En indisk kvinna återvänder hem efter att ha hämtat vatten. Enligt FN saknar en av sex människor i världen tillgång till 20 liter rent vatten per dag – den minsta mängd som krävs för att säkerställa basbehoven av dryck, matlagning och hygien. Foto: Anupam Nath
Debattinlägg

”Smutsigt vatten dödar nästan tusen barn per dag”

”Beslutsfattare här hemma och runtom i världen har ett enkelt val att göra – att vidta åtgärder som leder till att tillgången till rent vatten och sanitet prioriteras”, skriver Ludvigsson och Hansen.

Om debattörerna

Jonas F Ludvigsson
Barnläkare (Örebro US), professor (Karolinska Institutet)
Paul Hansen
Bildjournalist

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Varje dag dör nästan 1000 barn på grund av sjukdomar kopplade till smutsigt vatten.

365 000 avlidna är ett närmast ogripbart antal. Men antalet döda skulle på ett år motsvara hela befolkningen i Södertälje, Halmstad, Strängnäs, Ystad, Alingsås, Åmål, Säffle, Orsa, Kramfors och Jokkmokk.

2016 lanserade FN sina 17 hållbarhetsmål. Syftet är att förbättra människors hälsa, men också att skapa ett hållbart samhälle. Målen är ambitiösa och kräver i många fall stora investeringar.

Idag på internationella vattendagen vill vi slå ett slag för hållbarhetsmål nr 6: ”Rent vatten till alla”.

Bristen på rent vatten påverkar människors hälsa över hela världen. Relativt små investeringar kan förhindra infektioner, och skapa trygghet för framförallt kvinnor och barn.

FN har definierat rätten till säkert och rent vatten som en mänsklig rättighet. Likafullt saknar över 2 miljarder människor denna rätt.

En tiondel, tvåhundra miljoner människor, av dessa tvingas dessutom ta sig minst en halv timme bort för att få tag på vatten.

Ofta är det fattiga människor som tvingas lägga tid, och energi på att transportera vatten. Tid och resurser som hade kunnat gå till att arbeta eller studera. Särskilt utsatta är kvinnor som i 8 av 10 familjer med vattenbrist ansvarar för att bära hem vatten. 

Konsekvensen blir att unga kvinnor måste avstå från skola och utbildning, att barn i behov av tillsyn lämnas ensamma, att kvinnorna i samband med transporter – ibland i isolerade områden – riskerar övergrepp och våldtäkt. Till detta kan läggas den rent fysiska belastningen på nacke, skuldror och rygg.

Brist på vatten leder till sämre hygien och sjukdomar. Fyra och en halv miljard människor saknar helt toalett i hemmet, och av dessa tvingas nästan en miljard att förrätta sina behov utomhus.

Rätten till sanitet måste säkerställas och detta gäller särskilt för menstruerande kvinnor. Att tvingas förrätta sina behov och sköta sin hygien i det öppna ökar även risken för övergrepp.

Tillgång till rent vatten är en fråga om överlevnad, både i liten och stor skala. Svåra konflikter har redan sin upprinnelse i kamp om vatten, antalet tork-katastrofer ökar, vattenbrist minskar skördar och ökar trycket på människor att överge sina hemtrakter.

Beslutsfattare här hemma och runtom i världen har ett enkelt val att göra – att vidta åtgärder som leder till att tillgången till rent vatten och sanitet prioriteras.

Sådana satsningar är förhållandevis billiga och kommer de sämst ställda till nytta.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.