Debattinlägg

SVT och SR, dags att erkänna era partisympatier

PARTISK RAPPORTERING? ·

Gustav Nipe om public service-mediernas partiskhet:

PARTISK RAPPORTERING? Journalistföraktet ökar i samhället – men SR och SVT vägrar erkänna sitt eget ansvar i utvecklingen. Om inte public service vill att sajter som Avpixlat ska erövra tolkningsföreträdet måste vi vara uppriktiga med att vissa partier gynnas i SR och SVT:s rapportering. När en undersökning visar att majoriteten av public service-anställda journalister föredrar Miljöpartiet ekar talet om opartiskhet tomt, skriver Gustav Nipe, förbundsordförande Ung Pirat.

Journalistföraktet späs på av sneddriven journalistrekrytering hos public service-bolagen. Det är dags att bli ärlig om sina egna brister.

Med Radiotjänsts beslut att jaga dator- och surfplatteägare kan det vara klokt att fundera över vilken typ av verksamhet pengarna går till. Försvarare av dagens finansieringsmodell av public service hävdar att det är viktigt med oberoende medier, i syfte att kunna granska makten bättre och ärligare.

Journalist ’11 är en vetenskaplig frågeundersökning som gjorts av Kent Asp, professor i journalistik, vid Göteborgs universitet. Ett frågeformulär gick ut till 2500 slumpmässigt valda journalister i hela Sverige, omkring 60 procent svarade. Värt att notera är att en svarsfrekvens på 60 procent brukar betraktas som väldigt hög för stora postenkäter. Av de som svarade på enkäten valde 98 procent att svara på frågan om partisympati.

Frågan löd: Vilket parti tycker du bäst om idag? Bland alla journalister i landet har Miljöpartiet ett stöd på omkring 42 procent – och extra stort är stödet inom public service-bolagen.

Enligt undersökningen röstade 52 procent av alla journalister som jobbar på Sveriges Television på Miljöpartiet. Hos Sveriges Radio uppgav 54 procent av journalisterna att de tycker att Miljöpartiet är det bästa partiet. Inom public service-sfären sympatiserar över 80 procent av journalisterna med de rödgröna partierna. Motsvarande andel i storstadsmorgontidningarna är drygt 60 procent.

Kent Asp slår också fast att Miljöpartiet inte granskas lika hårt som de andra partierna i Sverige. Speciellt i valrörelsen märks detta samband tydligt, menar han. Miljöpartiet befinner sig i fredad zon och utsätts för mindre kritik.

Det är ett demokratiskt problem om ett parti får en gräddfil i medierna. Bilden som sätts av partierna i medierna påverkar valutgången. Då Miljöpartiet uppvaktas av båda blocken har få partier intresse av att nagelfara deras politik – därför är det extra viktigt att journalisterna granskar dem på samma sätt som de andra partierna.

Det är många med mig som vill hävda att alla nyhetskanaler är partiska. Men det verkar bara vara SVT och SR som vägrar låtsas om det. Det finns en myt om att public service-bolagen är opartiska, vilket gör att folk i lägre grad är beredda att ifrågasätta deras rapportering. Detta är själva kärnan i problemet.

Att kvällstidningarna vinklar och överdriver är det ingen som ifrågasätter – alla tar ju det för givet. Den heliga auran som finns kring public service nyhetsrapportering är dock farlig, eftersom den invaggar folk i en falsk trygghet.

Vi pirater strävar efter transparens bland samhällets institutioner. Public service är en sådan institution. Vad public service gör och säger spelar roll, SVT och SR är viktiga maktfaktorer i Sverige.

Det vore förstås orimligt att kräva politisk åsiktskvotering bland anställda journalister. Men om SVT och SR vill behålla sin egen trovärdighet är det på sin plats att redaktionerna är uppriktiga med sin brist på det här området. SVT och SR måste sluta upprätthålla illusionen om att public service har en särställning gentemot andra nyhetsmedier i fråga om partiskhet.

Ett informerat beslutsfattande måste präglas av tillgänglighet, öppenhet och transparens, och vara möjligt att granska utifrån. Journalistföraktet ökar för varje dag som går. Inflytelserika medier som public service måste hitta nya sätt att skapa trovärdighet – annars är risken att sajter som Avpixlat och Dispatch International på sikt erövrar tolkningsföreträdet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.