Obs! Bilden är en illustration. Foto: Hasse Holmberg, Janerik Henriksson/TT
Debattinlägg

1500 psykologer i upprop mot nedskärningar inom LSS: ”Vi kan inte vara tysta längre!”

”Vi kan inte stillatigande se på när detta sker då vi ser att de psykologiska, ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna av dessa nedskärningar är mycket allvarliga”, psykologer i upprop mot nedskärningar inom LSS och personlig assistans.

Som psykologer inom habiliteringen har vi på senare tid mött allt fler barn, ungdomar och vuxna som fått beslut om indragen eller minskad personlig assistans.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Personlig assistans ska ges till den som behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av-och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade).

Personlig assistans har för många inneburit att de kan leva i sitt hem istället för på institution och att de i stor utsträckning kan delta i samhällslivet på samma sätt som personer utan omfattande funktionsnedsättningar.

Tolkningen av vad som är ”grundläggande behov” har dock blivit allt snävare. Dessutom mäts och beräknas idag exakt den tid som går åt för varje moment, vilket för många inneburit rejäla nedskärningar av antalet timmar.

Således får till exempel personer som tidigare haft assistans all vaken tid, nu finna sig i, att alla behov ska tillgodoses under den tid som assistansen beviljats.

Behov som inte hinns med eller som uppstår på annan tid, får anstå till nästa assistanspass – eller (vanligast) tillgodoses av anhöriga.

För såväl vuxna som familjer med barn med funktionsnedsättning har nedskärningarna av assistanstimmar fått omfattande negativa praktiska och psykologiska konsekvenser.

När timantalet sänks och utförandet av assistansen hamnar på kommunernas hemtjänst ökar också antalet personer som utför stödet.

Detta leder till att det blir omöjligt att upprätthålla nödvändig kännedom och kompetens om behoven hos den assistansberättigade vilket orsakar stress hos både individen och anhöriga.

Personen ifråga känner sig inte sällan som ”andras arbetsplats” och att det är meningslöst att försöka skapa relationer till dem som passerar, vilket för exempelvis assistansberättigade barn har en negativ inverkan på identitet och social utveckling.

Som psykolog inom habilitering möter man frustration, sorg och ilska hos anhöriga och också skuld.

För att skona barnen tar föräldrar inte sällan på sig en större arbetsbörda, går ner i tjänst och väljer bort hemtjänst vilket orsakar stress och utmattning.

Även syskon påverkas då det är svårt för föräldrarna att få tid och kraft att ge dem det utrymme och den omsorg de behöver.

I Sverige bor den absoluta majoriteten av alla barn i sina familjer oavsett grad och omfattning av funktionsnedsättning.

Det borde vara självklart att de liksom vuxna med behov av assistans erbjuds möjlighet till ett gott liv med kvalitet, jämställdhet och delaktighet och att anhöriga får det samhällsstöd de behöver.

Att växa upp och leva med en funktionsnedsättning innebär en särskild sårbarhet. Att känna sig annorlunda och utanför, att inte kunna det som andra kan, att vara beroende av andras hjälp – allt detta medför psykiska påfrestningar utöver det vanliga.

Många har svårt att känna tillit, både till sig själva och till andra, och det tar ofta lång tid att få förtroende för nya människor. Med en personlig assistent som är ny, osäker eller stressad ökar svårigheterna ytterligare.

I sådana situationer kan varje hjälpmoment, till exempel påklädning eller hygienrutiner ta mer än dubbelt så lång tid som vanligt.

För den som har en kognitiv funktionsnedsättning påverkas tilliten också av svårigheten att förstå och tolka sin omgivning. För personer på en tidig utvecklingsnivå, liksom för personer med autism, är det oerhört viktigt med struktur, rutiner och förutsägbarhet.

Om rutiner ändras eller bryts försvinner tryggheten. Det uppstårlätt missförstånd som kan leda till utbrott och olika beteendeproblem. Personer med kognitiva funktionsnedsättningar måste kunna förlita sig på att andra människor hjälper dem i mötet med omvärlden.

Då krävs ingående kunskap om funktionsnedsättningen och den enskilde individen (det vill säga det som ska ingå i ”grundläggande behov”)– en kunskap som hemtjänstpersonal inte har.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den senaste tidens neddragningar av personlig assistans strider mot lagens ursprungliga intentioner, orsakar stort lidande för dem som drabbas och generar ökade samhällskostnader.

Vi inom Poms–Nationell förening för habiliteringspsykologer inom Sveriges Psykologförbund – vädjar därför nu till regering och riksdag att ändra och förtydliga lagen, samt i väntan på detta, att ändra regleringar och direktiv till Försäkringskassan respektive LSS-utredningen.

Vi övriga psykologer som skrivit under skrivelsen tillstyrker budskapet och påtalar att en nedmontering av rätten till personlig assistans på ett allvarligt sätt orsakar lidande och skada för personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och omgivning.

Detta kommer även att visa sig genom ökad belastning på sjukvården, skolan och övriga viktiga samhällsfunktioner, samt påverka arbetssituationen för det stora antal personer som har sitt dagliga arbete inom personlig assistans.

Vi kan inte stillatigande se på när detta sker då vi ser att de psykologiska, ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna av dessa nedskärningar är mycket allvarliga.

Målet måste vara att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder ska få den hjälp de behöver, för att kunna delta i samhällslivet enligt de ursprungliga intentionerna i LSS!

---------------------------------------------------------------

För föreningen Poms, Nationell förening för habiliteringspsykologer inom Sveriges Psykologförbund

Anna Tidman, ordförande, leg.psykolog

Frida Ekbom Lodin leg.psykolog

Lena Fager leg.psykolog

Viktoria Gustafsson leg.psykolog

Magnus Ivarsson leg.psykolog

Åsa Korsfeldt leg.psykolog

Barbro Lindquist leg.psykolog

My Paaske Toolanen leg.psykolog

Karin Settergren leg.psykolog

Pia Åkerlund leg.psykolog

Med stöd av legitimerade psykologer, PTP-psykologer och psykologstudenter:

Helena Cloodt leg.psykolog

Torun Täljedal leg.psykolog

Marcus Lind leg. psykolog

My Säfström leg. psykolog.

Ellen Glasell PTP-psykolog

Astrid Hallman leg. psykolog.

Sara Sirén leg. psykolog

Ida Matton leg. psykolog

Alexandra Jansson PTP-psykolog

Gunnar Pettersson psykologstudent

Teresia Årbro leg. psykolog

Ellen Edberg leg psykolog

Maria Häggström leg. psykolog

Tove Kihl leg. psykolog

Melanie Hallstadius leg. psykolog

Elin Nordstrand Ptp-psykolog

Ingela Sohls leg psykolog

Anna Stefan eg psykolog

Ellen Hven leg psykolog

Ida Viberg psykologstudent

Maurine Filip PTP-psykolog

Magnus Sahlberg leg psykolog

Håkan Nyman leg psykolog

Helena Karlfeldt leg psykolog

Maria-Therese Bebber leg psykolog

Eva Thormann leg psykolog

Elin Salomonsson leg psykolog

Robert Sjölund leg psykolog

Lisa Kron Sabel leg psykolog

Josefin Dahlkvist leg. Psykolog.

Hedvig Hjelm leg psykolog

Miia Ekholm leg psykolog

Malin Carlson leg psykolog

Matilda Larsson leg psykolog

Lina Aldrin Walter leg. Psykolog

Therese Montgomery leg. psykolog

Clover Giles psykologstudent

Malin Lindström leg psykolog

Birgitta Hanson leg. Psykolog

Lena Grip leg psykolog

Moa Gustafsson leg. psykolog

Ingrid Molitor leg psykolog

Jeanette Kindblom leg. psykolog

Elin Tamm leg psykolog

Emelie Dickens leg psykolog

Lina Marin leg. psykolog

Marie Groth psykologstudent

Linda Eliasson psykologstudent

Angelica Spaak leg psykolog

Ulrika Rokka leg psykolog

Ann Lindström leg psykolog

Beata Ferencz PhD

Johanna Larsson PTP-psykolog

Malak Awad leg. Psykolog

Eva Hedenstedt leg.psykolog

Moa Paulsson PTP-psykolog

Susanna Grund leg psykolog.

