Foto: TT
Debattinlägg

”Utred möjligheten att vittna anonymt”

Publicerad
Opinion ·

”Inga medlemmar i ett kriminellt gäng ska kunna känna sig säkra på att kunna härja fritt med skjutvapen och bestämma över liv och död bara för att de spritt en sådan nimbus av farlighet kring sig att nästan ingen vågar ställa upp som vittne”, skriver Sven-Erik Alhem.

Om debattören

Sven-Erik Alhem
Fd, överåklagare och förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Rättssäkerhet och rättstrygghet är viktiga som begrepp i en rättsstat, där det är angeläget att lagar och förordningar gäller alla.

Rättssäkerheten får oftast väga tyngst när det gäller den enskildes rätt i brottmål att kunna hävda sig mot statens maktapparat i form av polis och åklagare.

Det som oftast finns i fokus är hur viktigt det är för den som är oskyldig att kunna hävda sin rätt om orättmätiga brottsmisstankar uppkommit. Att det alltid är åklagaren som har den fulla bevisbördan är centralt liksom att passivitetsrätten gäller för den misstänkte.

Rättstryggheten måste också beaktas. Om väldigt många synnerligen allvarliga brott som mord och mordförsök förblir ouppklarade upplevs knappas den så kallade rättvisan som särskilt rättvis.

Är samhällsnormerna bara till för till för de ”snälla” och fogliga medan grovt kriminella kan tillåtas härja mer eller mindre fritt utan att lagens långa arm når dem?

Frågan känns säkert berättigad efter ett stort antal dödsskjutningar på senare tid i våra storstäder – bland dem i hög grad i min födelsestad Malmö som inte kunnat slutföras med lagföring av den eller de skyldiga.

Sådant skapar rättsotrygghet. Och funderingarna fortsätter kring frågan om det finns grupperingar i samhället som inte drabbas av lagföring och straff.

I det sammanhanget måste vägas in att staten när det gäller vissa områden inom Sverige åtminstone delvis har tappat greppet om vem det är som bestämmer.

Om räddningstjänsten inte vågar köra in i vissa stadsdelar utan poliseskort känns det problematiskt.

Om en polispatrull inte kan köra in i samma område i ett tjänsteärende, där poliserna måste lämna fordonet och nödgas ha med en extra patrull som har till enda uppgift att vakta den första polispatrullens fordon medan den står tom för att den inte ska slås sönder, känns rättstryggheten inte så påtaglig.

Rättssäkerhet och rättstrygghet måste förenas på ett vettigt sätt så att de sammantagna intressena blir tillgodosedda. Den som är oskyldig ska naturligtvis inte dömas.

Samtidigt måste inte minst de som gör sig skyldiga till grova brott i så stor utsträckning som möjligt också få sona dem rättsligt.

Inga medlemmar i ett kriminellt gäng ska kunna känna sig säkra på att kunna härja fritt med skjutvapen och bestämma över liv och död bara för att de spritt en sådan nimbus av farlighet kring sig att nästan ingen vågar ställa upp som vittne.

I till exempel Norge och Danmark har man möjliggjort för vittnen i vissa fall att kunna vara anonyma.

Även om anonyma vittnen aldrig blir någon”Sesam-öppna-dig” lösning bör även vi i Sverige utreda möjligheten att vittna anonymt vid vissa mycket grova brott där det är förståeligt för envar att det kan finnas grund för en rädsla att berätta öppet om iakttagelser.

Varje gång det övervägs att ge polis och åklagare bättre vapen i bekämpandet av den allra grövsta kriminaliteten, blir det oftast mängder av invändningar.

Så var fallet till exempel när det gällde buggning och så är ofta fallet när det gäller övervakningskameror på allmänna platser.

Nu har utvecklingen gått dithän när det gäller grov kriminalitet, som i inte obetydlig omfattning riskerar förbli ouppklarad, att det är dags att överväga att också i Sverige tillåta anonyma vittnen i undantagsfall.

Ett anonymt vittne kan aldrig utgöra den enda bevisningen men kan inledningsvis öppna upp en förundersökning och ge förutsättningar för att annan”vanlig” bevisning blir möjlig.

Europakonventionen liksom Europadomstolen är – under speciella omständigheter – tillåtande vad gäller anonyma vittnen.

För inte vill vi att våra samhällsnormer i praktiken inte ska gälla för sådana grovt kriminella som har tillåtits skapa en nimbus av farlighet kring sig och som därigenom har lyckats skrämma bort många vittnen?

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.