Debattinlägg

”Tillsätt en socialtjänstkommission”

Uppdaterad
Publicerad
SOCIALA MYNDIGHETER ·

”Svensk socialtjänst befinner sig i en nedåtgående spiral. För att vända det allvarliga läget krävs att regeringen omedelbart måste tillsätta en socialtjänstkommission”, skriver Veronica Karlsson.

Om debattören

Veronica Karlsson
Förbundsordförande Vision

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Larmrapporterna om situationen inom socialtjänsten levereras på löpande band.

Våra medlemmar vittnar ombristande resurser, en orimlig arbetsbelastning, nyanställda som blir utan introduktion, it-stöd som sviker, chefer som inte hinner leda och om medarbetare som blir sjuka av stress.

En av tre socialsekreterare överväger att sluta.

I slutänden handlar det om utsatta människor som inte får det stöd som de behöver. Om barn och vuxna som far illa.

En nationell samordnare gör just nu en översyn av barn- och ungdomsvården inom socialtjänsten. Det är bra, men diskussionen är för snäv när den fokuserar på bara den sociala barn- och ungdomsvården. Läget är allvarligt i hela socialtjänsten.

Därför måste regeringen nu tillsätta en bred socialtjänstkommission, till exempel en statlig offentlig utredning.

Kommissionen bör täcka in all myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Den bör säkra att medarbetarna får de förutsättningar som krävs för att leva upp till socialtjänstens uppgift – nämligen att ge utsatta människor det stöd de behöver.

Vi har sett goda exempel på vad en sådan kommission kan åstadkomma. I till exempel Göteborg, där en socialsekreterarkommission tillsattes 2012, har fack och arbetsgivare enats om en handlingsplan och gemensamt tagit kontroll över situationen i socialtjänsten.

I många andra delar av landet är situationen en annan. Många nyutexaminerade och oerfarna socialsekreterare och biståndsbedömare sitter med rader av mycket svåra beslut.

Det här kräver att såväl introduktion som inskolning fungerar. Att den nyanställda har tillgång till stöd.

I dag varierar detta stort mellan olika kommuner. Inom till exempel ekonomiskt bistånd avsätts i genomsnitt två timmar och sex minuter varje vecka till stöd för handläggarna i socialtjänsten, men i alldeles för många kommuner är tiden noll.

Socialtjänsten har i uppdrag att ge rätt insats till varje enskild individ. Och barnperspektivet ska genomsyra allt socialt arbete.

Med allt för många ärenden på bordet finns det en risk att detta inte görs fullt ut. Våra medlemmar vittnar om att tidsnöden innebär att vissa frågor aldrig ställs – eller att svaren inte hinner tas om hand på rätt sätt.

Om regeringen menar allvar med att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag, då är det bland annat inom socialtjänsten som frågan avgörs om vi kan leva upp till den här lagen.

Där samhället möter och har som störst ansvar för de mest utsatta barnen behöver personalens villkor medge ett professionellt arbete.

För att nå en hanterbar ärendemängd bör Socialstyrelsen få i uppdrag att utforma riktlinjer för ett nationellt mått på antal ärenden per handläggare.

Sverige behöver en socialtjänst där utsatta människor får den hjälp de behöver.

Där socialsekreterare och biståndsbedömare kan utföra ett professionellt och rättssäkert socialt arbete. Och där vi kan uppfylla Barnkonventionens krav.

Det är ett avgörande arbete där vi gärna bidrar!

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Socialtjänsten i kris

Mer i ämnet