Foto: Fredrik Sandberg/TT
Debattinlägg

”Uppropet har gjort Nya Tider till bokmässans huvudnummer”

Publicerad

OPINION · ”De borde bemötas i sak, gärna av landets främsta författare som tydligt inför tidskriftens egen publik kan påvisa dess faktafel och moraliska underlägsenhet”, Tor Löwkrantz Waxin.

Om debattören

Tor Löwkrantz Waxin
Kommunikationsstrateg och ansvarig för Berghs diplomutbildningar Public Relations och Strategisk Kommunikation

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Författaruppropets syfte är att motverka en normalisering av de idéer Nya Tider vill sprida. Det är ett begripligt initiativ med goda intentioner, men förmodligen kontraproduktivt.

Som många redan konstaterat står det Bokmässan fritt att neka vem som helst en plats hos dem. Att debattera den frågan är meningslöst. Frågan för oss som inte tycker om högerextrema eller rent av nazistiska idéer handlar istället om hur ett effektivt motstånd kan se ut.

I exakt vad består författaruppropets strategiska misstag och hur kan ett effektivt motstånd istället se ut? I den frågan är de kommunikativa konsekvenserna av olika handlingsalternativ helt central.

Alternativet att inte göra någonting är naturligtvis inte aktuellt, även denna text skrivs i syfte att motverka Nya Tider och min kritik mot författaruppropet handlar enbart om strategi, inte om dess moral.

De reella handlingsalternativen är att antingen åka till bokmässan för att högt och tydligt bemöta Nya Tider i sak eller att göra en stor sak av deras möjliga närvaro redan innan mässan startar.

För att se det kontraproduktiva i det senare alternativet måste vi begripa av vilka skäl Nya Tider vill närvara på bokmässan.

Nya Tider kan ha flera samtidiga skäl för att vara på bokmässan. Ytterst handlar det naturligtvis om att stärka relationen till sin befintliga publik och att få den att växa.

Motstånd mot Nya Tider existerar i det här fallet bara i den mån deras möjligheter till relationsbyggande minskar som ett resultat av våra handlingar. Med andra ord, ett effektivt motstånd innebär att i praktiken begränsa Nya Tiders möjligheter att stärka sina publikrelationer.

I ljuset av detta ser vi hur författaruppropet är ett strategiskt misstag. Nya Tider har redan blivit bokmässans huvudnummer oavsett om de närvarar eller ej, men det är inte det allvarligaste.

De idéer Nya Tider vill förmedla bemöts inte, bara deras närvaro och därmed står Nya Tider ändå oemotsagda oavsett om de närvarar eller ej, men inte heller detta är det allvarligaste.

Det allvarligaste är att Nya Tider vinner slaget – alltså möjligheten att bygga publikrelationer – hur Bokmässan än beslutar att agera.

Om de säger nej skulle Nya Tider enkelt kunnat visa sina läsare hur ”etablissemanget” stänger dem ute, och på så vis göra sig till yttrandefrihetens martyrer för att låna Lena Anderssons ord. Om Bokmässan säger ja, då har Nya Tider i sina läsares ögon besegrat samma etablissemang.

I båda fallen är det en stor kommunikativ seger som möjliggörs i och med författaruppropets utformning.

För att motverka Nya Tiders syften är det bättre att försöka minska uppsnacket för närvaron på Bokmässan.

Väl där borde de bemötas i sak, gärna av landets främsta författare som tydligt inför tidskriftens egen publik kan påvisa dess faktafel och moraliska underlägsenhet.

På så vis kan Nya Tider inte vinna oberoende av Bokmässans beslut. Det skulle kräva obehaget att vistas under samma tak, istället anordnas nu ett annat event i närheten av Bokmässan som är ofarligt för Nya Tider eftersom deras befintliga eller möjliga publik troligen inte nås av den diskussionen.

Nu ser vi också författaruppropets långsiktiga konsekvenser.

Syftet var ju att motverka en normalisering av Nya Tider, men de etablerade författarna blir nu för egen maskin “de alternativa” och Nya Tider huserar oemotsagda på den stora arenan.

Därmed riskerar de etablerade att bli de alternativa, och de alternativa ges möjligheten att bli de etablerade. Just detta är en jackpot för Nya Tider eftersom de nu (oavsett om det stämmer) kan peka ut författaruppropet som det “pk-etablissemang” som är alienerat från vad folket tycker.

Det spelar ingen roll för Nya Tider och deras publik om det är sant eller ej, möjligheten att göra påståendet och få gehör för det ökar nu. Det här är en för författaruppropet troligen oanad men reellt möjlig konsekvens.

Kanske blir resultatet på lång sikt mildare. Möjligen får vi istället se en långsam urvattning av Bokmässan över tid när ett stort antal viktiga författare och förlag slutar närvara. Kvar blir ”alternativ media” – men vem har då segrat, Nya Tider eller deras motståndare?

Kapitulera inte inför Nya Tider utan att ge dem en stenhård match, speciellt när de tar sig in under samma tak som oss andra.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Nya Tider på bokmässan

Mer i ämnet