Jonas Seal leg psykolog

Håkan Walles leg psykolog

Erika Lundström leg psykolog

Camilla Öman Lee leg. psykolog

Olof Berensson PTP-psykolog

Linda Wiik leg Psykolog

Helene Stern leg psykolog

Kerstin Lysell PTP-psykolog

Camilla Marklund Leg. Psykolog

Caroline Lindqvist leg psykolog

Hannah Tjus leg. psylolog

Michael Skragge PTP-psykolog

Ola Siljeholm leg. psykolog

Åsa Christiansson leg. psykolog

Margot Klingh leg psykolog

Lovisa Axelsson leg. Psykolog

Märta Bergman leg psykolog

Ella Lebedeva psykologstudent

Anna Johansson leg. Psykolog

Minna Forsell leg psykolog

Per Olof Tellegård leg. Psykolog

Veronica Adan leg. Psykolog

Camilla Alveglim leg psykolog

Annika Branderud leg psykolog.

Maria Fridlund leg. Psykolog

Elin West Eriksson psykologstudent

Sara Ytterbrink leg psykolog

Linnea Germundsjö PTP-psykolog

Sofia Månsson leg. psykolog

Malin Hammarberg leg. psykolog

Sara Anell leg Psykolog

Maja Gradowski leg psykolog

Angela Tyrhammar leg. psykolog

Hanna Hjort Wallentin leg psykolog

Anna Dahlberg PTP-psykolog

Maria Bühler leg psykolog

Linnea Stenqvist leg psykolog

Fanny Capuozzo PTP-psykolog.

Malin Gellerstedt leg psykolog

Ida Blom psykologstudent

Charlotta Rydalin leg psykolog

Susanne A Anthony leg psykolog

Sandra Casinge leg psykolog

Ingrid Persson leg. psykolog

Gunilla Rask leg psykolog

Carl Skönvall leg psykolog

Matilda Olby ptp-psykolog

Malena Åsard leg psykolog

Lisa Söderman leg psykolog

Eli Linderholm leg psykolog

Disa Williamsson psykologstudent

Sara Skytt leg psykolog

Carolin Eklund PTP-psykolog

Sandra Frööjd ptp-psykolog

Alexandra Björkegren leg. psykolog.

Linn Eriksson leg. psykolog

Emelie Haglund leg psykolog

Ann-Charlotte Winbäck leg. psykolog

Malin Borg leg psykolog

Helene Ollersjö leg psykolog

Karl Olsson leg psykolog

Ylva Linder leg. psykolog

Rebecca Hellgren leg psykolog

Anna Wallin leg.psykolog

Sara Hultberg leg psykolog

Sara Nilsson Lööv leg psykolog

Angélica Månsson Stolt leg psykolog

Else Waaler leg. psykolog

Jessica Bongenhielm leg psykolog

Helena Asplund Carlqvist leg. Psykolog

Andreas Gustafsson leg.psykolog

Ulrika Lindberg leg psykolog

Katarina Forssén leg psykolog

Emelie Broberg leg psykolog

Annika Kinnman leg psykolog

Anneli von Cederwald leg. psykolog

Elina Wessman psykologstudent

Josefina Sandin PTP-psykolog

Linda Roman psykologstudent

Babe Strömberg leg psykolog

Magdalena Hellstrand-Bolvede leg. Psykolog

Sofie Elliot psykologstudent

Benny Andersson Leg Psykolog

Amanda Johansson psykologstudent

Linnea Fredin leg. psykolog

Izabella Klüft leg psykolog

Anna Mähler leg. psykolog.

Malin Wigren leg psykolog

Susanna Bohman leg psykolog

Anders Vilhelmsson leg psykolog

Per Bengtsson leg psykolog

Sara Lizell leg psykolog

Hanna Järnehage PTP-psykolog

Sofia Jägholm leg psykolog

Helene Sjödin PTP-psykolog

Joel Andersen PTP-psykolog

Chen Yu Lam leg psykolog

Cecilia Florin leg psykolog

Anna Schuber leg. psykolog

Joel Östlund leg psykolog

Kim Wallberg psykologstudent

Jennifer Arcangeli leg. psykolog

Therés Lindberg Leg Psykolog

Aron Jarrick psykologstudent

Signe Rydlöv Leg. Psykolog

Anna Strandqvist leg psykolog

Jenny Englöv leg psykolog

Thekla Schneede Leg Psykolog

Danilo Romero psykologstudent

Mattias Carlsson leg Psykolog

Mattias Eriksson leg psykolog

Ronja Larsson leg psykolog

Margaritis Skouras leg psykolog

Erika Svensson leg. psykolog

Fia Karlsson leg psykolog

Anna Eskner leg psykolog

Signe Lindholm leg. psykolog

Linda Maurin leg psykolog

Frida Grape leg. Psykolog

Malin Gustafsson leg Psykolog

Timothy Kubulenso leg Psykolog

Maria Yantes leg. Psykolog

Nils Högmo leg. psykolog

Tomas Nygren leg psykolog

Frida Dahlqvist PTP-psykolog

Daniel Spolander Leg. psykolog.

Mikaela Andric Blom Leg psykolog

Maria Wedeen leg. psykolog

Josefin Danielsson psykologstudent

Linda Landqvist leg psykolog

Gustav Wänerstam Silfverskiöld leg.psykolog

Hanna Addenbrooke leg psykolog.

Soma Biglari leg psykolog

Linnea Klockljung leg. psykolog

Carina Lindgren leg. Psykolog

Anna Axelsson leg psykolog

Elin Lannemyr psykologstudent

Anna Ternevid PTP-psykolog

Matilda Wurm doktorand

Filip Bergman psykologstudent.

Lina Svensson leg. psykolog

Sara Udd leg psykolog

Martina Roberg leg. psykolog

Lisa Boutz leg psykolog

Joakim Sundmark leg. Psykolog

Johanna Ristolainen Spak leg. psykolog

Karin Edholm leg psykolog

Malena Kedegård leg.psykolog

Fernando Morén Psykologstudent

Lena Norell leg.psykolog

Frida Andersson leg. psykolog

Eva Kopp leg. psykolog

Lisa Wirén leg. psykolog

Andreas Ottosson leg. psykolog

Sara Salomaa leg. psykolog

Kerstin Åhlander leg. Psykolog

Sara Holmgren leg psykolog

Henrik Altréus leg psykolog

Magnus Starbrink leg psykolog

Karin Envall psykologstudent

Johanna Kivinen Leg Psykolog

Hampus Bejnö leg. psykolog

Camilla Langfjell leg. psykolog

André Tärnhäll leg. psykolog.

Teresia Keskitalo PTP-psykolog

Agneta Grundberg leg. psykolog

Carita Smyth leg psykolog

Hedda Nyman leg psykolog

Sara Högberg PTP-psykolog

Jennie Skoglund leg. Psykolog

Petronella Petersson leg. psykolog

Florencia Donoso Knaudt leg. psykolog

Linda Ankartjärn Leg.psykolog

Madelene Pettersson PTP-psykolog

Kristin Österberg leg psykolog

Anders Ölund PTP-Psykolog

Annica Kosner leg psykolog

Malin Pettersson leg psykolog

Josefine Uppgården leg psykolog

Isa Gustin leg psykolog

Frida Wahlgren psykologstudent

Carola Berglund leg psykolog

Nils Boström PTP-psykolog

Anni Andersson leg psykolog

Joakim Löf leg psykolog

Jakob Cohn psykologstudent

Jens Westling leg. Psykolog

Stina Sundin leg psykolog

Oscar Fredhage PTP-psykolog

Tomas Adolfsson leg. psykolog

Catrin Hornbek leg. Psykolog

Jesper Arvidsson leg psykolog

Cathrin Gustafsson leg. psykolog

Ann-Sofie Klausen leg. psykolog

Miriam Hielscher leg. psykolog

Emmelie Carlsson leg. Psykolog

Isabel Riddermark Leg psykolog.

Jessica Österberg psykologstudent.

Julia Stenberg leg psykolog

Jenny Hultman leg psykolog

Frida Juhlin psykologstudent.

