Det sker fortfarande alldeles för många allvarliga arbetsplatsolyckor i Sverige, inte minst i byggsektorn. Artikelförfattaren pekar på åtgärder som han menar behöver genomföras för att få ner siffrorna. (Genrebild) Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Debattinlägg

”Bättre säkerhetskultur kan minska arbetsplatsolyckorna”

”Om vi ska lyckas öka säkerheten, och minska antalet olyckor, så måste ledningsgrupperna på svenska byggföretag prioritera frågan kring arbetsplatssäkerhet betydligt högre”, skriver Mikael Hansson.

Om debattören

Mikael Hansson
VD Skydda

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Varje timme skadas en byggarbetare allvarligt på en svensk byggarbetsplats.

Antalet dödsolyckor har i stort sett varit konstant sedan 2012 och byggbranschen är den mest skadedrabbade bland alla branscher i Sverige, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar.

Trots att flera aktörer i branschen uppmärksammat problemet under flera år fortsätter skador på arbetsplatserna att vara ett stort problem.

Faktum är att så här långt in på året har dubbelt så många svenskar avlidit i tjänsten år jämfört med samma period 2018.

I Sverige har vi tillgång till bra statistik från Arbetsmiljöverket och försäkringsbolag om vilka skador som uppkommer. Dock har det saknats initierade rapporter om varför olyckorna sker.

Vi har därför valt att titta närmare på detta, i form av intervjuer med byggarbetare och skyddsombud om deras syn på arbetsplatssäkerheten i byggbranschen. Detta har vi publicerat i en ny rapport, ”Säker Arbetsplats”.

Vår rapport visar att det finns en rad åtgärder som behöver implementeras.

En central åtgärd handlar om bristen på utbildning och kunskap. Det finns nämligen ett starkt samband mellan hur mycket utbildning som byggarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning.

Det är därför glädjande att en säkerhetspark just nu färdigställs i Arlanda där byggarbetare och andra inom byggbranschen kan träna på att hantera olyckor och risker.

En annan slutsats från rapporten är att det saknas en välfungerande säkerhetskultur på många byggarbetsplatser.

Varannan byggarbetare använder inte sin personliga skyddsutrustning fullt ut.

I många fall handlar det om att utrustningen upplevs ansträngande, att de underskattar riskerna samt att de påverkas av att deras kollegor inte heller använder sin skyddsutrustning.

En tredje utmaning handlar om var ansvaret för säkerhetsarbetet ligger. Både byggarbetarna och skyddsombuden själva anser att den största delen av ansvaret för säkerhetsarbetet ligger på skyddsombuden.

Problemet är dock att skyddsombuden saknar mandat och resurser, bara ett av fyra skyddsombud upplever att de kan påverka sin organisation.

Det krävs med andra ord krafttag på flera områden. Och det är företagsledningarna som bär huvudansvaret.

Om vi ska lyckas öka säkerheten, och minska antalet olyckor, så måste ledningsgrupperna på svenska byggföretag prioritera frågan kring arbetsplatssäkerhet betydligt högre.

Vi föreslår därför att byggbranschen snarast börjar arbeta mer förebyggande genom att;

  • Genomföra mer frekventa och omfattande riskanalyser
  • Genomföra fler utbildningar både för skyddsombud och byggnadsarbetare
  • Ge skyddsombuden större mandat och resurser att påverka säkerheten på arbetsplatserna

Med mer kunskap och tydligare ansvar kommer vi att kunna skapa förändrade attityder och därmed minska risken för arbetsplatsolyckor.

Den snart öppnade säkerhetsparken är en konstruktiv väg framåt – nu krävs det att byggbranschen tar frågan på fullt allvar!

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.