Inom bland annat städföretagen skapas de nya jobben, inte minst för nyanlända. Artikelförfattarna efterlyser förutsättningar för att skapa ännu fler jobb. Foto: Janerik Henriksson/TT
Debattinlägg

”Låt servicebranscherna skapa jobb och bidra till integration”

Publicerad

”Istället för att fokusera på ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder borde nästa regering, oavsett vem som leder den, satsa på förslag som låter jobbskaparna släppa fram fler jobb”, skriver Azita Shariati och Ari Kouvonen.

Om debattörerna

Azita Shariati
VD Sodexo Sverige och ordförande för Almega Serviceföretagen
Ari Kouvonen
Näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Servicebranscherna har historiskt visat att de kan skapa jobb.

Inom städföretagen, Facility management-företagen, saneringsbranschen och hemserviceföretagen skapas även framtidens jobb.

Istället för att fokusera på ineffektiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder borde nästa regering, oavsett vem som leder den, satsa på förslag som låter jobbskaparna släppa fram fler jobb.

Politiker kan inte skapa några jobb, men de kan ge företagen förutsättningarna att göra det.

Nyanlända står idag utanför en arbetsmarknad med alltför höga trösklar. Servicebranscherna har samtidigt visat att vi kan sysselsätta just dessa grupper.

Branscherna sysselsätter redan 54 000 personer, och 55 procent av dem, 29 700 personer, är utrikesfödda. Det är en ökning med hela elva procentenheter sedan 2010.

Mycket är förstås tack vare RUT-avdraget som fått branschen att växa sedan 2007.

Vi är stolta över att företräda en av Sveriges mest mångkulturella branscher, och vi vet därför vad som krävs för att ge ännu fler nyanlända chansen till att skapa sig ett bättre liv, och samtidigt bidra till samhället.

I vår rapport ”Släpp fram jobben” presenterar vi fyra konkreta förslag som gör att politiken kan låta serviceföretagen släppa fram fler jobb.

Bakgrunden är också en egen undersökning som vi låtit göra mot våra medlemsföretag, tillsammans med Demoskop.

1. Hela 60 procent av medlemmarna upplever att dåligt genomförda upphandlingar är ett ganska eller mycket stort problem.

Offentliga upphandlare måste sluta fokusera på lägsta pris i upphandlingar, och istället fokusera på kvalitet.

En välmående bransch med seriösa företag är grunden för dess fortlevnad. Men genom att pressa priserna så pressar man löner, arbetsvillkor och annat som främjar alla andra företag än de seriösa.

Faktum är att hela 70 procent av medlemmarna upplever att konkurrens från aktörer som inte följer lagen är ett problem.

2. Fler offentliga aktörer skulle behöva överlåta tjänster på privata utförare. På så vis kan resurser frigöras.

Det gäller till exempel sjukhus där man genom att upphandla driften, det som i branschen kallas facility management (FM), inkluderar allt från städning till fastighetsskötsel.

Outsourcing har också en stark integrationspotential.

Studier som Almega har gjort visar att kommuner med hög konkurrensutsättning av sin verksamhet också har en högre sysselsättningsgrad bland utomeuropeiskt födda.

3. Enligt 80 procent av företagen är rekrytering ett stort problem.

Arbetsförmedlingen som den ser ut idag har nått sitt bäst före datum. Alldeles för mycket pengar spenderas på illa fungerande åtgärder.

Vi föreslår därför att myndighetsuppdraget ska separeras från det arbetsförmedlande uppdraget, och att privata arbetsförmedlingar ska belönas med pengar när de väl förmedlar jobb.

4. 54 procent av företagen anser att regelkrångel är ett ganska eller mycket stort problem.

Snårig byråkrati, föråldrad arbetsrätt och avsaknaden av en större regelförenklande process och dialog med näringslivet saknas.

Regelkrånglet måste bort, och politiken måste lyssna på företagen. 

Det är inte byråkrater som skapar jobb, men de kan låta oss släppa fram jobben om vi får möjligheten att göra det. Vi kan vara en del av integrationslösningen, låt oss vara det. 

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.