Lisa Matson leg psykolog

Mikael Granlund leg. Psykolog

Kristoffer Pettersson leg. Psykolog

Amanda Mårtensson psykologstudent

Linda Leek leg. psykolog

Rebecca Jablonski eg psykolog

Catharina Lindahl psykologstudent

Irene Westlund leg psykolog

Stina Westman psykologstudent

Hanna Bergman leg. Psykolog

Nina Persson leg psykolog

Gabriella Seppälä leg psykolog

Siri Aldén leg. psykolog

Maria Joanson leg psykolog

Kaj Ehlin leg psykolog

Ginger Svensson leg.psykolog

Ylva Flemming leg. Psykolog

Jordi Bergstam PTP-Psykolog

Gunilla Nemcek leg. Psykolog

Balint Karpati leg psykolog

Åsa Bergman Ståhl leg. Psykolog

Mikael Ledin leg. psykolog

Reyhaneh Ahangaran leg psykolog

Lisa Starlind leg. psykolog

Annie Bergstedt psykologstudent

Frida Norberg psykologstudent

Jennie Molin Harju psykologstudent.

Anna Starup Hennius leg psykolog

Charlotte Henricsson leg. Psykolog

Raphael Silnicki leg. psykolog

Susanne Werner leg. psykolog.

Jonas Brun leg psykolog

Eila Nilsson-Karlberg leg psykolog

Eva Werner leg. Psykolog

Tobias Rasmussen leg. psykolog

Anna Bergdal psykologstudent

Maria Hjelm leg. psykolog

Linda Sjöberg leg. psykolog

Quynh Tran psykologstudent

Camilla Zander leg. psykolog

Linda Ritheim leg. Psykolog

Jitka Pallas leg psykolog

Agneta Holmbom leg.psykolog

Sandra Lindström leg psykolog

Gustav Nilsson leg. Psykolog

Peter Axbrink PTP-psykolog

Kim de Verdier leg. psykolog

Ina Ghai leg. psykolog

David Lopes leg. psykolog

Frida Julin PTP-psykolog

Jenny Vilhelmsson leg psykolog

Maja Johansson leg. Psykolog

Angelica A. Drucker leg. Psykolog

Josefin Husell leg. psykolog

Lina Strömfors leg psykolog

Ann-Sofie Jönsson psykologstudent

Karin Larsson leg psykolog

Karin Stolare leg. Psykolog

Milla Leskinen leg psykolog

Jenny Norlander leg psykolog

Kristina Mattfolk leg psykolog

Malin Valsö leg psykolog

Johanna Alaeus leg psykolog

Kristina Schinzel leg psykolog

Linda Sundberg leg psykolog

Lisa Engde leg psykolog

Emelie Rogowski leg psykolog

Anna Backman leg psykolog

Mika Gunnarsson leg psykolog

Therese Magnusson PTP-psykolog

Gunilla Carlsson Kendall leg psykolog

Anette Hagner psykologstudent

Ida Paulsson leg. psykolog

Johanna Henriksson leg psykolog

Erica Hörnberg leg psykolog

Stefan Möller psykologstudent

Christina Tysk leg psykolog

Malin Freiman Moezzi psykologstudent

Karin Wilhelmson Thörn leg psykolog

Sofie Nilsdotter leg psykolog

Tekla Tell psykologstudent

Sanna Holm leg. psykolog

Heléne Skoglund leg psykolog

Elin Svensson leg. psykolog

Johanna Lindgren leg. psykolog

Sebastian Fröjd psykologstudent

Eva Sahlin leg. psykolog

Åsa Palmqvist leg. psykolog

Anna Bennani leg psykolog

Maria Tsantaridou leg psykolog

Charlotte Sommar leg psykolog

Johanna Lindegaard PTP-psykolog

Petter Gagerman-Good Leg. Psykolog

Sofia Almström leg. Psykolog

Tove Bryngelsson leg psykolog

Amira Hentati PTP-psykolog

Mattias Lowebrant leg psykolog

Anna Sandell leg psykolog

Anna Montén leg. psykolog

Karin Alvedahl leg psykolog

Christina Thornberg PTP-psykolog

Monika Swensson leg. psykolog

Charlotte Ulfsparre leg. psykolog

Anna-Mia Widengren leg. psykolog

Sofia Ögren psykologstudent

Anna-Karin Sjöholm leg psykolog

Elina Werneborg PTP-psykolog

Miyabi Persson leg. psykolog

Johanna Engelbrektsson leg psykolog

Elin Flodin psykologstudent

Maria Läckberg Leg Psykolog

Irma Braf psykologstudent

Åsa Jansson PTP-psykolog

Linnea Klintberg leg. psykolog

Jeanette Mauritzson leg psykolog

Jens Nyman leg psykolog

Alette Hellström psykologassistent.

Tatiana Kjellsson Leg Psykolog

Lisa Liljergren psykologstudent

Anna Råde leg psykolog

Hedda Sonnek psykologstudent

Ingrid Byng Strøm leg psykolog

Annika Kylberg Johnsson leg psykolog

Anna Mittendorf leg. psykolog

Anna Tzvetkova leg psykolog

Elin Camuz leg. psykolog

Hanna Ravea leg. psykolog

Josefin Sjömark leg. psykolog

Jessica Lucic leg. psykolog

Sofia Strand leg psykolog

Anna Steneskog PTP-psykolog

Hori Alla Leg.psykolog

Sofie Dahlman leg psykolog

Sofia Leijon leg psykolog.

Sona Babajan leg psykolog

Frina Riley leg psykolog

Lisa Sävås leg. Psykolog

Patrik Hammarström psykologstudent

Elin Damberg leg psykolog

Lovisa Johansson psykologstudent

Lovisa Claesson leg. psykolog

Line Nordgren leg psykolog

Karin Thorslund leg.psykolog

Nathalie Thomé leg. psykolog

Lovisa Alehagen leg psykolog

Sandra Hagkvist ptp-psykolog

Louisa Löfving leg.psykolog

Ulrika Långh leg. psykolog

Elinor Sjöns leg. psykolog

Lovisa Elvin leg psykolog

Mona Sandhu leg. psykolog

Jenny Holmlund PTP-psykolog

Christin Andersson leg psykolog

Josefin Hallonsten leg psykolog

Malin Larsson leg psykolog

Anna Isaxon leg. psykolog

Malin Isaksson leg psykolog

Kristoffer Månsson leg. psykolog

Anna Yttergård leg. psykolog

Claudia Ring leg psykolog

Anna Lekberg leg psykolog

Elsa Janni leg psykolog

Lisa Hjalmars ptp-psykolog

Anna Zackariasson leg psykolog

Sofie Hed leg psykolog

Nor Aneer leg psykolog

Svetlana Andersson psykologstudent

Maria Bäckström Karlsson leg. psykolog

Malin Reimers leg psykolog

Karolina Malmström leg psykolog

Fanny Holmqvist leg psykolog

Carin Ivarsson psykologstudent

Ola Enström leg. psykolog

Hanna Selin psykologstudent

Annelie Enerdal PTP-psykolog

Malini Linder leg psykolog

Inger Broberg leg psykolog

Arwa Alshaer leg. psykolog

Åsa Lilieqvist leg. psykolog

Veronica Hallonlöf ptp-psykolog

Christoffer Nordanskog psykologstudent

Karin Allera leg.psykolog

Jessica Sjölund Leg Psykolog

Frida Eriksson leg. Psykolog

Sofie Rhodin leg psykolog

Susanna Ferm leg. psykolog

Katarina A Sörngård leg psykolog

Helena Seidl leg psykolog

Neda Bränström leg. psykolog

Anita Mederyd PTP-psykolog

Siri Fogelfors psykologstudent

Anna Eriksson leg psykolog

Julia Björn leg psykolog

Mari Forslund leg.psykolog

Pia Faller leg. psykolog

Sofia Diderholm leg. psykolog

Charlotta Carlgren leg. psykolog

Agnes Wirdby PTP-psykolog.

Cecilia Nauren leg psykolog

Chrissie Smith leg psykolog

Johnny Ulinder leg psykolog

Jonas Lödén psykologstudent

Amanda Johnsson leg psykolog

Elin Jonsson leg. psykolog

Helena Säldebjer leg. psykolog

Emilie Granér leg. psykolog

Sandra Fredlander leg Psykolog

Sara Lonnfors ptp-psykolog

Marcus Ekberg leg. psykolog

Hanna Pettersson Hansson psykologstudent

Maria Marinopoulou leg psykolog

Martin Rokka leg. psykolog

Hanna Gustavsson leg.psykolog

Emma Bergman leg psykolog

Terese Eriksson PTP-psykolog

Ellen Isaksson leg.psykolog

Cecilia Olsson leg psykolog

Kristina Bulander Ekelund leg psykolog

Mattias Lauridsen psykologstudent

Hanna Demitz-Helin leg. psykolog

Amanda Henriksson leg. Psykolog

Louise Jansson psykologstudent.

