Debattinlägg

Ulf Ekman ger kraft till konservativa katoliker

LIVETS ORD ·

Iréne Nordgren om att Ulf Ekman blir katolik:

LIVETS ORD Med Ulf Ekman som svensk katolik finns det risk att reformarbetet stannar upp i svenska katolska kyrkan.

Nyheten att Ulf Ekman beslutat sig för att ”simma över Tibern” kom inte som någon överraskning för svenska reformkatoliker. Det är ett känt faktum att vi har en biskop, Anders Arborelius, som sedan många år tillbaka visat att han känner större samhörighet med grundaren av Livets Ord Ulf Ekman än vad samme biskop känner för medlemmar i hans egen kyrka. Särskilt när medlemmarna inte delar sin biskops syn på kvinnor och homosexuella inom katolska kyrkan.

Inställningen i  dessa frågor inklusive inställningen till kvinnors reproduktiva och sexuella hälsa har blivit en tvärkyrklig vattendelare i svensk kristenhet. Den katolska kyrkans ledning söker allierade till sin inställning till abortfrågan och att samkönade relationer inte ska få ingå kyrkligt äktenskap, samt att kvinnor inte ska få vigas till ämbetsbärare.

Det är onekligen paradoxalt att just Stockholms katolska stift som verkar i världens mest jämställda land utmärks av en extremt konservativ framtoning. Man sätter en ära i att aldrig offentligt kritisera Rom men samtidigt utmärks man av en påtaglig iver att kritisera Svenska kyrkan och det sekulariserade svenska samhället.

När det gäller Ulf Ekman som man nu välkomnar med öppna armar behöver man också nämna Enhetens kyrka på Östanbäcks kloster utanför Sala.

Denna kyrka har ekonomiskt frikostigt sponsrats av Ulf Ekman och samlat Sveriges alla övervintrade tvärkyrkliga kvinnoprästmotståndare på en plats.

Enhetens kyrka invigdes år 2012 av svenske biskopen Anders Arborelius.  Men Enhetens kyrka ratas av svenska kyrkans tjänstgörande biskopar. Den kan aldrig bli förespråkare för kristen enhet i Sverige.

Ty Enhetens kyrka vill bekänna sig till så kallad  ”klassisk kristen tro”  synonym för motstånd mot kvinnors och homosexuellas likaberättigande, inklusive mot kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Ulf Ekman skriver på DN Debatt ”Var finns då Kyrkan i all denna moderna flora av olika kristna grupperingar? Varför inte nöja sig med att bara låta alla blommor blomma.”

Om det vore så väl.  Men Ulf Ekman är på väg att konvertera till en kyrka vars hierarki  i Sverige är oerhört selektiv med vilka blommor man låter blomma. 

Ulf Ekman konverterar till en katolsk kyrka som hyllar samvetets överhöghet, men vars biskop i Sverige inte rör ett finger när en katolsk ordenspräst följer sitt samvete och förlorar sitt yrke. Han blir utesluten ur sin ordensgemenskap och utesluten från sakramental gemenskap (exkommunicerad). Allt för att han valde att stödja en katolsk kvinna med prästkallelse.

Påve Franciskus pontifikat firar ettårsjubileum i dagarna. Under denna korta tid har Franciskus hunnit röra om  i de katolska grytorna. På kontinenten har detta gett vind i seglen åt reformkatoliker.

Med Ulf Ekman som svensk katolik blir det förmodligen den så kallade Enhetens kyrka med sin reformbromsande agenda som istället får vind i seglen i Sverige.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.