Mer kärnkraft behövs om vi ska rädda klimatet, energiförsörjningen och jorden. Det anser artikelförfattaren. Foto: Björn Larsson Rosvall/Anders Ahlgren/SvD/TT
Debattinlägg

”Utveckla kärnkraften – för jordens skull”

”Låt oss upphöra med käbblet om att avveckla kärnkraften, som tvärtom bör uppmuntras och utvecklas”, skriver 17-årige Rasmus S Andersson

Om debattören

Rasmus S Andersson
Studerande

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Det är klart vilka partier som ska sitta i regeringen de nästkommande fyra åren.

Med Miljöpartiet i regeringen innebär det fyra år till med meningslösa så kallade miljö- och klimatåtgärder.

Sverige ska naturligtvis agera mot klimatförändringar på detta klot, men det skall vara rationella och rimliga åtgärder. Låt oss upphöra med käbblet om att avveckla kärnkraften, som tvärtom bör uppmuntras och utvecklas.

Enligt både IEA och IPCC krävs det en kraftig ökning av kärnkraftens andel av energiproduktionen de närmaste åren, om vi ska undvika en högre global temperaturhöjning än 1,5 grader.

Det är något som klimatvänstern skriker för jämnan att vi måste undvika. Men vi som inte sitter i en fin lägenhet på Södermalm eller i Majorna lever i den verkliga världen.

Vi förstår att det krävs riktiga och tydliga åtgärder globalt för att komma tillrätta med situationen.

Sverige kan inte ensamt lösa den globala klimatförändringen; den som påstår det är verklighetsfrämmande.

Därför ter det sig tämligen märkligt att svenska partier fortfarande vill avveckla den svenska kärnkraften. Snarare borde vi se till att utvecklingen går starkt framåt för mer stabil elkraft, och för en bättre och mer klimatvänlig värld.

Detta om något bör ligga i alla politikers intresse.

Uppmuntras kärnkraften leder det även till att människor väljer att satsa och investera i den, och forskningen kan föras framåt.

Den fjärde generationens kärnkraftsreaktorer finns än så länge bara i teorin, men om vi investerar i vidare forskning kan den bli verklighet.

I dagens reaktorer används upp till en procent av uranets energiinnehåll, men i den fjärde generationens är uranet möjligt att återanvända och därmed vara hundra gånger mer effektivt.

Det om något är ytterst positivt eftersom uranet är en icke förnybar resurs. I nuläget slösas mycket av dess potential bort.

Den fjärde generationens kärnkraft kan även skapa el från uran som tjänat ut i nuvarande kärnkraft. Detta gör att människan över hela jorden kan få el.

Enligt flera forskare skulle den fjärde generationens kärnkraft kunna massproduceras till mycket billigare priser och kunna transporteras ut till världens alla hörn.

Det innebär att fattiga länder som bidrar enormt till klimatförändringarna på grund av koldioxidutsläpp från bland annat kol- och naturgaskraft kan övergå till kärnkraft.

Det hade utan tvekan varit en mycket säkrare, starkare och miljövänligare energikälla, som dessutom skulle bidragit till en snabbare ekonomisk utveckling i tredje världen.

Med mer kärnkraft får världen får en stabil, trygg och framtidssäker energikälla.

Sveriges elproduktion består till fyrtio procent av kärnkraft. I Tyskland valde man att avveckla kärnkraften. Det ledde till ett större beroende av kolkraft, men också till mer import av naturgas från Ryssland.  

Det finns en annan väg, en bättre väg. Den leder till en starkare och klimatvänligare framtid, där vi uppmuntrar den forskning som kan hjälpa världens alla länder.

Vi bör uppmuntra och utveckla kärnkraften – för jordens skull.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.