Camilla Adams leg. Psykolog

Lina Ciardella leg psykolog

Charlotte Hellgren psykologstudent

Karin Dahlin leg psykolog

Carina Almroth Lönnberg leg psykolog.

Anita Johansson leg. psykolog

Hanna Westerbom leg. psykolog

Emil Ingmar psykologstudent

Ingrid Milveden Parker leg. psykolog

Mirja Sommarström leg psykolog

Malin Castenfors leg psykolog

Cathrine Terreros leg psykolog

Sofia Hansdotter leg psykolog

Miranda Juel Eckerström PTP-psykolog

Maria Eldh leg psykolog

Malin Myrberg leg psykolog

Johanna Hedvall psykologstudent

Astrid Paulsson leg. psykolog

Nina Karlsson leg psykolog

Sanna Böhn PTP-psykolog

Oskar Andersson psykologstudent

Emma Svensk leg. psykolog

Anna Malmquist leg psykolog

Sunniva Dugstad psykologstudent

Petra Lindheim von Bahr leg psykolog

Tove Mauritzson leg. psykolog

Annie Delin leg. psykolog

Elvira Wivstad leg. psykolog

Filip Bromberg PTP-psykolog

Adam Ringstedt psykologstudent

Josefin Lomäng psykologstudent

Poa Samuelberg leg psykolog

Linnea Engvall leg psykolog

Maria Söderlund Alm leg psykolog

Alen Salkić leg. psykolog

Ika Wahlgren leg psykolog

Linda Backman leg psykolog

Julia Torstensson leg. psykolog

Annika Gerenstein leg psykolog

Karin Fängström leg psykolog

Frida Ekstedt leg.psykolog

Ellen Stoor leg psykolog

Veronica Brunér leg psykolog

Katarina Kjellnert leg psykolog

Christine Bertlin leg psykolog

Camilla Alstrup Palm leg. Psykolog

Lina Cagerus Barucija leg psykolog

Rut Kreku PTP-psykolog

Marie Nyblom leg. psykolog

Sara Edström leg psykolog

Marcela Inostroza leg psykolog

Britt-Marie Stridh leg psykolog

Erik Carlsson leg psykolog

Felicia Engström leg. Psykolog

Josefin Lyden leg. Psykolog

Susanna Bitter leg psykolog

Stina Hillman leg psykolog

Johan Jäder Malmlöf leg. Psykolog

Elizabeth Anebrand leg psykolog

Nils Alwall leg. psykolog.

Anna Håkansson leg. psykolog

Kristina Marklund leg.psykolog

Natalie Månskär Modh leg. psykolog

Kerstin Forsgren leg. Psykolog

Karin Matej leg. psykolog

Martin Johansson leg. psykolog

Helena Andersson PTP-psykolog

Loviisa Spånberger leg. Psykolog

Kristina Lindstrand leg psykolog

Elisabeth Tullhage leg psykolog

Malin Bergdahl leg. psykolog

Elina Arn psykologstudent

Sami Ajdahi leg. psykolog

Linnéa Törnhage leg. psykolog

Anna Nordberg leg. psykolog

Johan Barrhök leg. psykolog

Hanna Wennberg leg psykolog

Eva Bergquist leg psykolog

Tove Nordström leg psykolog

Marie Rydell leg psykolog

Bella Berg leg psykolog

Fredrika Säde leg psykolog

Kristin Lidén leg psykolog

Marie Ferm leg. psykolog

Sofia Nilsson psykologstudent

Christine Mjärdner leg psykolog

Nadine Lange leg. psykolog

Johanna Nyström Rauch leg. psykolog

Lotta Forsberg leg psykolog

Gunilla Thorsson leg psykolog

Anna-Karin Björkman leg.psykolog

Egle Öhman leg.psykolog

Malin Hsllgren leg psykolog

Felicia Sköld PTP-psykolog

Katja Klein Leg. Psykolog.

Eva Hallberg leg psykolog

Anette Michel Sandström leg. psykolog

Ragni Ramberg Nyblom leg psykolog

Fredrik Ivarsson leg. psykolog

Niklas Meyerson psykologstudent

Christina Thalén leg psykolog

Anna Miley Åkerstedt leg psykolog

Petter Arbman leg. psykolog

Sara Skogman leg psykolog

Zalin Engvall Masso leg psykolog

Malin Engman leg psykolog

Anette Glad psykologstudent

Anna Rosengren leg psykolog

Katarina Pousette leg psykolog

Amanda Hägg PTP-psykolog

Tove Falk leg psykolog

Annika W Jonsson leg psykolog

Ulrika Backlund leg psykolog

Astrid Arvidson PTP-psykolog

Maria Helander leg psykolog

Emelie Svedjer psykologstudent

Sofia Costa Nordvall psykologstudent.

Karin Österlund leg. psykolog

Lars Parland leg psykolog

Hanna Melin PTP psykolog

Anna Fjellborg leg psykolog

Kia Bell psykologstudent

Ulrika Ehrén PTP-psykolog

Sara Nygren leg psykolog

Ian Clark leg psykolog

Mia Bredford leg psykolog

Kristin Svensson leg. psykolog

Ida Flink leg. psykolog

Viktoria Säfvenberg leg. psykolog

Adriena Axelsson Wesshall leg. psykolog

Jenny Daleryd leg. psykolog

Marit Bernling leg. psykolog

Josephine Gustavsson leg. psykolog

Carna Flink Törnqvist leg. psykolog

Kristina Rökaeus leg psykolog

Anita Naucler leg psykolog

Anna Lövgren psykologstudent

Jenny Johansson leg psykolog

Emmy Karlsson psykologstudent

Hanna Jönsson psykologstudent

Karin Torpadie leg psykolog

August Odda psykologstudent

Raija Kjell-Lipasti leg. psykolog

Malena Johansson leg psykolog

Martin Syk leg. psykolog

Louise Lahne leg psykolog

Anne Rimpler Lundell leg psykolog

Linnea Jarl leg psykolog

Ulla Thorslund leg psykolog

Mika Eldemark Leg. Psykolog

Matilda Ardelius leg. psykolog

Sune Norlund leg psykolog

Eva Nieto Granberg psykologstudent

Kati Falk leg psykolog

Jonna Brandell leg. psykolog

Johanna Sandberg PTP-Psykolog

Oskar Henrikson leg psykolog

Tina Emet leg psykolog

Annika Sandred leg. psykolog

Christian Olsson leg psykolog

Tova Winbladh leg. psykolog

Sabina Landehag PTP-psykolog

Åsa Hansson leg psykolog

Veronika Jan leg. psykolog

Mikael Bermås leg. psykolog

Malin Vilhelmsson Lizell leg. psykolog

Sanna Pääaho leg. psykolog

Frida Linder psykologstudent

Emma Lindgren leg. psykolog

Sandra Bengtsson leg psykolog

Lenita Holmboe leg. psykolog

Maria Josefsson PTP-psykolog

Mikal Björkström leg psykolog

Jenny Vidarsson leg psykolog

Patrik Johansson PTP-psykolog

Charlotte Melbacke Rosén leg psykolog

Lina Holmgren leg psykolog

Lotta Wolff leg. psykolog

Karoline Jakobson leg psykolog

Sofia Bergbom leg. psykolog

Gerda Lindeblad leg psykolog

Christina Pearson psykologstudent

Anna Jansson leg psykolog

Lina Pleijel leg. psykolog

Åsa Wolffsohn leg psykolog

Eva Metell leg.psykolog

Åsa Persson leg psykolog

Tina Sjögren leg. Psykolog

Lena Öjehagen leg psykolog

Kristin Åström Larsson psykologstudent

Jenny Mörtberg leg psykolog

Marie Thelin leg psykolog

Sara Boll leg. psykolog

Sara Möller leg psykolog

Kristofer Ekbäck leg. Psykolog

Bodil Tallberg leg psykolog

Malin Rehn leg psykolog

Sara Isaksson leg psykolog

Robin Fondberg psykolog och doktorand

Sofia Winnerhed leg psykolog

Elin Wallin psykologstudent

Benedicte Good leg. psykolog

Emmy Sundqvist Anrell PTP-psykolog

Anna-Karin Ljungström psykologstudent

Åsa Munkhammar leg psykolog

Helena Sjönvall leg Psykolog

Cornelia Malmström leg psykolog

Hanna Eriksson PTP-psykolog.

