Foto: Christine Nilsson / TT
Debattinlägg

”Trafikplanering kan inte utgå ifrån bilen”

Publicerad
TRANSPORTER · ”En framtida, ansvarsfull trafikplanering kan inte utgå ifrån bilen, utan från de problem samhället har att lösa – det behöver både KAK, Trafikverket och regeringen inse”, skriver Mattias Goldmann.

Om debattören

Mattias Goldmann
VD Tankesmedjan Fores

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Kungliga Automobilklubben (KAK) går på SVT Opinion till storms mot ”I stan utan min bil”, då Stockholm under en dag gör några gator bilfria.

Evenemanget är en del av EU-kommissionens ”European Mobility Week” där städer över 2000 städer i 43 länder minskra bilberoendet, förbättrar luften och ökar livskvalitén.

Östersunds arbete utsågs till bäst av alla, hyllades av regeringen och får nu studiebesök från när och fjärran. I det läget är det förstås en smula pinsamt att Kungliga Automobilklubben är emot satsningen – rimligen delar varken kungahuset eller medlemskåren deras nattståndna kritik.

”Framtidens städer måste planeras utifrån ökad trafik av alla slag, även biltrafik”, anger KAK. Knappast någon trafikforskare håller med; planeringen bör istället utgå ifrån människans behov.

Inte många sätter sig varje dag bakom ratten för nöjes skull; de flesta gör det för att inget annat alternativ fungerade lika bra. Bussens tidtabell passar inte, samåkning är för svårt att arrangera, cykelvägarna för dåligt utformade eller chefens attityd till distansarbete för negativ.

Hur vi förändrar detta, och därmed möjliggör en friare attityd till bilen – vi tar bilen när vi själva vill, inte för att inget annat stod till buds – bör vara utgångspunkten för framtidens politik.

KAK har köpt sig en opinionsmätning som visar att fler vill att trafikinvesteringar utgår ifrån antalet resande än från politikernas nycker.

Det bör politiken ta till sig, exempelvis gällande om Norrbotniabanan verkligen ska prioriteras högre än utökat underhåll.

Men en viktigare fråga är om investeringar bör utgå ifrån gårdagens eller morgondagens behov. KAK menar att eftersom vi är bilberoende, ska vi investera för fortsatt bilberoende – men att styra framåt med blicken fast i backspegeln slutar sällan lyckligt.

KAK tycks ha för sig att bilismen får mindre stöd än andra trafikslag.

Tvärtom planerar regeringen för större investeringar i bilväg än alternativen, exempelvis Förbifart Stockholm som enligt Trafikverket gör det svårare att nå Sveriges beslutade miljö- och klimatmål.

Därtill stimulerar de ekonomiska villkoren fortsatt bilismen; reseavdraget är högst för egen bil, oklart för den som samåker, lägre för den som åker kollektivt och noll för den som cyklar eller distansarbetar.

Fyrstegsprincipen, som slår fast att nya vägar är en sistahandslösning om inget fungerar, tas inte på allvar av vare sig regeringet eller Trafikverket.

”Biltätheten per capita är något lägre i Stockholms län än i övriga landet”, beklagar sig KAK men finner tröst i att ”inflyttningen gör att antalet bilar ökar”.

De tycks inte se något problem med detta, trots att delar av Stockholm redan har olagligt dålig luftkvalitet. Här ligger KAK efter BilSweden, som föreslår att Gamla Stan blir avgasfri zon. Förvisso otillräckligt, men en värdefull öppning för dialog om framtiden.

KAK:s brittiska motsvarighet Royal Automobile Club betonar kollektivtrafikens roll för ökad trafiksäkerhet och i Australien sätter RAC upp snabbladdare för elbilar.

KAK:s webbplats toppas av en röd Formelbil på racerbana, sponsrad av finsk betongindustri. Sökorden ”klimat”, ”kollektivtrafik” och ”fossilfri” ger alla noll träffar.

Påståendet ”Miljöfrågor är prioriterade i klubben” tycks i nuläget sakna täckning, men det är rimligen bara en tidsfråga innan också KAK inser allvaret i den globala klimatfrågan, de lokala luftkvalitetsproblemen, den trängsel och de djupa hål i plånboken som dagens bilism ger upphov till.

En framtida, ansvarsfull trafikplanering kan inte utgå ifrån bilen, utan från de problem samhället har att lösa – det behöver både KAK, Trafikverket och regeringen inse.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.

Transporter

Mer i ämnet