Foto: Leif R Jansson/TT
Debattinlägg

”Synskadade borde få rösta på samma villkor”

EU-valet ·

”Idag stängs personer med synnedsättning ute från att välja en kandidat självständigt och med fullständig integritet”, skriver Jakob Larsson och Victoria Öjefors.

Om debattörerna

Jakob Larsson
Ordförande i Riksorganisationen Unga Synskadade
Victoria Öjefors
Andra vice ordförande i Synskadades Riksförbund

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Valkampanjandet inför Europaparlamentsvalet är i full gång, partier och kandidater kampanjar om varför väljarna ska rösta på just dem. Idag stängs personer med synnedsättning ute från att välja en kandidat självständigt och med fullständig integritet.

Det går inte att rösta på en kandidat utan att röja sin valhemlighet då man måste be en valarbetare att hjälpa en att kryssa på valsedeln.

I vallagen står det att väljarnas valhemlighet ska skyddas och i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning som Sverige skrivit under, tas i artikel 29 upp att personer med funktionsnedsättning ska kunna rösta hemligt i val och att både valproceduren och valsedlarna ska vara tillgängliga.

Riksorganisationen Unga synskadade (US) och Synskadades Riksförbund (SRF) tycker att det är oacceptabelt att denna demokratiska rättighet som både stadgas i lag och i FN-konventionen inte har säkerställts ännu i Sverige trots att allmänna val snart har hållits i 100 år.

Vi tror att frågan kan få en lösning genom ett system med e-röstning vilket även 2011 års vallagskommitté har föreslagit. Vallagskommittén presenterade sitt förslag för ungefär ett år sedan. Kommittén menade då att e-rösning skulle utredas djupare och komma igång till valet 2018. Vi tror även att en sådan utredning behöver titta på alternativa lösningar som exempelvis telefonröstning då e-röstning kanske inte fungerar för hela målgruppen.

Om ett system med e-röstning utvecklas som är tillgängligt med hjälpmedel tror vi att personer med synnedsättnings demokratiska rättigheter skulle tillgodoses. Idag är det möjligt att göra flera myndighetsärenden via internet som till exempel att deklarera och detta är fullt tillgängligt för personer med synnedsättning.

Därför tror vi att även allmänna val skulle kunna genomföras på liknande sätt. I Norge gjordes tester med e-röstning redan under förra året och Sverige borde inte vara sämre.

Sedan förra året har regeringen dock varit tyst och inte agerat vidare i frågan. Vi vill därför nu fråga demokratiminister Birgitta Ohlsson när utredning ska tillsättas och när personer med synnedsättning ska kunna rösta med fullständig integritet.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.