Amanda Tufvesson Januzi psykologstudent

Catarina Tångring leg psykolog

Emma Supanich Leg psykolog

Marcus Viberg leg psykolog

Sandra Byléhn PTP-psykolog

Emilia Nordström leg psykolog

Jessica Grahn leg. Psykolog

Linnea Larsson Holm leg. psykolog

Mikaela Grännby leg psykolog

Linda Sannum leg psykolog

Johanna Stenling leg psykolog

Mikaela Bergmark PTP-psykolog

Ylva Hesselman leg psykolog

Natalia Del Rio leg psykolog

Alexandra Appelgren Sundberg Leg. Psykolog

Cecilia Wallström psykologstudent

Birgitta Olsson PTP-psykolog

Amanda Simonsson leg psykolog

Josefine Karlsson leg psykolog

Ronak Tamdjidi leg. psykolog

Moa Lindberg psykologstudent

Lena Andersson leg psykolog

Ester Enoksson leg psykolog

Emmy Lindedal leg. psykolog

Julia Esters leg psykolog

Moa Sandström leg psykolog

Iina Ervamaa Mekahal leg psykolog

Klara Andersson PTP-psykolog

Mathilda Karlsson Young leg psykolog

Yohanna Kahsay leg psykolog

Sandra Axelsson leg psykolog

Susanna Österman leg. Psykolog

Anna Waller PTP-psykolog

Ellen Dahlström PTP-psykolog

Ulrika Agby leg psykolog

Pernilla Andersson psykologstudent

Ida Reiz leg psykolog

Martina Nelson leg. Psykolog

Lina Bratt leg. Psykolog

Anna Emet psykologstudent

Anna Sundberg leg. psykolog

Johanna Kullgard leg psykolog.

Frida Wisting leg. psykolog

Anna-Lena Edlund Leg.psykolog

Lisa Bohman leg.psykolog

Sanna Marklund leg psykolog

Helena Sehlin leg. psykolog

Louise Flemming Psykologstudent

Julian Andersson-Schöner leg. psykolog

Robin Finney leg. psykolog

Elin Nordwall leg psykolog

Jennie Janderö leg psykolog

Zita Dobolyi Pados leg.psykolog

Mimosa Reinlund leg. psykolog

Therése Näslund leg. psykolog

Caroline Odersjö leg. psykolog

Michaela Törner leg psykolog

Filip Broström leg. Psykolog.

Kajsa Mitsell leg psykolog

Birgitta Wilander leg. psykolog

Lisa Lindström psykologstudent

Richard Hedström psykologstudent

My Eklund psykologstudent

Karin Eneroth leg psykolog

Sandra Carlson Stark PTP-psykolog

Charlotte Knöös leg. Psykolog

Johanna Malmqvist leg psykolog

Maria Mozo leg psykolog

Hanna Nordström leg. psykolog

Moa Pontén psykologstudent

Tussa Bygdén psykologstudent

Ehlin Atterlöf leg. psykolog

Åsa Landberg leg psykolog

Alex Pimenta leg.psykolog

Frida Langvad leg psykolog

Elida Ottmer psykologstudent

Sofia Bidö leg psykolog

Anna Svensson leg psykolog

Elin Aplemark leg. psykolog

Jennie Pybus leg. psykolog

Maria Westin leg. psykolog

Sara Hammer leg psykolog

Emma Nyberg leg. Psykolog

Anna Ekstedt Leg. psykolog

Erica Mattsson leg psykolog

Gunvor Larsson Abbad leg psykolog

Tobias Skog Tietz leg. psykolog

Kerstin By leg psykolog

Manja Enström leg psykolog

Sofia Söderbaum leg psykolog

Camilla Berglund leg psykolog

Lina Aittamaa leg. psykolog

Frauke Weitkämper leg psykolog

Klara Åström psykologstudent

Johanna Weidolf Härwell leg. psykolog

Alice Broberg psykologstudent

Jan Scherov leg.psykolog

Grete Holm Czarnecki leg.psykolog

Mim Gavel leg psykolog

Malin Finn leg psykolog

Karin Frejrud psykologstudent

Anneli Skogsberg leg psykolog

Lisa Lundborg leg psykolog

Nina Möller leg psykolog

Mia Ejnefjäll leg psykolog

Rikard Blomdahl leg psykolog

Leonor Modée leg psykolog

Paula Richter leg psykolog

Sofia Ljung leg psykolog.

Karin Wittlöv psykologstudent

Hanne Linder leg psykolog

Anna Lundström PTP-psykolog

Erik Hülphers leg psykolog

Hedvig Reesalu leg psykolog

Susana Persson leg. psykolog

Rebecka Frimodig leg. psykolog

Sofia Dinnetz PTP-psykolog

Tinka-Lill Lodén leg psykolog

Stefan Boström leg. psykolog.

Sven Pedersen leg. psykolog

Sonia Buck leg. psykolog

Kerstin Ollinen Mörtsell leg psykolog

Elin Widén leg. psykolog

Maria Furuholm Petrovic leg psykolog

Vilmar Cederblad leg. psykolog

Jenny Thorold leg psykolog

Hanin Maie leg. psykolog

Maria Berglind leg psykolog

Cecilia Limegård leg. psykolog

Maria Wiklander leg. psykolog

Emma Kettis psykologstudent

Johanna Kajrup leg. psykolog

Åse Ljunggren leg.psykolog

Lova Hillarp Katz leg psykolog

Irene Skov leg psykolog

Mathilda Folkesson leg. psykolog

Klara Sternbrink leg psykolog

Charlotte Alm Gudmundssonleg psykolog

Jonna Engstrand leg psykolog

Siri Veileborg psykologstudent

Anna Hellgren leg. Psykolog

Isak Eliasson PTP-psykolog

Katarina Östlund Ohlén leg psykolog

Erik Gustafsson leg psykolog

Diana Bukoshi PTP-psykolog

Ida Larsson leg psykolog

Gabriel Solinger psykologstudent

Sara Pettersson leg. psykolog

Felicia Sundström psykologstudent

Carl Olverin leg psykolog

Helena Björck Brusell PTP-psykolog

Josefin Bresciani leg. psykolog

Emy Öst leg. psykolog

Oscar Hagsten psykologstudent

Julia Rezanova leg psykolog

Åsa Livner leg psykolog

Malin Andén psykologstudent

Emilia Gustad leg psykolog

Johanna Söderlind PTP-psykolog

Johanna Ekdahl leg psykolog

Emma Wanler leg psykolog

Claudia Fahlke leg psykolog

Sara Johansson leg psykolog.

