Från vänster: Vidar Francke, Mikael Larsson,Tony Halldin Hultkvist, Antonio Basala.
Debattinlägg

”Kära män, sexuellt våld måste bli en mansfråga”

”Våga vara den som förstör stämningen. Utmana, ifrågasätt och säg ifrån där och då när någon säger något dumt eller drar ett sexistiskt skämt – ta kampen mot vardagssexismen.Rannsaka dig själv. Hur påverkar dagens normer dig?”, skriver Tony Halldin Hultkvist, Mikael Johansson, Antonio Basala, Vidar Francke.

Kära män, den självbild vi har i Sverige om att vi alla är jämställda brister med berättelser från senaste tidens #metoo-rörelse.

Historiskt har liknande rörelser uppstått sporadiskt men det underliggande problemet med sexuellt våld är konstant.

Vad som är gemensamt för vittnesmål under ett upprop som #metoo är att det är vi män som är förövare.

Vi skriver det här för att diskussionen om mäns våld mot kvinnor inte längre kan kretsa kring hur kvinnor kan undkomma våldet utan hur vi män kan ta ansvar för den mansfråga som sexuellt våld faktiskt är.

Som en följd kräver vi ert engagemang. Det faktum att kvinnor dagligen utsätts för övergrepp är något som vi inte kan blunda för. Kvinnor ska inte längre behöva berätta om övergrepp och trakasserier – vi män måste ta vårt ansvar och börja agera.

Som en del i det förändringsarbetet har vi i tagit fram sex tips till män där du som läsare kan utgå ifrån dig själv för att i slutändan vara en del av den förändring som är nödvändig.

1. Var en förebild

Rannsaka dig själv. Hur påverkar dagens normer dig? Vad kan du göra för att ändra det? Genom att ifrågasätta dagens maskulinitetsnormer kan du bli en förebild och hjälpa andra män att se bortom den snäva mansroll vi har idag.

2. Utmana och säg ifrån

Våga vara den modiga. Våga vara den som förstör stämningen. Utmana, ifrågasätt och säg ifrån där och då när någon säger något dumt eller drar ett sexistiskt skämt – ta kampen mot vardagssexismen.

3. Lyssna på kvinnors berättelser

Hur är det att vara kvinna eller icke-binär i dagens samhälle? Vilka privilegier har du jämfört med dem? Öva på att vara mer lyhörd. Låt kvinnors och icke-binäras röster höras.

4. Tänk samtycke

Allt annat än ett ja är ett nej. Samtycke måste bli en självklar del av vår vardag. Vad innebär frivillighet och ömsesidighet? Hur inhämtar du samtycke? Fundera över hur olika människor uttrycker att de vill något. Är du osäker; fråga!

5. Lär dig av andra

Lär dig av historien, av vad som gjorts och vad som görs. Lyssna på tidigare feministers erfarenheter. Ju mer kunskap du samlar på dig, desto mer kan du bidra till vår gemensamma kamp för ett jämställt samhälle.

6. Påverka din omgivning och makthavare

Fråga rektorn på din skola eller chefen på din arbetsplats vad de gör för jämställdhet. Vad gör din kommun? Påverka politiker och makthavare. Tillsammans kan vi förändra – och du behövs!

Dessa tips fungerar som en utgångspunkt för oss att förändra den utsatthet som många kvinnor berättar om.

Eftersom det är vi som utgör en majoritet av förövarna är det också vi som kan förhindra framtida övergrepp.

De åtgärder kvinnor gör för att undvika mäns våld är omfattande och kampen mot det här problemet har historiskt främst letts av kvinnor.

Kära män, vi män måste på allvar inse vår roll och vårt ansvar för sexuellt våld mot kvinnor och icke-binära.

Det är bara då, när vi skiftar fokus till att lägga ansvaret där det hör hemma, som vi kan förändra dagens situation och förändra de underliggande problemen till sexuellt våld.

Kära män, sexuellt våld måste bli en mansfråga.

Fatta:

En ideell medlemsförening för alla oavsett kön som vill engagera sig mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.