Debattinlägg

Svenska pensionspengar kränker mänskliga rättigheter

AP-FONDERNA ·

Maria Starck om behovet av bättre och tydligare förslag till översynen av AP-fondernas regelverk:

Ännu en investering av svenska pensionsfonder i en verksamhet som hotar att kränka mänskliga rättigheter. I bergsområdet Kimsakocha i Ecuador pågår idag stora protester mot ett gruvprojekt som hotar rätten till mat i området. Menar Sverige allvar med att följa internationella överenskommelser, måste förslagen till AP-fondernas regelverk skärpas, skriver Maria Starck, ordförande FIAN Sverige.

I år görs en översyn av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) regelverk. Samtidigt pågår stora protester i bergsområdet Kimsakocha i Ecuador mot ett gruvprojekt – där svenska pensionspengar finns investerade – som hotar att kränka rätten till mat. Det är hög tid för Sveriges riksdag att ta sitt ansvar och ändra reglerna för AP-fondernas investeringar. Hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter kan inte som idag vara underordnat målet om hög avkastning.

Protesterna i Kimsakocha har flera likheter med protesterna vi sett i Gállok/Kallak de senaste månaderna. Det handlar om urfolks rättigheter, försörjning och miljö. I området Kimsakocha planerar bolaget INV Metals efter år av prospektering att inom kort påbörja utvinning av metaller. INV Metals ägs till hälften av det kanadensiska gruvbolaget IAMGOLD, där flera AP-fonder till nyligen hade mångmiljoninvesteringar. Tredje AP-fonden investerar fortfarande i bolaget.

Metallfyndigheterna i Kimsakocha ligger mitt i en vattenkälla och studier har visat att gruvutvinningen riskerar att leda till stor miljöförstöring, hota livsmedelsproduktion och försörjning för tusentals småbrukare och ursprungsfolk i området. FIAN ser allvarligt på dessa risker och igår åkte vi till Ecuador för att samla information om kränkningar och hot om kränkningar av mänskliga rättigheter i området.

Vad investeringar av våra pensionspengar leder till talar vi inte mycket om i Sverige. Hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö framhålls som viktiga så länge det inte leder till minskad fondavkastning. I Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) poängteras däremot att alla Sveriges politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling. Att de svenska AP-fonderna investerar i bolag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter utomlands eller är svartlistade av andra stora inverterare rimmar illa med PGU.

De drabbade i Kimsakocha som genom protester höjer sina röster mot den planerade gruvverksamheten riskerar att anklagas för sabotage och terrorism. Ecuador har skärpt lagarna och kriminaliserar sociala protester. För första gången i historien har personer som deltagit i protestaktioner fått fängelsestraff. Som en reaktion på det som sker i Kimsakocha har FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter uppmanat den ecuadorianska staten att ta hänsyn till lokalbefolkningens vilja och respektera deras rättigheter. Denna uppmaning bör även tolkas som en signal till den svenska regeringen att mer noggrant se över AP-fondernas investeringar.

Kimsakocha är bara ett av flera exempel där statliga svenska pensionsfonder investerar i verksamhet som bidrar eller hotar att bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter. Genom undertecknande av internationella överenskommelser är Sverige skyldig att skapa ett regelverk som gör att respekten för de mänskliga rättigheterna blir en förutsättning för varje investering. De förslag på förändringar som hittills har presenterats i utredningen om AP-fondernas framtid är otillräckliga och alltför otydliga för att ge någon effekt.

Därför är det hög tid för partierna i riksdagens pensionsgrupp – regeringspartierna och Socialdemokraterna – att ta ansvar och förändra AP-fondernas regelverk så att de svenska pensionsfondernas investeringar inte leder till att mänskliga rättigheter kränks i Ecuador eller i andra länder.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.