Foto: Seth Wenig
Debattinlägg

”Ett utökat samarbete ger ökat välmående för våra hundar”

Publicerad
HUNDAR ·

”För att kunna förändra är det viktigt att vi får med oss uppfödare och bemöter varandra med förståelse och respekt. Problemet är komplext och alla grader av andningsproblem kan inte alltid bedömas med blotta ögat”, skriver Hans Rosenberg.

Om debattören

Hans Rosenberg
Svenska Kennelklubbens presstalesperson

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Svenska Kennelklubben, SKK, ser mycket positivt på en fördjupad samverkan med veterinärkåren i frågan om hundar med andningssvårigheter. 

De trubbnosiga rasernas problem med andningen är något som SKK likt veterinärkåren identifierat som ett allvarligt hälsoproblem och som SKK under en längre tid arbetat med på olika plan.

Förändrade avelsmål hos berörda raser, en ökad medvetenhet hos domarkåren hur exteriöra överdrifter kan leda till problem och upplysning till den hundköpande allmänheten.

Ett samarbete är påbörjat sedan tidigare och ett möte hölls så sent som den 10 september. Närvarande var representanter från SKK, Jordbruksverket, SJV, Sveriges lantbruksuniversitet, Nationellt centrum för djurvälfärd, Länsstyrelsen, Sveriges Veterinärförbund och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

Vid mötet utgick man från det öppna brev om andningsproblem hos trubbnosiga hundar, ställt till SKK och SJV, som ett stort antal veterinärer undertecknat.

Gemensamt uttalade man att frågan är viktig och att våra olika kompetenser och roller är en gemsam styrka.

Det betonades att svensk lagstiftning, liksom SKK:s regelverk, inte tillåter avel på individer som har eller kan förväntas nedärva andningsproblem.

På mötet enades om värdet av att konkretisera det fortsatta arbetet i ett antal arbetsgrupper.

De frågeställningar som identifierades är: faktainsamling och sammanställning av material avseende förekomst av andningsproblematik, registrering/rapporteringsplikt av vissa diagnoser/ingrepp, valpbesiktningsintyg med mer fokus på exteriöra överdrifter, hälsointyg för avelsdjur, konsumentupplysning samt utbildning.

Man konstaterade också att problematiken är internationell och kräver en påverkan också utanför Sverige, vilket är något som SKK initierat i ett påbörjat arbete inom ramen för skapandet av en internationell portal – International Partnership for Dogs, IPFD med fokus på hundhälsofrågor.

Samverkansgruppen kommer att prioritera avelsarbetet för bättre hälsa hos trubbnosiga hundar. De olika grupperna som arbetar med frågorna kommer kontinuerligt att lämna information om hur arbetet fortskrider.

Veterinärkåren och SKK arbetar mot samma mål, det vill säga en förbättring av hundars hälsa.

Avelsarbetet är ett långsiktigt och träget arbete som tar tid. Ett starkt engagemang av veterinärer i fält utgör en viktig komponent som SKK ser det.

SKK har sedan tidigare ett väl utvecklat samarbete med veterinärkåren inom olika områden.

Ett utökat samarbete runt plattnosarnas problem skulle kunna möjliggöra snabbare förändringar och ökat välmående för våra hundar och är något som välkomnas inom hela SKK-organisationen.

SKK kommer att arrangera en konferens om trubbnosar den 27 februari 2016. Konferensen riktar sig till rasklubbar och uppfödare av trubbnosiga raser.

Målet är att kommer överens om hur man ska använda den ökade kunskapen, både i utställningsringen och i valen för att säkra sundhet samtidigt som man bevarar de karaktäristiska dragen hos raserna.

SKK tycker det är viktigt att problemet med de trubbnosiga raserna har väckts. Vi är samtidigt medvetna om att våra uppfödare har reagerat starkt och diskussionerna har varit heta på sociala meder.

De negativa reaktionerna kan bero på den senare tidens ”häxjakt” genom kontroller hos uppfödare i Skåne samt upprepade debattartiklar, som i princip säger detsamma.

För att kunna förändra är det viktigt att vi får med oss uppfödare och bemöter varandra med förståelse och respekt. Problemet är komplext och alla grader av andningsproblem kan inte alltid bedömas med blotta ögat.

Förändringar i ett avelsarbete tar tid, men det får inte hämma ambitionen att snarast och med kraft göra allt man kan för att påverka utvecklingen.

Att kunna andas ska vara en självklarhet!

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Djur

Mer i ämnet