Idag tar Europaparlamentet beslut om att kvotera föräldraförsäkringen. Detta är något som Kristdemokraterna ogillar starkt. Partiet lägger skulden för förändringen hos statsministern. (Genrebild) Foto: Hasse Holmberg/TT
Debattinlägg

”Sossarna skänker föräldraförsäkringen till EU”

”Vi hoppas därför att Socialdemokraterna är beredda att tänka om och ansluta sig till oss för att stoppa den onda spiral de själva startade. För svenska barnfamiljers bästa”, skriver Sellström och Lega.

Om debattörerna

Anders Sellström (KD)
Europaparlamentariker
David Lega (KD)
KD:s toppkandidat till Europaparlamentsvalet

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Idag tar Europaparlamentet beslut om att kvotera föräldraförsäkringen för alla barnfamiljer i hela EU.

På så vis rycker man frågan om föräldraförsäkringen ur händerna på svenska politiker och, inte minst, svenska barnfamiljer. Socialdemokraterna bär ett tungt ansvar för det som nu sker...

Hösten 2017 stod Stefan Löfven som värd för det första sociala toppmötet i EU:s historia. På dagordningen fanns enbart framtagandet av den så kallade sociala pelaren, en politisk programförklaring för mer välfärdspolitik på EU-nivå.

Ett program som vid en första anblick kan te sig rätt harmlöst – men som vid närmare granskning framträder som en ulv i fårakläder.

Det dröjde inte heller lång tid innan ulven som Kristdemokraterna tidigt varnat för blev verklighet, genom införandet av mer överstatlig socialpolitik.

Bara ett år efter Löfvens toppmöte har nämligen ett flertal överstatliga lagstiftningsförslag spottats ut från EU-kommissionen – något Löfven lovade aldrig skulle ske.

Krav om kvoterade bolagsstyrelser, minimilöner på EU-nivå, ett harmoniserat sjukförsäkringssystem och upprättandet av en arbetsmarknadsmyndighet är några av de lagstiftningsförslag som den svenska socialdemokratin banat väg för.

Och nu senast lagförslaget om tvångskvotering av föräldraledigheten, som alltså idag röstas igenom i Europaparlamentet.

Det ursprungliga kvoteringsförslaget innebar bland annat att varje förälder tilldelas fyra månaders ledighet som inte kan bytas bort.

Efter många om och men innehöll det slutgiltiga förslaget ”enbart” två månaders kvotering. Sverige kom undan med blotta förskräckelsen denna gång.

Förslaget innebär dock att Kristdemokraterna inte längre kan ta bort kvoteringen av föräldraförsäkringen helt, det har nu EU och Löfven effektivt satt stopp för.

Resultatet är problematiskt av flera anledningar.

För även om Kristdemokraterna är för ett ökat jämlikt uttag av föräldraledigheten, vill vi också att föräldraförsäkringen ska vara flexibel. Detta då familjer, och deras förutsättningar, ser olika ut.

Och en enda lösning passar inte varje given familj. Därför ter det sig märkligt att beslutsfattare vill minska utrymmet för familjer att göra egna val.

Dessutom bör frågor som rör familjepolitiken och föräldraförsäkringen inte bli ett föremål för EU-lagstiftning överhuvudtaget. Hur lagstiftningen kring detta ser ut bör beslutas av svenska politiker – inte av bulgarer, greker och italienare.

Detta har svenska folket redan förstått. I en undersökning från Ipsos anser 8 av 10 svenskar att EU inte bör ha något inflytande över den svenska föräldraförsäkringen.

Ändå gick Socialdemokraterna fram med förslaget. Men tanken som Löfven närt – att den sociala pelaren skulle innebära en export av svensk välfärdspolitik till EU – måste nu till slut falla samman.

Nu krävs gemensamma insatser och en enad svensk politisk front för att skademinimera så långt det går.

Vi hoppas därför att Socialdemokraterna är beredda att tänka om och ansluta sig till oss för att stoppa den onda spiral de själva startade. För svenska barnfamiljers bästa.

EU skapades nämligen inte för att lagstifta om föräldraförsäkringen. EU står inför andra problem som kräver gemsamma lösningar, i form av stora, gränsöverskridande utmaningar såsom internationell brottslighet, migration, miljö och terrorism.

Detta är vad Kristdemokraterna vill fokusera på.

Detta är vad vi menar med att göra EU lagom igen.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.