Foto: Adam Ihse / TT
Debattinlägg

”Feminismen är viktig för Vänsterpartiet”

Kommunpolitik ·

”Sannolikt blir vi det första rikstäckande partiet i Sveriges historia som når målet om minst 50 procent kvinnor som representanter på samtliga nivåer: kommuner, landsting och riksdag.”, skriver Aron Etzler.

Om debattören

Aron Etzler
Partisekreterare Vänsterpartiet

Åsikterna i inlägget är debattörens egna.

Vänsterpartiet kommer efter valdagen den 14 september 2014 vara jämställt på både kommun, landstings-och riksdagsnivån, samtidigt som både vår partistyrelse och vårt verkställande utskott har majoritet kvinnor.

Det är i så fall första gången, oss veterligen, ett parti i Sverige klarar det. Historiskt, om man så vill. Fortfarande när det är uppnått kommer det finnas saker att jobba med, men det grundläggande och rimliga kravet på minst 50 procent kommer att vara uppnått.

Det har inte varit en lätt sak att uppnå. Makten i samhället är inte rättvist fördelad mellan män och kvinnor, och det har den inte heller varit i Vänsterpartiet.

Vi har stegvis fått förändra vårt parti – infört kvotering gjort statistik, genomfört utbildningssatsningar- allt för att uppnå målet om hälften kvinnor i riksdagen, partistyrelsen och landsting.

När kongressen 2012 valde Jonas Sjöstedt till partiledare var målet uppnått i riksdag – 58 procent kvinnor, partistyrelse, 64 procent och verkställande utskott, 57 procent.

Jämställdhet är inte enbart en fråga om siffror – det handlar också om mer kvalitativa faktorer – vem som blir lyssnad på, vem som får tunga uppdrag, vilka politikområden som tillfaller vem.

I riksdagsgruppen hade vi kvinnor som talespersoner i de flesta av partiets tyngsta sakpolitiska områden – och flera som traditionellt i politiken innehas av män – ekonomi, arbetsmarknad, skola, sjukvård, äldreomsorg, bostadspolitik, flyktingpolitik, trafik, rättspolitik för att nämna några.

Det gjorde Vänsterpartiets representation i riksdagen till den bästa av alla partier. Vi kunde samtidigt se att vi inte kommit lika långt i landstingen, där vi nådde 49 procent kvinnor efter valet 2010 – och framförallt inte i kommunerna, där 46 procent av de valda vänsterpartisterna var kvinnor.

När Aktuellt i går gjorde sitt reportage med påståendet att Vänsterpartiet skulle vara sämst av de rödgröna partierna handlade det om en annan faktor, kommunstyrelserna. Det är sant att det förra valet, 2010, resulterade i kommunstyrelser där 38 procent är kvinnor.

Det som inte framkommer i reportaget är att vi också var medvetna om det redan 2012.

På kongressen 2012 slog vi fast att det viktigaste representationsmålet till valet 2014 gällde kommunerna. Idag kan vi se att vi kommer lyckas med det också. Om vi får samma valresultat som valet 2010 kommer vi ha 364 kvinnor och 335 män som representanter i kommunerna – eller 52 procent mot 48.

De som står som förstanamn på våra listor till kommunerna är 49 procent kvinnor. Andranamnen är 54 procent. Eftersom kommunstyrelserna utgörs av namnen högst upp på listorna kommer de kommunstyrelseledamöter som är Vänsterpartister vara mer än 50 procent kvinnor efter valet 2014. Det kommer i så fall att vara den största uppryckningen av alla partier.

Det har vi lyckats med därför att feminismen är viktig för Vänsterpartiet. Vår erfarenhet är att det är viktigt för oss både att vara självkritiska – så att vi kan göra något åt våra problem – och att vara stolta när vi lyckats bli bättre.

Vårt case handlar inte om att vi är perfekta, utan att det är möjligt att bli bättre på jämställdhet och rättvisa. Om det är viktigt med jämställdhet för ett parti så kan det bli bättre på representation.

När vi nu går till val i höst är det alltså sannolikt att vi blir det första rikstäckande partiet i Sveriges historia som når målet om minst 50 procent kvinnor som representanter på samtliga nivåer: kommuner, landsting och riksdag.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.