Foto: Mikael Fritzon/TT/Arkiv (Montage)
Debattinlägg

”Stoppa de explosiva varorna vid gränsen istället”

”Amnestin för explosiva varor är bra och nödvändig, men det krävs mer än punktinsatser eller mindre återställare i en redan resurssnål budget för att komma tillrätta med trygghetsutmaningarna. Många gränsstationer står tidvis obevakade, vilket innebär att vapen och explosiva varor i stort sett ostört kan strömma in över gränsen på ett flertal platser i Sverige under ett flertal av dygnets timmar”, skriver Johan Lindgren.

Om debattören

Johan Lindgren
Förbundsordföranden för förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen (TULL-KUST).

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

I förra veckan löd startskottet för amnestin för explosiva varor, men vad många inte vet är att det redan för ett år sedan gjordes lagändringar i syfte att stoppa varorna vid gränsen.

Det är dessutom den andra amnestin kopplad till det ökade våldet i flera av utanförskapsområdena som genomförs i år.

I dagarna kom också nyheten om att kritiken från EU-kommissionen mot Sveriges yttre gränskontroller är mer omfattande än vad som tidigare varit känt.

Det är dags att ta itu med gränsproblematiken.

I cirka tre månader framöver kommer den som hanterar en explosiv vara att kunna kontakta Polismyndigheten utan att riskera ansvarsutkrävning.

Samtidigt har Tullen genom en ändring av inregränslagen den 1 november 2017 fått större befogenheter att själva beslagta både handgranater och livsfarligt kraftiga smällare, så kallade bangers, redan vid gränsen.

Inflödet har dock inte kunnat hållas tillbaka till följd av myndighetens mycket begränsade resurser, och amnestin kan ses som en naturlig nästa åtgärd.

Åtgärderna är tydliga signaler om att otryggheten måste bort, men ska det bli verklighet av orden behövs kraftfulla resursförstärkningar.

Efter lagändringen hösten 2017 kunde Tullen stoppa över 21 000 varor bara under november och december, men mörkertalet är mycket stort.

Tullverket har i dagsläget akut brist på personal som en följd av många års neddragningar av anslag.

Många gränsstationer står tidvis obevakade, vilket innebär att vapen och explosiva varor i stort sett ostört kan strömma in över gränsen på ett flertal platser i Sverige under ett flertal av dygnets timmar.

Tullverket är en brottsbekämpande resurs som i dag inte utnyttjas tillräckligt.

Nästa regering måste ta ett helhetsgrepp kring trygghetskedjan och ett första steg är att se till att vapen och andra livsfarliga varor aldrig når gator och torg.

Vi vet att insikten finns hos de flesta partier om att tidiga insatser vid gränsen förhindrar brottslighet i senare led. Fler och fler politiker efterfrågar också att Tullen ska få befogenhet att stoppa stöldgods från att föras ut ur landet.

Det är givetvis något som Tullen skulle kunna arbeta med, men även detta är en uppgift som förutsätter resurser.

TULL-KUST har påtalat behov av 500 nya tulltjänstemän fram till 2020 för att kunna täcka upp för de brister som uppstått under många års neddragningar.

Att stärka upp med fler tullare kan dessutom göras relativt snabbt till skillnad från polisen där det tar flera år att utbilda och rekrytera in nya poliser. Det senaste årets anslagshöjning till Tullverket är naturligtvis välkommen, men inte tillräcklig.

Även amnestin för explosiva varor är bra och nödvändig, men det krävs mer än punktinsatser eller mindre återställare i en redan resurssnål budget för att komma tillrätta med trygghetsutmaningarna.

För att Tullverket ska kunna genomföra det uppdrag som ålagts av regering och riksdag behövs en kraftig resursförstärkning.

Explosiv amnesti

Från och med 15 oktober kan den som har explosiva varor och saknar tillstånd för dessa höra av sig till polisen för att få dem omhändertagna utan att några frågor ställs.

Polisen vill inte att man lämnar in explosiva varor till dem. ”Ring 114 14 så hämtar vi”, skriver polisen på sin webbplats.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.