Malena Ernman, Måns Möller, Jiang Millington
Vi saknar barnens perspektiv i debatten om skolan, skriver Malena Ernman, Måns Möller, Jiang Millington. Foto: Janerik Henriksson / Jessica Gow / TT / Privat
Debattinlägg

”Ska vi tvinga barn till en skola där de kränks?”

Fasthållningarna ·

”Det är orimligt och skadligt att kräva att föräldrar ska skicka sina barn till en skola där de missförstås, kränks och ibland till och med utsätts för livsfarligt våld”, skriver Måns Möller, Malena Ernman och Jiang Millington.

Om debattörerna

Måns Möller
Komiker
Malena Ernman
Hovsångerska
Jiang Millington
Debattör

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Föräldrar som har barn med krånglande skolgång får ofta höra att skolplikten ställer krav på dem att få barnet till skolan med alla till buds stående medel. Skolor och kommuner bötfäller föräldrar för varje dag som barnet inte dyker upp.

Men vad är det för skolmiljö som barnen ska tvingas till?

Lärarförbunden har larmat i flera år om otillräckliga resurser och omöjlig arbetsmiljö, handikappförbunden och föräldrar i till exempel nätverket Barn i Behov belyser den enorma kunskapsbristen om funktionsnedsättningar som systematiskt slår ut barn ur skolan. Nu är livshotande fasthållningar aktuellt efter Ekots granskningar.

Man kan se ett tydligt mönster i vårt samhälle. Fler mår allt sämre.

Sjuktalen har fördubblats på sex år, kostnaderna för LSS har fördubblats sedan 2002 och fler barn utreds och diagnosticeras för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD och autism.

Medan ohälsan eskalerar söks enkla lösningar. Istället för att titta på orsakerna till sjuktal, ökade LSS-kostnader och allt fler barn som slås ut ur skolan, läggs ansvaret och skulden på de drabbade.

Sjuktalen ska ner och LSS-kostnaderna minska genom att sätta dit fuskare. Och det är föräldrar som orosanmäls, bötfälls och får springa gatlopp i elaka krönikor om slappt föräldraskap.

Skollagens portalparagraf om barns rätt till utbildning verkar få förutom vi föräldrar bry oss om.

En rättighet är något annat än en plikt. Vi saknar barnens perspektiv i debatten om skolan. Barn har rätt till utbildning i en skola för alla.

För att det ska kunna ske behöver skolan ha kunskap och resurser. Att undervisa barn handlar om att förmedla kunskap men det handlar också om att skapa förutsättningar för att barnet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Det är orimligt och skadligt att kräva att föräldrar ska skicka sina barn till en skola där de missförstås, kränks och ibland till och med utsätts för livsfarligt våld.

Det är mot vårt ansvar som föräldrar att utsätta våra barn för det och samtidigt veta att vare sig Skolinspektionen eller kommunala chefer som Henrik Mattisson i Täby tar avstånd från fasthållningar, nedläggningar och andra aggressiva, våldsamma och potentiellt dödliga metoder.

Någonstans på vägen verkar det ha glömts bort att vi pratar om barn. Dessutom ofta barn med funktionsnedsättningar som inte har möjlighet att vare sig försvara sig eller verbalt återberätta vad de utsatts för.

Vi efterlyser mer samarbete, mer gemensamt ansvarstagande och större hänsyn till barn med särskilda behov.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.