Foto: Bertil Ericson / Adel Hana / TT
Debattinlägg

”Ship to Gaza får stöd av Islamiska Jihad”

Mellanöstern ·

”I motsats till vad Dror Feiler och Staffan Granér skriver är Ship to Gazas egentliga målsättning provokation. En provokation som Islamiska Jihad nu använder i det intrikata spelet i regionen”, skriver Ulf Öfverberg.

Om debattören

Ulf Öfverberg
Liberal skribent, fd ordförande Samfundet Sverige-Israel

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Dror Feilers och Staffan Granérs artikel den 15 juni är en enda lång anklagelseakt mot Israel.

Förutom att lägga hela ansvaret på Israel för den rådande situationen är deras syfte, påstår de, att bryta blockaden av Gaza. Vad som händer efter det, har de dock inget svar på.

Blockaden av Gaza har visat sig vara nödvändig åtskilliga gånger. Skälet är Hamas, terrorgruppen som styr Gaza med järnhand, som jagar homosexuella, sätter oppositionella i fängelse och kontrollerar kvinnors liv och reproduktion.

Hamas försöker ständigt föra in vapen sjövägen till Gaza. 2009 stoppade Israel båten S Francop som hade 500 ton ammunition i lasten.

År 2011 stoppades Victoria lastad med 50 ton ammunition och i mars 2013 hindrades KLOS C med en last av 40 M-302 raketer, 181 granater och 40 000 ammunitionskulor.

Vi kan diskutera enskilda händelser i konflikten mellan Hamas och Israel – det har vi gjort tidigare – men denna gång är det två andra omständigheter som har förändrat villkoren för Ship to Gazas seglats.

Det första är stödet från terrorgruppen Islamiska Jihad och det andra är Hamas aktiva roll i Ship to Gazas nätverk.

Den 15 juni höll Khaled al-Batsh, en senior företrädare för Palestinska Islamiska Jihad, en presskonferens i Gaza hamn. Han varnade Israel att om de stoppar Ship to Gazas fartyg kommer det att leda till förnyade terrorattacker mot Israel.

Islamiska Jihad är en terrororganisation som opererar från Gaza och har som mål att upprätta en muslimsk diktatur i Palestina efter det att Israel har förintats i ett heligt krig. Gruppen avvisar alla försök till samtal med Israel och är emot en fredlig lösning av konflikten.

Om Islamiska Jihad eller andra terrorgrupper bryter den mycket sköra vapenvilan kommer situationen både för israeler och civila i Gaza att försämras radikalt.

Hamas spelar en viktig roll i det internationella stödet för Ship to Gaza. De olika stödorganisationerna, som den Internationella kommittén för att bryta blockaden av Gaza, ingår i Hamas och Muslimska Brödraskapets internationella infrastruktur.

Talespersoner för nämnda kommitté och andra stödorganisationer som Zaher Birawi och Mohammad Sawalha är också aktiva Hamasföreträdare.

Så ser Ship to Gazas internationella nätverk ut. Solidaritetsambitionen får onekligen en mycket fadd smak när den organiseras med aktivt stöd från fascisterna i Hamas.

Även om stödet från Islamiska Jihad ligger i linje med de olika antisemitiska organisationer som alltid spelat en stor roll i aktionerna, som exempelvis den turkiska organisationen IHH, innebär stödet att Ship to Gazas nuvarande seglats går in i ett nytt skede.

De riskerar nu att bli utnyttjade av grupper som har som primärt syfte att inleda en ny våg av terror mot Israel. Det är så långt ifrån en fredlig mission det går att komma.

Det kanske kommer som en nyhet för Dror Feiler och Staffan Granér, men Ship to Gaza agerar inte i ett politiskt och militärt tomrum. Deras agerande påverkar andra aktörer och deras beslut. Det är precis det som har hänt nu; Ship to Gaza utnyttjas av terrorgrupper i området vars syfte inte är fred utan terror.

Ship to Gazas syfte är inte endast solidaritet, om än en missriktad sådan. Syftet är inte heller att transportera förnödenheter till Gazas utsatta befolkning – sådana förnödenheter kommer i stort sett dagligen in till Gaza från Israel och nu även från Egypten.

I motsats till vad Dror Feiler och Staffan Granér skriver är dess egentliga målsättning provokation. En provokation som Islamiska Jihad nu använder i det intrikata spelet i regionen. Men det är ett spel med människoliv som insats.

Dror Feiler och Staffan Granér, er provokation är inte längre endast en angelägenhet för den svenska vänstern. Nu står ni inför valet att fortsätta provokationen och riskera bli medansvariga för att Islamiska Jihad omstartar terrorn och våldsspiralen eller att vända om.

Vad väljer ni?

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.