problem” brukar motargumentet vara.

Men högern har fel.

Alla friskolor som är religiösa har ett stort och allvarligt problem: det faktum att de är religiösa. Alla religiösa friskolor är faktiskt problemskolor.

I Sverige ska lärare vara lärare. De ska inte vara präster eller imamer.

I ett samhälle med religionsfrihet är friheten att slippa bli påtvingad en religion helt central. Det är oacceptabelt att vi idag har cirka 70 skolor i Sverige som ägnar sig åt religiös indoktrinering av barn.

Jag har själv gått tre årskurser i en kristen friskola. Från att jag var sju år tills jag var i tioårsåldern.

När jag idag ser tillbaka på mina upplevelser därifrån så slås jag av hur fullständigt bisarrt själva grundkonceptet med religiösa friskolor egentligen är.

Vi undervisades bibelberättelser som om de vore obestridliga fakta och hade lärare som förnekade evolutionen. Syndafloden och Noas ark lärdes ut som riktiga historiska händelser.

Den religiösa propagandan var obligatoriska delar av schemat.

Skolans uppgift är att förmedla kunskap som baseras på fakta och vetenskap. Inte att lära ut sagor från Bibeln eller Koranen som sanningar.

Att tillåta religiösa friskolor är oförenligt med den principen.

En annan av mina erfarenheter från den religiösa friskolan som jag gick på var hur homogen miljö det var där.

Och det är ju inte särskilt konstigt – hela affärsidén med en religiös friskola är ju segregation.

Debatten om religiösa friskolor är således en debatt om vilken grundläggande roll vi vill att skolan ska ha i vårt samhälle.

Vill vi eller vill vi inte att skolan ska vara en mötesplats mellan elever med olika kulturer och sociala bakgrunder?

Ser man till forskningen så är svaret tydligt: när skolan är en mötesplats så leder det till bättre kunskapsresultat.

Dessutom förebyggs främlingsfientlighet och intolerans.

Olika barn leka bäst, helt enkelt.

På många sätt har Sverige ett friskolesystem som är extremt ur ett internationellt perspektiv. Det finns nämligen orimligt få regleringar.

I princip kan en friskola startas av vem som helst, hur som helst.

Det är knappast särskilt förvånande att detta system har utnyttjats av radikala religiösa som sett en möjlighet att indoktrinera barn.

Inte en enda unge ska behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Inte en enda unge ska läras ut Koranens eller Bibelns berättelser som fakta.

Inte en enda unge ska behöva uppleva det jag upplevde.

Det är dags att förbjuda religiösa friskolor. Allt annat är ovärdigt ett sekulariserat land som Sverige.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.