Nobel/Luftstrupe
Bilden till vänster; kirurgen Paolo Macchiarini och hans team opererar in en konstgjord luftstrupe på en patient. Bilden till höger; en staty på Alfred Nobel. Foto: AP/ Jonathan Nackstrand/ TT
Debattinlägg

”Skandalen på KI omöjliggör årets Nobelpris i medicin”

Karolinska institutet ·

”Regeringen bör sätta till en oberoende haverikommission med företrädesvis internationella experter, styrelse, ledning, rektor bör avgå eller avskedas från Karolinska Institutet, styrelsen måste givetvis känt till vad som hänt”, skriver Bo Risberg.

Om debattören

Bo Risberg
Professor emeritus i kirurgi, fd ordförande i forskningsetikkommittén

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Då Karolinska började med luftstrupstransplantationer på människor, som världens första medicinska lärosäte, kringgick man hela regelverket i Helsingforsdeklarationen. Man transplanterade in luftstrupar av plast utan några föregående djurförsök.

Det fanns således ingen som helst kunskap om hur dessa plaströr tolereras av kroppen. De sätts in i en miljö till vilken bakterier har fri tillgång.

Växer de in, blir det infektioner, avstötning, finns det en fungerande slemhinna, blir strupen förträngd? Massor med livsvikta frågor som, i varje fall delvis om inte helt, hade kunnat besvaras med djurexperiment.

Men dessa studier gjordes aldrig utan man gick direkt till människa med noll baskunskap om dess frågor.

Det är detta som är kärnan i hela historien.

Så, är det okej att kränka Helsingforsdeklarationen?

Nej, brottet mot Helsingforsdeklarationen är en dödsynd. Det finns ingen ursäkt för att frångå alla vedertagna etikprinciper.

Helsingforsdeklarationen kom till 1951 efter koncentrationslägrens hemskheter. World Medical Association (WMA) ville skaffa en universell medicinsk-etisk bas för att förhindra att något liknande skulle hända i framtiden.

Helsingforsdeklarationen har sedan successivt modifierats (senast 2013) och gäller över hela världen.

Den är det hederskodex som alla läkare och forskare måste hålla sig till. Det är likaså den bibel som styr våra Etikprövningsnämnder i etikspörsmål. Undervisning i grundläggande etik ingår i medicinarutbildningen för blivande läkare.

Inom läkarkåren torde det inte finnas minsta tvekan om dess existens och principiella innehåll, även om kanske inte alla dess detaljer är allmänt kända. Helsingforsdeklaration styr vår dagliga kliniska verksamhet.

Hur har detta kunnat ske på Sveriges största medicinska lärosäte? Det måste ha varit ett stor antal läkare och forskare involverade i dessa patienter och ingen har reagerat, med undantag för de 4 läkare som till slut blåste visselpipan. En blåsning som de fick bannor för av sina chefer.

Det här är en skandal utan dess like.

Denna sorgliga historia blir inte bättre av att man försöker tysta ned kritiken. Visselblåsarna får bannor. Ledningen för Karolinska förklarar sig ha fullt förtroende för den så kalladestjärnkirurgen Paolo Macchiarini.

Karolinskas ledning är helt tyst frånsett chefsläkaren som förklarar alla operationerna har skett på helt riktiga indikationer. Kan det gå mera snett?

Den här historien har solkat ned Karolinskas anseende ordentligt. Varumärket ”Karolinska” har devalverats.

För att komma tillrätta finns ett antal punkter att ta itu med. Bland annat:

  • Regeringen bör sätta till en oberoende haverikommission med företrädesvis internationella experter.
  • Styrelse, ledning, rektor bör avgå eller avskedas från KI. Styrelsen måste givetvis känt till vad som hänt.
  • Ledning, chefsläkare, involverade klinikchefer bör likaså avgå/avskedas.
  • KI-KS bör offentligt framföra sina ursäkter till drabbade patienter eller deras efterlevande.
  • Karolinska är intimt förknippat med Nobelpriset. Ett 2-årigt moratorium på utdelning  av priset tycker jag skulle vara en värdig gest för en offentlig ursäkt till allmänheten och patienter. Motsvarande prissummorna skulle till exempel kunna användas som kompensation till anhöriga. Ett annat förslag kan till exempel vara att inrätta en Etikfond för utdelning av ett årligt etikpris för forskare inom landet.

Jag tror att mången nobelpriskandidat skulle känna stor tvekan att ta emot priset när det tilldelas från en institution, den enda i världen, som så flagrant kränkt mänskliga rättigheter, det vill säga Helsingforsdeklarationen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.