”Det ökande våldet i samhället i allmänhet och i skolan i synnerhet är en farlig utveckling som måste vändas med all kraft”, skriver Åsa Fahlén. Foto: Anders Wiklund/TT
Debattinlägg

”Skolan avgörande i kampen mot kriminaliteten”

”Den gemensamma nämnaren för många av dem som hamnar i brottslighet är ett skolmisslyckande. Så skolan är samhällets bästa chans när det gäller att förebygga kriminalitet”, skriver Åsa Fahlén.

Om debattören

Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas riksförbund

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Larmen om kriminalitet, bilbränder och dödsskjutningar duggar tätt. Tryggheten i de socialt utsatta områdena är mer hotad än någonsin.

Samtidigt visar den svenska skolan allt större klyftor i elevresultat.  I flera skolor i socialt utsatta områden klarar inte ens hälften av eleverna kraven för nionde klass.

Totalt var det enligt den senast tillgängliga årliga statistiken över 17 000 elever som inte klarade grundskolan med godkända betyg, samtidigt som cirka 30 000 ungdomar inte nådde gymnasieexamen.

Det är ofattbara siffror. Vi vet att det är just dessa ungdomar som riskerar att sugas upp av kriminella nätverk.

Det som oroar ännu mer är att våldet och kriminaliteten även tagit sig in i skolan. En plats som ska vara trygg och säker för alla elever och lärare.

Arbetsmiljöverket har rapporterat att antalet anmälningar av hot och våld i skolan ökar.

Det handlar inte bara om hot och våld från elever utan också från föräldrar, anhöriga och från personer som helt saknar rätt att vistas inom skolans område.

Nu visar nya siffror som SVT tagit fram att utvecklingen fortsätter och att anmälningarna om hot och våld fortsätter öka också under 2018.

Det ökande våldet i samhället i allmänhet och i skolan i synnerhet är en farlig utveckling som måste vändas med all kraft. Framförallt krävs det några helt avgörande satsningar på det förebyggande arbetet.

Skolorna med de tuffaste förutsättningarna får inte lämnas ensamma med sitt uppdrag. Det handlar först och främst om att återupprätta skolans kompensatoriska uppdrag.

Det ska inte vara postnumret som får avgöra hur det går senare i livet. För att kunna ge alla elever, oavsett bakgrund, likvärdiga förutsättningar att skapa sig en framtid, förutsätter det en övergripande reform av den svenska skolan.

Eftersom kommunerna inte klarat att upprätthålla en likvärdig skola krävs det en statlig finansiering utifrån socioekonomiska faktorer, så att resurserna kan riktas dit där de verkligen behövs allra mest.

Men det innebär också att dagens skolvalssystem måste ses över så att elevsammansättningen på skolorna blir mera blandad.

När skolan förstärker boendesegregationen innebär det att ojämlikheten satts i system. Det är fullständigt oacceptabelt.

Den gemensamma nämnaren för många av dem som hamnar i brottslighet är ett skolmisslyckande. Så skolan är samhällets bästa chans när det gäller att förebygga kriminalitet.

Då krävs kraftfulla insatser för att öka antalet vuxna på skolor med de tuffaste utmaningarna, fler erfarna och legitimerade lärare, fler lärarassistenter och förstärkt elevhälsa.

Det handlar inte bara om att få elever att komma i mål med sin utbildning, vilket är det mest effektiva vaccinet mot utanförskap, det handlar också om skolans centrala roll i arbetet med att förankra grundläggande demokratiska värderingar.

Det finns inga genvägar eller någon quick-fix för att vända den oroande utvecklingen.

Det är endast med politisk insikt om att skolan är en nationell angelägenhet och en investering för framtiden som det går att göra skillnad – på riktigt.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.