STOCKHOLM 19 SEPT 1997 Talman Birgitta Dahl presiderade vid fredagens presentation av budgeten. Foto: Tobias Röstlund / TT
Debattinlägg

”Sverigedemokraterna håller inte måttet”

Valet 2014 ·

”Talmännen måste aktivt verka för folkstyret och grundläggande mänskliga rättigheter. Sverigedemokraterna och dess företrädare uppfyller inte något av dessa krav”, skriver Birgitta Dahl.

Talmannen och de vice talmännen är den svenska demokratins främsta företrädare i Sverige och utlandet. Talmännen måste åtnjuta respekt hos alla för sin vilja och förmåga att utöva ämbetet med oväld och respekt för demokratins spelregler.

De måste aktivt verka för folkstyret och grundläggande mänskliga rättigheter.

Sverigedemokraterna och dess företrädare uppfyller inte något av dessa krav. Deras ideologi präglas av främlingsfientlighet och rasism. De delar inte våra grundläggande värderingar om folkstyre och mänskliga rättigheter.

De åtnjuter inte förtroende hos de andra partierna eller folkflertalet. De bör därför inte komma ifråga för val till talman eller vice talman.

Enligt praxis har talmansposterna fördelats efter partiernas storlek i riksdagen. Det finns emellertid ingen regel eller lag som stadgar detta. De demokratiska partierna bör utnyttja sin möjlighet att genom gemensamt agerande förhindra att en representant för Sverigedemokraterna väljs till vice talman.

De sju demokratiska partierna har alla deklarerat att de inte på något sätt kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna. De har nu ett stort ansvar att leva upp till detta åtagande. Att välja en sverigedemokrat till vice talman skulle vara att inbjuda till nära samarbete i demokratins centrum.

Anna Kinberg Batra har kommenterat kravet på att utesluta sverigedemokraterna från vice talmansposten som ”politisering”. Men det är det ju inte alls frågan om. Tvärtom. Det handlar om att de demokratiskt pålitliga partierna ska slå vakt om folkstyret genom att försvara talmanspostens unika karaktär.

Riksdagens demokratiska partier är nu strängt upptagna av den ansvarsfulla uppgiften att forma en handlingskraftig regering och en stark opposition.

Det är ett mycket viktigt arbete, som jag har stor respekt för. Men de har också, mitt i allt detta, ett ansvar för att se till, att talmansvalet går rätt till.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.