Det är mest fördelar med att solbada, hävdar författarna.
Det är mest fördelar med att solbada, hävdar författarna. Foto: TT
Debattinlägg

”Att inte sola är lika farligt som att röka”

Solbadande ·

”Gemensamt för många av de solråd som förekommit är att de varit dåligt vetenskapligt förankrade”, skriver överläkarna Pelle Lindqvist och Håkan Olsson.

Om debattörerna

Pelle Lindqvist
Docent/Överläkare Kvinnokliniken Huddinge
Håkan Olsson
Professor/Överläkare, Onkologen, Lund

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I 40 år har vi fått lära oss att undvika solen för att minska risken för elakartad hudcancer av melanomtyp. Men nya rön visar att undvikande av solexponering tvärtom är en stor riskfaktor för vår hälsa.

Vi anser att de som propagerar för ”ju mindre sol, desto bättre” tar på sig ett stort ansvar för vår hälsa. De som följer detta råd verkar förkorta sin förväntade livslängd med mellan 0.5 till 2 år.

Det har funnits tre stora livsstilsfaktorer som är starkt relaterade till ohälsa och död; rökning, inaktivitet och övervikt.

Vi ser i våra studier att ickerökande/ickesolare hade samma risk för död som rökande/storsolare.

Att undvika solen ger med andra ord lika stor risk för död som rökning.

Vi ser att kvinnor som undviker solen fördubblar sin risk i kardiovaskulär sjukdom såsom hjärtinfarkt, stroke och blodproppar. Dubbelt så många som inte solar insjuknar även i ”andra” sjukdomar så som diabetes, MS och lungsjukdom.

Med all sannolikhet har människor som bor i Norden blivit bleka för att det ger en fördel. I naturen gäller ”survival of the fittest”.

Lyssnar man på debatten så kan man tro att det är farligt att vara rödlätt/solkänslig. Rödhåriga är sannolikt de som är bäst anpassade till ett solfattigt liv i Skandinavien.

Solkänsliga ljushyllta behöver sannolikt mindre sol för sin hälsa, och bör vara ute kortare tid i solen innan de klär på sig. Att ”skydda sig” med solkräm är ingen bra idé.

Sannolikt är det så att solkräm visserligen tar bort hudens reaktion på för mycket sol, men inte skyddar nämnvärt mot melanom. Priset för solkänsligas anpassningen till en solfattig miljö är att melanomrisken ökar vid översolande.

Det finns ingen vetenskaplig studie som visar att man kan vara ute längre i solen med solkräm med tanke på melanomrisken. I Sverige ser vi att solkrämsanvändare dubblerar sin risk för melanom, sannolikt för att man varit ute för länge i solen.

Vi delar Strålskyddsmyndighetens oro över att 80% av svenskar känner sig trygga i solen efter att ha smörjt sig. Det kommer att bli centralt när det gäller att minska melanomförekomsten att ändra detta tankesätt.

Gemensamt för många av de solråd som förekommit är att de varit dåligt vetenskapligt förankrade. Vissa kampanjer har i stället stimulerat felaktiga och ohälsosamma solvanor.

År 1992 skrevs i kampanjen ”Så här kan Du sola lugnt”, ”Använd solskyddsmedel med hög solskyddsfaktor i början”...”Öka långsamt antalet soltimmar från en timme om dagen till fem, sex”.

Denna typ av råd bidrar sannolikt till både ett felaktigt tänkande samt den stora ökningen av melanom i Sverige. Man skall/kan inte vara ute länge i solen med solkräm. Efter att man har fått en ”lagom” dos av sol (förslagsvis utan kräm) skall man sätta sig i skuggan eller klä på sig.

Så hur ska vi göra för att få den sol vi behöver utan att öka risken för melanom?

Melanomrisken ökar när man översolar (tex är ute länge med solkräm), bränner sig (får blåsor med mera) och vid överdrivet solarieanvändande. Samtidigt vet vi att de som har utomhusarbete inte ökar sin melanomrisk. En daglig solexponering ökar alltså inte risken för melanom.

Lennart Hagvall hade kanske rätt när han 1947 sjöng ”Det är så hälsosamt och stärkande i fjällen”. Vi ser att de som solar på vintersemester lever längre än de som inte gör det.

Vårt råd är att ”Sola lagom varje dag”.

En lagom början är att man tar lunchkaffet i solen. Då blir det varje dag, mitt på dagen när de bästa strålarna finns – och det blir inte för länge.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.