Debattinlägg

”Du bär själv ansvaret för din hälsa”

Hälsa ·

”Du kan inte räkna med att staten eller någon annan tar ansvar för ditt liv – men ducka inte för kunskap”, skriver Anna Starbrink.

Om debattören

Anna Starbrink
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholms län (L)

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Sommaren är den tid då många av oss njuter lite extra av livet: vi solar och badar, kanske arbetar vi i trädgården eller dricker kaffe hela förmiddagen på balkongen, tar tid för långpromenader eller joggingturer, äter gott och dricker kanske både ett och två glas vin extra.

Alla har sitt sätt att skapa njutning och det goda livet – och alla bär ansvar för sin egen hälsa.

Ingen kan styra hur du lever ditt liv. Välinformerade människor får själva skapa balans i livet. Vi ska varken totalförbjuda rökning eller införa regler för solning.

Det vi kan och ska göra är att se till att människor blir just välinformerade. Det är kunskap – inte moraliska pekpinnar – som bäst kan främja hälsa.

Ett sätt att sprida kunskap, och väcka uppmärksamhet, var Cancerfondens kampanj ”Nej till cancer” som påpekade samband mellan vissa livsstilsval och risken att drabbas av cancer.

Den uppfattades av vissa som skuldbeläggande av cancerdrabbade, men jag beklagar att den drogs in istället för att omformuleras. Självklart ska ingen känna skuld för cancer. Sjukdomar kan ha många orsaker och vården ska vara högklassig och jämlik för alla.

Det betyder dock inte att vi ska ducka för otvetydiga fakta: Oförsiktig solning ökar risken för hudcancer radikalt. Alkohol, kost och motion är också sådant som påverkar risken för såväl cancer som hjärtsjukdomar, med mera.

Kunskap är att cancer ökar: dubbelt så många kommer leva med cancer år 2040 som i dag, och kostnaderna för vård, inkomstbortfall och anhörigvård beräknas kan ha fördubblats från dagens miljarder.

Till detta kommer det mänskliga lidandet för drabbade och anhöriga.

Men kunskapen säger också att det går att göra något! 60 000 svenskar drabbas av cancer varje år – men vart tredje fall bedöms kunna undvikas genom förändrade vanor.

Likaså kan många fall av hjärt- och kärlsjukdom förebyggas. Vi vet att livsstil kan spela roll för många andra diagnoser, som kanske inte uppträder förrän långt senare i livet, som demens och benskörhet.

Återigen: Det betyder inte att alla drabbas, och det betyder framför allt inte att alla drabbade kunde förebyggt sin sjukdom med en annan livsstil.

Samhällets verktyg för att främja hälsa är begränsade. I hälso- och sjukvården kan vi inte påverka så mycket, men vi kan göra mer för att lyfta de hälsofrämjande insatserna och stödja den som vill förändra sin livsstil.

Tillsammans kan olika samhällsaktörer hjälpa till att sprida kunskap: stat, sjukvård, frivilligorganisationer. Utan moraliska pekpinnar och utan skuldbeläggande, men med sanningsenliga fakta.

Kunskap om hälsa ska inte lägga sordin på sommarens befriande livsglädje. Med rätt kunskap vet vi ju också att lite extra grillat kött, glass, feta såser eller några glas vin på semestern inte spolierar vår hälsa.

Livsstil handlar om balans. Lev ditt liv, och njut av det. Du kan inte räkna med att staten eller någon annan tar ansvar för ditt liv – men ducka inte för kunskap.

Och den viktigaste kunskapen av alla: Du bär själv ansvar för din egen hälsa.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.