Foto: Efrem Lukatsky/TT
Debattinlägg

”Avskaffa tvåkönssystemet – patriarkatets stöttepelare”

Kön ·

”Att vara en feministisk regering förpliktigar. Vi har stora förhoppningar om att vår regering ska välja att ge frihet till de många som idag förtrycks på grund av sin könsidentitet”, skriver Elin Ylvasdotter och Jesper Lindholm.

Om debattörerna

Elin Ylvasdotter
Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet
Jesper Lindholm
Ordförande Stockholms Läns SSU-distrikt

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Många steg mot ökad jämställdhet föreslås i höstbudgeten med allt från en tredje vikt månad i föräldraförsäkringen till stora satsningar på välfärd och omsorg som lyfter kvinnor.

Vi vill även se den feministiska regeringen driva transpersoners rättigheter på allvar i form av en sänkt åldersgräns för könsbyte, moderniserad lagtext samt myndighetsspråk som inkluderar fler än två kön och att Sverige likt flera andra länder inför ett tredje juridiskt kön.

Dessa tre steg skulle genast innebära en ökad frihet för många drabbade. I grunden handlar det om att öka jämlikheten i hela samhället.

Att vara en feministisk regering förpliktigar.

Om regeringen vill vara en feministisk regering för alla behöver den juridiska situationen förbättras för människor med könsöverskridande identitet eller uttryck eller människor som varken identifierar sig som man eller kvinna.

Att det könsneutrala pronomet hen har offentligt antagits i det svenska språket genom att införas i Svenska Akademiens ordlista bör följas upp av den offentliga makten och sektorn.

Regeringens satsningar mot fysisk och psykisk ohälsa är också relevant för den här frågan.

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport från i år om transpersoners hälsa känner få att de kan leva i enlighet med sin könsidentitet medan många lider av psykisk ohälsa i form av självmordstankar och –försök.

Vi driver dessa tre förslag som vi tror är viktiga steg på vägen till att lösa den psyiska ohälsan och den diskriminering som råder.

  • Lagstiftningen tar på flera ställen inte hänsyn till könsöverskridande identitet eller uttryck. Detta leder ofta till att transpersoner faller mellan stolarna vid juridiska tvister avseende diskriminering. Ett exempel på detta är grundlagen, vars antidikrimineringsskydd inte sträcker sig till personer av könsöverskridande identitet eller uttryck trots att den skyddar på basis av sexuell läggning.
     
  • Åldersgränsen för byte av juridiskt kön kvarstår, trots att det inte länge är mot lagen att byta namn till ett så kallat könskonträrt namn.
    Att juridiskt könsbyte kvarstår vid 18 års ålder och kräver en diagnos är problematiskt för transpersoner under denna ålder, som inte heller kan inleda utredning innan de når myndig ålder. För oss finns det inget som motiverar att tvinga dessa ungdomar att fortsätta stämplas med fel kön, långt efter de haft möjlighet att byta namn.
     
  • Vi vill att Sverige ska införa ett tredje juridiskt kön. Om konservativa Tyskland och Australien kan, då kan även vi. Som socialdemokrater är det självklart att driva frågor som stärker mänskliga rättigheter och motverkar förtryck.

Ett tredje juridisk kön skulle vara ett konkret sätt att underlätta många människors vardag, genom att stoppa allt från diskriminerande försäkringar eller orättvisa registeringar som bygger på två kön.

Det binära tvåkönssystemet är i dag en av patriarkatets viktigaste stöttepelare.

Patriarkatet överlever och reproduceras av isärhållandet och kategoriserandet av kön och patriarkatet diskriminerar och förtrycker de som inte passar in i samhällets normer.

Vägen är lång till att nedkämpa det förtryck och den diskriminering som transpersoner samt andra upplever.

Alla viktiga steg som kan tas nu måste också väljas nu medan det finns en potentiell riksdagsmajoritet.

Vi har stora förhoppningar om att vår regering ska välja att ge frihet till de många som idag förtrycks på grund av sin könsidentitet.

Och vi är övertygade om att det här är en vattendelare för ett modernt jämlikt samhälle: väljer vi att säga upp förtrycket av våra medmänniskor och att se bortom den felaktiga könsuppdelningen i två?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.