Foto: Ivan Sekretare/AP/TT
Debattinlägg

”SVT – dras inte med i Rysslands propagandakrig”

Ryssland ·

”Valet i Ukraina resulterade inte i någon ingående granskning och rapportering i svenska medier. Putin har nyligen levererat ett tal i Sotji utan att analyseras i Sverige. Däremot ger man nu ett stort utrymme åt extremistiska budskap om ett hot mot de baltiska länderna”, skriver Elena Namli.

Om debattören

Elena Namli
Professor vid centrum för Rysslandsstudier

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Hur allvarligt ska man se på risken för ett ryskt angrepp mot de baltiska länderna? Denna fråga är legitim, inte minst på grund av att många i dessa länder är oroliga.

Men när frågan ska diskuteras och presenteras för den svenska offentligheten väljer Sveriges Television och tv-programmet ”Korrespondenterna” att låta Sergej Markov artikulera den ryska positionen.

Markov presenteras för det första som ”Putins sändebud” – vilket är falskt – och gör hans extremt aggressiva budskap till en dramatisk medial händelse. Markov talar om möjligheten för ett stort framtida krig, och hotar med att de baltiska länderna inte har stora chanser att klara sig i ett sådant krig.

Jag menar att det är ytterst problematiskt att låta Markov stå för upptakten till diskussionen om situationen i Ryssland.

Läget är just nu mycket allvarligt, inte minst eftersom starka nationalistiska krafter hämtar näring ur det propagandakrig som pågår kring krisen i Ukraina, och Rysslands agerande i det.

Markov har egentligen inget mandat att presentera Rysslands officiella syn på frågan. Det han representerar är krafterna som hetsar och som ytterligare vill eskalera konflikten kring Ukraina.

Att ge honom utrymme på bekostnad av sansade och balanserade, för att inte tala om mycket mer representativa, röster är att låta sig dras med i propagandakriget.

Mitt intryck är att många svenska journalister låter sig dras med i en krigisk sinnesstämning där starka känslor och häftiga rubriker går före sansade och sakliga analyser.

Valet i Ukrainas parlament är genomfört men resulterade inte i någon ingående granskning och rapportering i svenska medier. Putin har nyligen levererat ett programmatiskt tal i Sotji utan att analyseras i Sverige.

Däremot ger man nu ett stort utrymme åt extremistiska budskap om ett hot mot de baltiska länderna.

Det är viktigt att informera svenska medborgare om ytterligheterna i den ryska politiken, men det är ännu viktigare att sakligt informera om och analysera president Putins och utrikesminister Lavrovs senaste uttalanden och handlingar.

De är kanske inte lika dramatiska som extremisten Markov men spelar desto större roll för den framtida utvecklingen.

Svenska medborgare har rätt till saklig information om utvecklingen i Ryssland liksom om situationen i andra länder. Sådan information utesluter inte kritik och starka ställningstaganden.

Däremot ställer det högre krav på journalistiken än att leverera häftiga rubriker och dramatiska budskap.

Speciellt nu, när Sverige har en möjlighet att hjälpa Ukraina att bli ett stabilt samhälle med transparenta demokratiska institutioner, bör vi undvika att dras med i den krigsretorik som i Ukraina och Ryssland motarbetar konstruktiva försök att hitta hållbara lösningar.

Våld och krig är motsatser till demokratisk kommunikation.

Därför menar jag att vi i en stabil svensk demokrati ska anstränga oss för att leverera saklig och nyanserad information även när läget är skarpt och när vi känner genuin oro för utvecklingen i östra Ukraina.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.