Mervi Helles Leg. Psykolog

Lars Berg Leg. Psykolog

Louise Lindqvist psykologstudent

Mattias Sturk leg psykolog

Linda Hanneberg leg psykolog

Sandra Blanksvärd leg psykolog

Lena Hammarbäck leg psykolog

Ulrika Sharifi leg.psykolog

Simon Sjöbeck leg psykolog

Malin Lindgren leg psykolog

Ida Andersson leg. psykolog

Maria Kruse leg. psykolog

Jenny Wickman leg psykolog

Joanna Swiecanska leg psykolog

Vilde Heggum psykologstudent

Cecilia Seiden leg. psykolog

Josefine Rosenqvist Berglund leg. psykolog

Elisabeth Teke-Ljung leg. psykolog

Elin Stocke leg. Psykolog

Kim Creswell leg. psykolog

Amanda Magnusson psykologstudent

Maria Blair leg psykolog

Åsa Sandstedt Eriksson leg psykolog

Elisabeth Urman leg. psykolog

Stina Roxlund leg psykolog

Hanna Cederlund leg psykolog

Asrin Dewari psykologstudent

Sasa Prica leg. psykolog

Linnea Nordkvist leg psykolog

Eva Andersson leg psykolog

Björn Hofvander leg psykolog

Veronika Fagerberg leg psykolog

Clara Tallert leg psykolog

Niclas Igerot psykologstudent

Sofia Granborn leg. psykolog

Anneli Levin leg psykolog

Malin Högbom PTP-psykolog

Marianne Alenius leg.psykolog

Erika Wiman psykologstudent

Lotta Sjöberg psykologstudent

Caroline Roos leg psykolog

Hanna Kviman leg psykolog

Marie Blom leg psykolog

Joel Rutschman leg. psykolog

Sofia Norén leg. psykolog

Oskar Lindman psykologstudent

Anna Finnes leg. psykolog

Cecilia Henricson leg. psykolog

Karolina Ehnsiö leg psykolog

Jesper Sundström psykologstudent

Marcus Lindblom Lovén psykologstudent

Jennifer Amin psykologstudent

Sara Rydh leg psykolog

Karin Reyier leg. psykolog

Yar Shakely psykologstudent

Käbi Petersson leg. psykolog

Sara Matele leg. psykolog

Ida Eriksson leg psykolog

Hanna Ricksten leg psykolog

Jenny Meyer leg psykolog

Gabriela Markovic leg psykolog

Hanna Runeson PTP-psykolog

Ingrid Kess Leg Psykolog

Emma Krantz leg psykolog

Jessica Brännmark leg psykolog

Sofia Nääs psykologstudent

Jasmine Tuovinen leg. psykolog

Lena Jönsson leg psykolog

Matilda Muñoz Hedström psykologstudent

Catharina Wass leg. Psykolog

Petra Östlund. leg psykolog

Tobias Nordqvist leg. psykolog

Felicia Lindström psykologstudent

Stina Berglin PTP-psykolog

Camilla Landahl leg psykolog

Astrid Aldén psykologstudent

Ida Eklund leg. psykolog

Yvette Ejdesjö leg psykolog

Anna Lindström leg psykolog

Mattias Ranestål leg. psykolog

Hanna Nyberg psykologstudent

Channa Grotjohann psykologstudent

Lizzie Sjöstrand leg psykolog

Sven Kronberg leg psykolog

Håkan Svennbeck leg psykolog

Josefin Henriksson leg psykolog

Fredrik Juhlin leg. psykolog

Marie Lindskog leg psykolog

Sylwia Czarnocka leg psykolog

Lina Viita leg. psykolog

Maria Emanuelsson leg. psykolog

Kristina Loftsson leg psykolog

Emma Jarbo leg psykolog

Cecilia Tursten leg. psykolog

Theodora Arnadottir leg psykolog

Alma Sörberg Wallin leg. psykolog

Claudia Quintana leg. psykolog

Tove Ringmar leg. Psykolog

Åsa Holmberg Eriksson leg psykolog

Emma Linna leg. Psykolog

Mimmi Edgren leg. psykolog

Jakob Lundqvist leg. Psykolog

Jessica Mattiasson leg. psykolog

Evelina Sandelin leg psykolog

Anna Stenholm leg. Psykolog

Marita Modig leg. Psykolog

Sofia Djusberg leg psykolog

Maria Kvarnlöf leg psykolog

Emma Frimodig leg psykolog

Linda Bylin leg. psykolog

Josef Ladén leg. psykolog

Magnus Westin leg psykolog

Hanna Sahlin leg. psykolog

Hanna Windre leg psykolog

Ida Fjellström leg. psykolog

Kajsa Jung leg. Psykolog

Maria Ivansen leg. psykolog

Sara Johansson Mc Mahon leg psykolog

Elna Söderdahl leg psykolog

Sara Marklund leg psykolog

Lisa Klingstedt Kugelberg leg. Psykolog

Karl Jarnvik leg. psykolog

Marina Hjertton ptp-psykolog

Lisa Skagersten ptp-psykolog

Martin Winbo leg. Psykolog

Elin Johansson leg. Psykolog

Maria Björk leg. Psykolog

Angelica Hörberg leg. Psykolog

Paulina Rodriguez Milovic leg. psykolog

Helena Sjölundh leg. Psykolog

Therese Allvar leg psykolog

Elin Johansson psykologstudent

Tove Windahl Örnstad leg. Psykolog

Carin Thorngren leg. psykolog

Olle af Klintberg ptp-psykolog

Nathalie Petersén psykologstudent

Maja Andersson Psykologstudent

Rebecka Jensen leg. psykolog

Erika Burkvist leg. psykolog

Moa Eckerdal psykologstudent

Linnéa Ståhlberg leg psykolog

Kristin Gustavsson leg psykolog

Hannah Bergman Leg. Psykolog

David Waskuri leg. psykolog

Hanna Ohlson Leg. Psykolog

Cecilia Ryderås PTP-psykolog

Ida Löfqvist Dagobert leg. Psykolog

Camila Frelijj PTP-psykolog

Elin Karlström leg psykolog

Andreas Andersson leg psykolog

Elin Lindblom ptp-psykolog

Marie Lilja PTP-psykolog

Cecilia Oscarson leg. psykolog

Freja Roboz Ekman psykologstudent

Emma Landén psykologstudent

Titti Dahlin leg. psykolog

Catalina Kiss leg psykolog

Stefan Ganslandt psykologstudent

Åsa Abramsson PTP-psykolog

Benjmin Rask psykologstudent

Ida Ingves psykologstudent

Helene Andersson psykologstudent

Mona Holm leg psykolog

Louise Östlund leg. Psykolog

Louise Franzén leg. psykolog

PerOla Övid Axelsson leg. psykolog

Malin Jehrlander leg. psykolog

Mattias Myrälf leg psykolog

Inger Carlsson leg. Psykolog

Karin Ahlström leg. psykolog

Daniel Pettersson leg. psykolog

Sawen Kristensson leg. psykolog

Sara Renvall psykologstudent

Annika Öberg leg. Psykolog

Maria Pörn leg. psykolog

Maria Winroth leg Psykolog

Rebecca Söder Altschul leg. psykolog

Maria Holmquist leg psykolog

Jenny Rundby leg psykolog

Amanda Svedström ptp-psykolog

Ulrika Birberg Thornberg leg psykolog

Nadia Nasershirzadi PTP-psykolog

Cecilia Norin leg psykolog

Kerstin Arnö psykologstudent

Ella Ortman Psykologstudent

Miriam Lindal psykologstudent

Thora Magnusdottir leg psykolog

Kamilla Vidkälla leg psykolog

Kristian Holmqvist leg. Psykolog

Andreas Bengtsson leg. psykolog

Anna Granlund PTP-psykolog

Maria Carlsson leg psykolog

Kathya Falconi leg. psykolog

Michaela Andersson leg. Psykolog

Anna Sandström leg. psykolog

Stephanie Choi ptp-psykolog

Alexandra Johansson leg. psykolog

Kata Nylén leg psykolog

Jessica Bergdahl psykologstudent

Martin Isaxon psykologstudent

Rocio Arevalo Perez PTP-Psykolog

Cecilia Wänerstam Silfverskiöld leg psykolog

Kristina Widén leg. Psykolog

Miriam Samuelsson leg psykolog

Sara Frostin Unogwu leg psykolog

Veronika Karlsten leg. Psykolog

Josefin Thun psykologstudent

Åsa Johansson leg. psykolog

Lilja Åsberg leg psykolog

Sarah Camejo Hurt PTP-psykolog

Maria Alwmark leg. psykolog

Karin Gillberg Forss leg.psykolog

Ira Glad leg. Psykolog

Elin Allard psykologstudent

Thomas Gustavsson leg psykolog

Maja Brandström leg. Psykolog

Maja Nilsson leg. Psykolog

Sofia Lantz psykologstudent

Kirsten Krull leg. psykolog

Sofia Hultkrantz leg. psykolog

Victoria Trepp Leg. psykolog

Jens Driessen leg. Psykolog

Anna Glimmevi leg. psykolog

Matti Cervin leg psykolog

Anna Kaspersson leg psykolog.

Lotta Myllys psykologstudent

Elias Dorve leg. psykolog

Anna Bendroth leg. psykolog

Tanja Hermansson leg psykolog

Emma Fransson leg psykolog

Sabina Hahn leg. Psykolog

Andreas Fällman PTP-psykolog.

Orlando Merolla leg psykolog

Sara Griphammar psykologstudent

Ekaterina Ivanova leg. psykolog

Alina Panican leg psykolog

Sofie Lindström leg. psykolog

Emma Cedstrand leg psykolog

Emma Nordenberg psykologstudent

Alvaro Marmol leg. psykolog

Yvonne Falk leg. psykolog

Martin Örlén leg. psykolog

Jonas Gillenstrand leg. Psykolog

Pär Folkesson leg. psykolog

Dorina Decker leg. psykolog

Erika Haegermark Nilsson psykologstudent

Sarah Linner leg.psykolog

Julia Westerdahl PTP-psykolog

Maria Windemark leg. psykolog

Anne Koskenniemi leg psykolog

Elisabet Reinholdz-Andersson leg psykolog

Mikaela Plahn psykologstudent

Elin Vestin PTP-psykolog

Emil Ahlzen psykologstudent

Karin Storby leg psykolog

Christian Brandt leg psykolog

Elsa Rehnström leg psykolog

Cecilia Lind leg. psykolog

Kristina Edholm leg psykolog

Matias Pitkänen psykologstudent

Linda Trapp leg. psykolog

Hulda Gunnarsdottir leg. psykolog

Jenny Linder leg psykolog

Amélie Åkerlund psykologstudent

Ronja Stefansdotter Psykologstudent

Johan Sahlström psykologstudent.

