Foto: Jessica Gow / TT
Debattinlägg

”Starta en nationell folkbildningskampanj om pensionerna”

Publicerad
PENSIONER ·

”För att fler ska kunna påverka sin egen pension och beslut om pensionssystemet i stort behöver vi höja kunskapen och engagemanget i pensionsfrågorna. Det behövs en nationell folkbildningskampanj om pensionerna”, skriver Christina Rogestam och Kristin Öster.

Om debattörerna

Christina Rogestam
Förbundsordförande SPF Seniorerna
Kristin Öster
Ordförande Saco studentråd

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

”Kommer jag att klara mig på min pension?” Det vi svenskar enligt flera undersökningar oroar oss för är om den framtida pensionen ska räcka till eller inte.

Det beror sannolikt på att pensionssystemet uppfattas som komplicerat, att många saknar kunskap och att pensionen är något som ligger långt fram i livet.

Tvärtemot vad många tror så har de val vi fattar tidigt i livet en stor inverkan på den framtida pensionen. Pension är i grunden uppskjuten lön.

Hur mycket du får beror på hur många timmar du arbetat, hur mycket du tjänar och om du har kollektivavtal på jobbet.

Pengar som sparas tidigt hinner växa mer än de som sätts in sent. Ett års uppehåll eller några års deltidsarbete kan därför ge ordentligt med minus i pensionskuvertet.

Att tro att samhället tar hand om en på äldre dagar och att man inte behöver känna till hur pensionssystemet fungerar är en felaktig förhoppning.

Den som väntar för länge med att sätta sig in i pensionsfrågorna riskerar att fatta beslut som verkar förmånliga idag, men som visar sig vara dåliga på sikt. Dessutom missar man en chans att påverka det system som man kommer ta del av.

Pensionsfrågornaväcker i dagsläget frågetecken och oro snarare än engagemang. Åtskilliga undersökningar visar att många, framförallt unga, saknar tillräcklig kunskap om den egna pensionen, pensionssystemet liksom konsekvenserna av olika livsval.

Vad betyder det för pensionen att jobba deltid när barnen är små eller att som egenföretagare strunta i tjänstepensionen? Vad skulle kortare tid mellan påbörjade studier och examen betyda för den enskilde och för pensionssystemet?

Hur länge behöver jag jobba för att få en hygglig pension? Det är tydligt att informationen från staten har brustit i sammanhanget.

För att fler ska kunna påverka sin egen pension och systemet i stort anser vi, som representanter för organisationer som samlar unga och äldre i Sverige, att det behövs en nationell folkbildningskampanj om pensionerna.

De egna livsvalen påverkar även de pensionsnivåer som mor- och farföräldrarna lever på idag. En stor del av den allmänna pensionen bygger nämligen på en omfördelning av pengar från dagens arbetstagare till dagens pensionärer.

För att inbetalningarna ska räcka till krävs att tillräckligt många arbetar tillräckligt mycket, i förhållande till hur många som gått i pension.

Även större samhällstendenser påverkar pensionssystemet:

  • Hur berörs pensionsnivåerna när vi lever allt längre?
  • Vilka konsekvenser får den ökande andelen löntagare som saknar tjänstepension?
  • Vad behöver göras på både kort och lång sikt för att färre äldre ska få låga pensioner?
  • Och hur ska den som anländer sent i livet till Sverige hinna arbeta ihop en hygglig pension?

Det är ett bekymmer att åtskilliga pensionärer idag lever under knapra förhållanden. Utredningar visar också att andelen pensionärer med låg inkomst kommer att växa kraftigt de närmaste 40-50 åren om pensionssystemet inte förändras.

Vi anser att det behövs en betydligt bredare allmän debatt om hur pensionssystemet är konstruerat, vilka konsekvenser individuella livsval får, hur systemet fungerar idag och hur det ska se ut i framtiden.

Fler, inte minst unga, behöver få möjlighet att sätta sig in i frågor om den egna pensionen liksom systemet i stort.

Vi uppmanar därför ansvariga myndigheter samt politiker i riksdag och regering att omgående initiera en nationell folkbildningskampanj om pensionerna.

Andelen fattigpensionärer ökar

Visa

Mer än var tionde pensionär har så liten pension att de lever med låg ekonomisk standard. Och antalet äldre som kommer leva knapert förväntas bli fler framöver, visar en rapport från Pensionsmyndigheten som SVT Nyheter tagit del av.

Källa: SVT Nyheter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Svensk politik

Mer i ämnet