Foto: JESSICA GOW/TT
Debattinlägg

SVT: ”All användning av verk ger inte rätt till namnangivelse”

”De avtal SVT har med produktionsmusikförlag hänvisar till att credit ska ges enligt gällande lagstiftning. I de fall SVT medvetet inte anger upphovsman följer vi alltså lag och avtal”, skriver förhandlingschef Rebecca Barzegar i sin replik.

SVT använder årligen mycket stora mängder musik i sin programverksamhet. Länge var SVT STIM:s största kund ekonomiskt sett, innan vi för några år sedan passerades av Spotify.

Upphovsmän och kreatörer inom alla konstnärliga områden är centrala för vår dagliga leverans av kvalitativa tv-program. Vi är stolta över att få samarbeta med alla er kreatörer som bidrar till bättre tv-upplevelser.

Inom musikens område använder SVT, utöver utgiven kommersiell musik och specialbeställda kompositioner, också musik från ett flertal produktionsmusikförlag som vi har avtal med, varav Epidemic Sound är ett.

Gemensamt för dessa förlag är att de tillhandahåller musikbibliotek med så kallad produktionsmusik/katalogmusik som är producerad bland annat för att passa som bakgrundsmusik i tv och där musikskaparen normalt inte för allmänheten förknippas med verken.

SVT:s användning av musik från just Epidemic Sound har under åren uppgått till i genomsnitt ca 4 – 5% av SVT:s totala musikanvändning per år.

Enligt upphovsrättslagen har upphovsmän rätt att bli namngivna i enlighet med god sed när deras verk används. Det är viktigt för oss på SVT att vi följer de regelverk som finns och vi lägger mycket tid och resurser på att lägga oss vinn om att uppfylla kravet på namnangivelse när så krävs enligt god sed.

Vi är medvetna om att vi inte alltid lyckas, men vi korrigerar normalt i efterhand fel som upptäcks eller påtalas av upphovsmannen.

Vi producerar årligen ungefär 5000 programtimmar och det är många människor inblandande. Just när det gäller musik är det normalt en större utmaning att uppfylla lagens krav eftersom vi ofta använder en stor mängd olika verk i ett program, varav många kanske hörs under endast några sekunder.

Att upphovsmannens namn ska anges i enlighet med god sed innebär att all användning av verk inte ger rätt till namnangivelse, vilket ofta är fallet med så kallad produktionsmusik.

De avtal SVT har med produktionsmusikförlag (Epidemic Sound inkluderat) hänvisar till att credit ska ges enligt gällande lagstiftning. I de fall SVT medvetet inte anger upphovsman följer vi alltså lag och avtal.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.