Klara Söderberg psykologstudent.

Emily Lebenswerd leg psykolog

Sandra Andersson psykologstudent

Maria Aldén leg psykolog

Julia Gajvi leg. psykolog

Emma Gideberg leg. psykolog

Elin Monell leg. Psykolog

Elin Waxin leg psykolog

Susanna Sjögren leg. psykolog

Sofie Andersson psykologstudent

Emma Åberg leg psykolog

Kevin Karlsson psykologstudent

Marten Carlborg leg. psykolog

Sofia Åhlqvist leg psykolog

Karl Söderberg psykologstudent

Sofie Olofsson PTP-psykolog

Jakob Dahl leg. Psykolog

Carin Carlsson leg.psykolog

Lovisa Lallerstedt Blomqvist psykologstudent

Anders Engström leg. psykolog

Marie Emanuelsson leg psykolog

Maria Erlandson leg psykolog

Mikaela Nilsson leg psykolog

Aron Sjöberg leg. psykolog

Andrea Kööhler psykologstudent

Stina Ståhl leg psykolog

Karin Alvinge leg. psykolog

Ida Halldin psykologstudent

Moa Lövdahl psykologstudent

Ann-Catrin Lindblom leg. psykolog

Jonas Eliasson PTP-psykolog

Anders Mäkitalo leg psykolog

Frida Jönsson ptp-psykolog

Anna-Sara Blomgren leg psykolog

Christoffer Wärnbring leg psykolog

Sara Brodin leg. psykolog

Magdalena Mroczek leg psykolog

Kristiina Nyman leg.psykolog

Sara Axelsson PTP-psykolog

Marcus Lönebrink leg. psykolog

Elisabet Svärd leg psykolog

Lukas Thunman Lindqvist PTP-Psykolog

Åsa Blomquist PTP-psykolog

Camile Arucaj Ferizi leg psykolog

Ann-Christine Wennström leg psykolog

Alf Ingesson Thoor. leg. Psykolog

Katarina Karlsén leg psykolog

Marie Björling Ptp-psykolog

Charlott Olofsson leg psykolog

Karin Hasselberg leg. psykolog

Josefine Ek psykologstudent

Jana Gadd psykologstudent

Sara Widell leg psykolog

Anton Andersson leg. psykolog

Tina Hörlin psykologstudent

Thomas Ardengård leg psykolog

Loke Blomgren psykologstudent

Andrea Zangerl leg. psykolog

Agnes Lidhall psykologstudent

Anna Fladvad leg. Psykolog

Bengt Persson leg psykolog.

Caroline Mårland leg. psykolog

Ulrika Janzon leg psykolog

Amanda Svensson PTP-psykolog

Ulrika Ermedahl Bydairk leg. psykolog

Lotta Malmheden leg Psykolog

Azra Ramovic leg psykolog

Tina Tenfält leg. psykolog

Sara Brodén Scharfenort leg psykolog

Elisabet Ingvarsson leg. psykolog

Jannis Gatzacis Ptp-psykolog

Ella Radvogin leg. psykolog

Isabelle Hermansson leg psykolog

Jasmin Rezai Lind leg. Psykolog

Malin Skoglund leg. psykolog

Christian Plahn ptp-psykolog

Thomas Vainio leg psykolog

Camilla Dahlqvist leg psykolog

Jenny Klippvik leg. Psykolog

Malene Kroon leg psykolog

Alina Panican leg psykolog

Hannah Jakobsson leg. psykolog

Maja Rydlöv leg. Psykolog

Evelina Bergvall psykologstudent

Julia Gasslander Leg. psykolog

Markus Söderqvist PTP-psykolog

Diana Abelin leg. psykolog

Peter Max leg psykolog

Annika Aronsson leg. psykolog

Li Stålstedt leg psykolog

Agnes Wennerberg psykologstudent

Eva Bergquist leg psykolog

Maja Andersson psykologstudent

Niclas Ödman psykologstudent

Jens Bjenne PTP-psykolog.

Andrea Johansson PTP-psykolog

Lovisa Hamrin leg. psykolog.

Victoria Ivarsson psykologstudent

Johan Hillblom PTP-psykolog

Tara Ebrahimi psykologstudent

Alexandra Weckström PTP-psykolog

Antonia Billing psykologstudent

Fredrik Pousette Falk psykologstudent

David Sehm PTP-psykolog

Jonas Fischer PTP-psykolog

Rebecca Levén psykologstudent

Viktoria Kärnebro leg psykolog

Cecilia Borgkvist leg psykolog

Emma Högberg leg psykolog

Annelie Andersson leg. psykolog

Hanna Broberg PTP-psykolog

Rebecka Hektor ptp-psykolog

Amanda Alfredsson psykologstudent

Emma Haag leg. psykolog

Petra Tånnander leg psykolog

Matilda Sossna psykologstudent

Enida Dizdar Dedorson leg psykolog.

Rebecka Allansson leg psykolog

Sofie Adler psykologstudent

Johanna Nurmik leg psykolog

Malin Holmqvist leg psykolog

Maja Grönberg psykologstudent

Camille Johansson psykologstudent

Anna-Maria Arnström leg psykolog

Astrid Gustafsson psykologstudent

Josefin Johanson leg. psykolog

Lowe Wilsson leg. psykolog

Erik Truedsson leg psykolog

Anna Vigström psykologstudent

Ewa Hjort leg. Psykolog

Johanna W Janse leg psykolog

Anna Andersson leg psykolog.

Märta Embrink psykologstudent

Clara Wikström leg psykolog

Jenny Björndal psykologstudent

Marie Eckerström leg psykolog

Milena Lundberg leg psykolog

Emma Pettersson leg psykolog

Caroline Larsson leg psykolog

Ali Seif leg. Psykolog

Jonas Ramner psykologstudent

Andrea Börjesson PTP-psykolog

Sebastian Lundström leg psykolog

Åsa Håkansson leg psykolog

Lina Olsson leg psykolog

Karin Böttiger leg psykolog

Mirjam Lycken leg psykolog

Linnea Fällström psykologstudent

Peter Leiler leg. Psykolog

Eva-Lena Skogsblad leg. psykolog

Maria Hedström leg psykolog

Siri Mogren leg. Psykolog

Dennis Wedholm leg psykolog

Emil Sörman leg psykolog

Catharina Strid leg psykolog

Albin Öhman Leg. psykolog

Katrine Soenderskov leg psykolog

Angelica Lööf leg psykolog

Paulina Henrichsén PTP-psykolog

Karin Grumert psykologstudent

Agnes Falk PTP-psykolog

Frida Kraft leg psykolog.

Torbjörn Vestberg leg psykolog

Marianne Warme leg.psykolog

Olivia Thomasdotter psykologstudent

Ann Jacobson leg psykolog

Eva Malmberg leg psykolog

Charlotta Leffler leg psykolog

Ulrika Gutgard leg psykolog

Charlotta Svensson leg psykolog

Linda Degerman leg psykolog

Tiina Nilsson leg psykolog

Niclas Andersson leg psykolog

Susanne Brefelt Lövdén leg. psykolog

Paulina Wiktor ptp-psykolog

Thomas Rosén leg. psykolog

Theresia Ljung leg psykolog

Emma Olsson leg psykolog

Jessica Karim leg psykolog

Christina Bergmark Hall Leg. Psykolog

Anna Sonnentheil leg. psykolog

Isabel W. Sörensen psykologstudent

Lisa Franzén PTP-psykolog

Lella Fyhr leg psykolog

Zebastian Larsson ptp-psykolog

Tomas Unger leg. psykolog

Nils Stenholm leg psykolog

Nathalie Vehre leg psykolog

Lina Mårtensson leg. psykolog

Elinor Wilson PTP-psykolog

Maria Ilestam leg. psykolog

Lena Andtbacka leg. psykolog

Sigrid Elfström ptp-psykolog

Anna Lena Tjäderborn leg. psykolog

Elsa Håkansson leg. Psykolog

Monica Jolsterå leg. psykolog

Julia Fejgin leg. Psykolog.

