Bilavgaser i vinterväder: Stockholm. Foto: Pontus Lundahl / TT
Debattinlägg

”Ska Sverige bli sämst i Europa på att kontrollera bilars utsläpp?”

Publicerad

”För att säkerställa att bilar som redan finns på våra vägar inte släpper ut mer än de får genomförs kontroller av detta vid bilbesiktningen. Det är dessa kontroller, och vilka avvikelser som ska tillåtas, som Transportstyrelsen nu vill förändra och tillåta mer generösa utsläppsnivåer”, skriver Johanna Sandahl, Johanna Grant, Åke Sjödin, Anders Roth och Tord Fornander.

Om debattörerna

Johanna Grant
Ordförande Gröna bilister
Johanna Sandahl
Ordförande Naturskyddsföreningen
Tord Fornander
Ordförande, Fordonsbesiktningsbranschen.
Anders Roth
Experter trafik och miljö, IVL Svenska Miljöinstitutet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Trots flera varningar från miljöorganisationer, myndigheter och bilbesiktningsbranschen väljer Transportstyrelsen att gå fram med förslag på nya regler som försämrar miljökontrollen av fordon.

Det handlar om nya föreskrifter gällande kontrollbesiktning av bilar som ska börja gälla redan den 20 maj i år.

Regeländringarna berör 1,2 miljoner bilar som får kraftigt höjda tillåtna gränsvärden och därmed tillåts betydligt större mängder skadliga utsläpp.

Dessa förändringar sker samtidigt som många av EU:s länder går åt motsatt håll.

Resultatet blir att Sverige riskerar att bli bland de sämsta i Europa på att kontrollera att bilar inte släpper ut för mycket.

Förslaget går fortfarande att påverka. Nu krävs snabb förändring.

Biltrafiken orsakar stora utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen, speciellt i våra städer där luftföroreningar från trafiken varje år orsakar cirka 1300 förtida dödsfall.

Efter de senaste årens stora dieselskandaler, där fordonstillverkare har avslöjats med att fuska med utsläppsnivåerna, har det också blivit känt hur dåliga de testmetoder som använts har varit.

De har inneburit att även nya dieselbilar haft betydligt större utsläpp i verklig körning än i testerna. Det är bland annat mot den bakgrunden som allt fler städer nu planerar att införa miljözoner.

Alla nya bilar måste godkännas innan de släpps ut på marknaden. Detta görs vid ett så kallat typgodkännande. Utsläppen får inte överstiga en viss nivå.

För att säkerställa att bilar som redan finns på våra vägar inte släpper ut mer än de får genomförs kontroller av detta vid bilbesiktningen. Det är dessa kontroller, och vilka avvikelser som ska tillåtas, som Transportstyrelsen nu vill förändra och tillåta mer generösa utsläppsnivåer.

Transportstyrelsen menar att de anpassar den svenska lagstiftningen till EU-nivå.

Problemet är att de har feltolkat EU-reglerna. De nya regler som myndigheten föreslår kommer innebära att bilar som släpper ut långt mer än vad som är tillåtet enligt EU:s regler för både typgodkännande och besiktning kommer att få godkänt i kontrollen.

Smutsiga bilar som släpper ut långt mer än tillåtet kommer få fortsätta köra på våra vägar.

Detta sker samtidigt som andra länder, som till exempel Tyskland, Finland, Polen och Rumänien, skärper sina krav och gör kontrollerna mer träffsäkra.

Alla EU:s länder måste förhålla sig till samma EU-regler, men trots det gör Transportstyrelsen en helt annan tolkning än resten av EU.

Sverige kommer att bli unikt i Europa när gränsvärdena höjs och bilbesiktarnas möjligheter att effektivt bidra till att minimera utsläppen av luftföroreningar begränsas.

Detta kommer innebära att tre av fyra bilar som idag underkänns av miljöskäl vid besiktning istället släpps igenom.

Sverige har alltid haft höga ambitioner på miljöområdet. Den grundläggande tanken är att Sverige som land både kan och bör gå före och visa vägen för andra länder.

Därför är det mycket förvånande att en myndighetlägger fram förslag som innebär en försämring av Sveriges ledande position inom området.

Frågan är om regeringen kan stå bakom dessa kraftiga försämringar.

Vi ställer oss mycket kritiska till det nya förslaget och uppmanar regeringen att skyndsamt agera för att säkerställa att Sverige bidrar till att minska istället för att öka utsläppen från vägtrafiken.

Det är vad ett föregångsland inom miljöområdet borde göra.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Johanna Grant, ordförande, Gröna Bilister

Åke Sjödin, expert trafik och miljö, IVL Svenska Miljöinstitutet

Tord Fornander, ordförande, Fordonsbesiktningsbranschen

Anders Roth, expert trafik och miljö, IVL Svenska Miljöinstitutet

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Val 2018 - Klimat

Mer i ämnet