De fredsbevarande soldaterna är satta att skydda fattiga och svaga. Men i en rapport beskrivs grymma övergrepp mot barn. Rapporten blev starten på en av FN:s största skandaler, där svensken Anders Kompass stod i centrum. Men vad hände med barnen? Uppdrags Gransknings reportage: FN och övergreppen. Foto: SVT
Debattinlägg

”Ta upp FN-soldaternas övergrepp i säkerhetsrådet!”

Opinion ·

”Vi kräver nu att regeringen lyfter upp frågan på säkerhetsrådets agenda, denna fråga får regeringen inte ducka för. Sverige har idag stort inflytande globalt i och med vår plats i säkerhetsrådet och den ska vi nyttja”, skriver Kerstin Lundgren (C) och Sofia Jarl (C).

Om debattörerna

Kerstin Lundgren
Utrikespolitisk talesperson Centerpartiet
Sofia Jarl
Förbundsordförande Centerkvinnorna

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

Igår kunde Uppdrag Granskning berätta om att flera av de barn som utsatts för övergrepp av FN-soldater i Centralafrikanska republiken varken nämns i den FN rapport som gjordes då övergreppen rapporterades, men heller inte fått något stöd eller hjälp av FN.

Trots att FN chefen på plats hävdar just detta. I programmet framkom även att regeringen inte ens valt att kommentera SVT Uppdrag Gransknings reportage.

Vi kräver nu att regeringen lyfter upp frågan på säkerhetsrådets agenda, denna fråga får regeringen inte ducka för. Sverige har idag stort inflytande globalt i och med vår plats i säkerhetsrådet och den ska vi nyttja. 

Den tidigare FN tjänstemannen, Anders Kompass, lämnade 2014 över en grundlig rapport till FN som kartlade de sexuella övergrepp mot barn som ägt rum i Centralafrikanska republiken av franska FN-soldater.

LÄS MER:Detta har hänt – FN-skandalen och Anders Kompass

I det material som Kompass lämnade över fanns tillräcklig information för att kunna identifiera de barn som utsatts. Trots detta blev det i januari 2017 klart att franska åklagarmyndigheten inte valde att gå vidare med en rättegång. 

Detta är mycket beklagligt och visar på ett systemfel inom FN-systemet som bör ses över.

Det som emellertid är lika oroande är att de riktlinjer och strategier som idag finns på plats för att stötta och hjälpa de barn som utsatts för övergrepp av FN personal inte efterlevs tillräckligt väl. 

Att våld och övergrepp sker är något vi aldrig kan acceptera, oavsett vart det sker eller vem som är förövare.

LÄS MER: 200 barn utsatta för övergrepp av FN-personal

När övergrepp sker i länder där oroligheter, strider och krig råder, och av de parter som är menade vara där och skydda civilbefolkningen, får övergreppen en ytterligare dimension.

Det finns ofta ett beroendeförhållande men även en tydlig ekonomisk makt där FN-soldaterna ofta har tillgång till både mat och andra förnödenheter i större utsträckning än många i civilbefolkningen.

Denna maktposition är något som FN trupperna är väl medvetna om, och det är känt att FN-soldater tvingat barn och kvinnor till att utföra sexuella handlingar i utbyte mot exempelvis mat.

I majoriteten av de länder dit FN trupper sänds finns varken fungerande rättssystem eller tillgång till vård i tillräckligt hög utsträckning. Det är dessutom så att övergrepp av FN trupper helt ligger utom det egna landets jurisdiktion.

I och med detta blir det än viktigare att FN:s arbete för att motverka och förebygga dessa övergrepp stärks, men också att FN tillhandahåller hjälp och stöd till de som utsatts för övergrepp. 

Senast i mars förra året antog FN:s säkerhetsråd en resolution (2272) där säkerhetsrådet uppdrar till generalsekreteraren att se till så att individer utsatta för övergrepp av FN-soldater skall få hjälp och stöd i from av medicinsk och psykologisk vård.

Vi ser nu ett tydligt exempel på att denna resolution inte fått önskad effekt.

Sedan årsskiftet innehar Sverige en plats i FN:s säkerhetsråd och den svenska regeringen har goda möjligheter att lyfta denna fråga och utreda varför de utsatta barnen inte fått det stöd de har rätt till, men också vad som behöver göras för att säkerställa att de resolutioner som säkerhetsrådet antagits efterlevs och följs upp.

Det borde ligga i en feministisk regerings intresse att göra allt som står i deras makt att driva denna fråga.

Från Centerpartiet och Centerkvinnornas håll kräver vi nu krafttag från den svenska regeringens och att de snarast lyfter upp frågan om sexuella övergrepp utförda av FN trupper i FN:s säkerhetsråd.

Uppdrag granskning – FN och övergreppen

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.