Elin Lindén Takac leg psykolog

Michaela Sava leg. psykolog

Rebecka Nietsche leg. Psykolog

Sara Lahti psykologstudent

Jorinde Jonsson leg psykolog

Ludmilla Hedlund leg.psykolog

Malin Svahn leg psykolog

Henriette Dahlgren leg psykolog

Linnéa Trosell leg. psykolog

Lina Söderström Winter psykologstudent

Idamaria Jonsson psykologstudent

Emma Grennert PTP-psykolog

HaideMarie Axberg leg psykolog

Hana Jamali leg psykolog

Hanna Larsson psykologstudent

Christoffer Eklund leg psykolog

Kristin Nilsson psykologstudent

David Ivarsson leg psykolog

Patrik Arvidsson leg. psykolog

Emma Åred leg. psykolog.

Kjell Andersson leg. psykolog

Christina Coco leg psykolog

Deborah Kidane PTP-psykolog

Anna-Karin Kullberg leg. psykolog

Hanna Hällström leg. psykolog

Tova Palm leg psykolog

Katarina Emanuelsson leg. Psykolog

Maja Bång leg psykolog

Carin Lindgren leg psykolog

Anna Karin Gleeson leg. Psykolog.

Julia Johansson psykologstudent

David Franzén leg. psykolog

Malin Mårdby leg psykolog

Sanna Johansson psykologstudent

Annika Johansson leg psykolog

Åsa Tengstrand leg psykolog

Christoffer Hallberg leg psykolog

Mariella Persson PTP-psykolog

Martin Wessman leg psykolog

Helena Swende leg psykolog

Kristina Bergström leg psykolog

Emma Dorch leg. psykolog

Karin Jalkenäs psykologstudent

Kristina Bondjers leg. psykolog

Désirée Lindgren leg psykolog

Maria Caliskan leg psykolog

Malin Bruhn leg.psykolog

Anna Eldebo leg. psykolog

Alma Muharemovic leg psykolog

Helene von Buxhoeveden PTP-psykolog

Hedvig Olausson Lundgren PTP-psykolog

Viktoria Ilkan psykologstudent

Mathias Ortlieb leg. psykolog

Eva-Marie Tholerus leg psykolog

Johanna Westerlund PTP-psykolog

Helene Werner leg psykolog

Lisabet Thorup PTP-psykolog

Moa Karman leg. psykolog

Mia-Maria Gerhardsson psykologstudent

Daniel Andreasson PTP-psykolog

Sara Tandrup leg psykolog

Victoria Bäcke leg. psykolog

Maria Wikström leg. psykolog

Lina Cederberg leg. psykolog

Tea Larsson leg psykolog

Fredrik Gunnarsson leg Psykolog

Lejla Prepic psykologstudent

Marie Brorell leg. psykolog

Tobias Tenglin psykologstudent

Hanna Loord leg. Psykolog

Charlotte Wideqvist leg psykolog

Maria Leinonen leg. psykolog

Birgitta Wahlgren leg psykolog.

Magnus Eriksson leg. psykolog

Caroline Lorenz leg psykolog

Mimmi Hansson psykologstudent

Bendik Hjelm Waaler psykologstudent

Josefin Ragnarsson leg. psykolog

Linnea Skog leg psykolog

Katrine Pettersson leg.psykolog

Andreas Hansson psykologstudent

Johan Möller leg psykolog

Johan Andersson leg. psykolog

Ulrika Engström leg psykolog

Amanda Svedlund psykologstudent

Jesper Wanler leg psykolog

Cajsa Landström psykologstudent

Nina Dzeko psykologstudent

Louice Svedin psykologstudent

Johanna Björkdahl psykologstudent

Mariamne Söderström psykologstudent

Erika Fahlén psykologstudent

Marika Möller leg psykolog

Sandra Bengtsson leg psykolog

Linda Björnberg leg psykolog

Victoria Hagård-Weiss leg psykolog

Johanna von Schedvin PTP-psykolog

Micaela Meregalli psykologstudent

Helena Bexéus leg psykolog

Ellen Johansson PTP-psykolog

Therese Blomqvist leg.psykolog

Catja Andersson leg psykolog

Alex Law leg psykolog

Emma Henriksson PTP-psykolog

Emma Nilsson leg psykolog

Åsa Eriksson leg psykolog

Emelie Kinberg psykologstudent

Arvid Askmar Cederholm leg psykolog

Evelina Ingelsson Lindell psykologstudent

Elisabeth Åkerlund leg psykolog

Katarina Roberg ptp-psykolog

Emilia Larsson PTP-psykolog

Linda Andersson PTP-psykolog

Pontus Kinnmark psykologstudent

Maria Östling leg. psykolog

Riikka Lovio leg psykolog

Malin Indremo leg psykolog

Emma Granat leg psykolog

Sandra Månthen Psykologstudent

Linnea Brenden PTP-psykolog

Madeleine Hedlund PTP-psykolog

Mikaela Sundström leg. psykolog

Nathalie Riddarlans PTP psykolog

Johanna Jansson PTP-psykolog

Tarja Kiiha leg psykolog

Tatiana Kjellsson leg psykolog

Sonia Borras leg.psykolog

Benjamin Lassebro leg psykolog

Barry Karlsson leg psykolog

Johan Wretman leg psykolog

Liza Liedberg leg psykolog

Elisabet Bergenmar Ivarsson leg psykolog

Sophie Storm Lundh leg. psykolog

Lena Gyllenman leg psykolog

Sara Doverhed PTP-psykolog

Erik Hanberger leg psykolog

Felicia Törnquist leg.Psykolog

Jessica Voxlin leg psykolog

Anna-Karin Börjesson leg psykolog

Lisa Jakobsson leg psykolog

Frida Wickberg leg psykolog

Marianne Lybeck leg psykolog

Anna Nilsson Kleiberg leg psykolog

Viveca Rosendahl leg psykolog

Karin Jonasson leg psykolog

Maria Heiver leg. Psykolog

Vera Denvall leg psykolog

Johanna Halbäck leg.psykolog

Ida Månsson leg. psykolog

Fredrika Sjögreen leg psykolog.

Lisa Blomster leg Psykolog

Lourdes Olsson leg psykolog.

Ing-Marie Sandsved leg.psykolog

Sophie Cercio leg. psykolog

Anne Ķabo leg.psykolog

Evelina Jansson PTP-psykolog

Ida Jonsson leg. Psykolog

Ida Andersson leg. psykolog

Mikaela Svedmyr leg psykolog

Malin Jonsson leg. psykolog

Matilda Månhav leg. psykolog

Victoria Wahlberg leg psykolog

Björn Liliequist leg psykolog

Victoria Mårild leg psykolog

Fanny Wolff leg. psykolog

Barbara Kita leg. psykolog

Marcus Karlsson leg.psykolog

Sölvi Schmidt leg psykolog

Josefin Ekenberg leg.psykolog

Anna Strutz leg psykolog

Mattias Söderberg leg. psykolog

Antonio Guerrero Briones leg psykolog

Ylva Ortlieb leg psykolog

Sofia Knutar leg psykolog

Jörgen Näsholm leg psykolog

Mathilde Hyddmark leg psykolog

Hilda Norgren leg. psykolog

Anne H Berman leg psykolog

Malin Ternert leg psykolog

Erica Skagius Ruiz leg.psykolog

Sharare Engman leg psykolog

Malin Hägglund leg psykolog

Anna Larnebring psykologstudent

Pie Roch-Norlund Leg. psykolog

Ingrid Andrén leg. psykolog

Amanda Andersson ptp-psykolog

Jenny Niia leg. psykolog

Ylva Kurtén leg psykolog

Ulla Risling leg.psykolog

Sandra Björn leg. psykolog

Kristina Taylor leg psykolog

Kristin Gunnarsson leg psykolog

Christer Axelsson leg psykolog

Susanne Bergström leg psykolog

Karin Emilsson leg psykolog

Caroline Eklöw leg psykolog

Ann-Christin Cederquist leg psykolog

Charlotta Gyllfors leg. psykolog

Johannes Andersson leg psykolog

Hanna Silva leg. Psykolog

Lotta Höjman leg psykolog

Patricia Frithiof leg psykolog

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.